Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Cultuur. Toekenning van cultuurcheques. Reglement.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2021 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2021

Dierenwelzijn. Toekenning van een premie voor de sterilisatie van huiskatten. Reglement 2021.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2021 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2021

Sport. Reglement aangaande de toekenning van sporttoelagen.

Sport. Toekenning van sportcheques. Reglement.

Sport. Wijzigingen aan het reglement met betrekking tot de toekenning van sportcheques.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020

Sport.Toekenning van sportcheques. Reglementswijzigingen. Coördinatie.Goedkeuring.

Toekenning van premies voor de dakisolatie en superisolering beglazing. Reglement.

Veiligheidscontract. Premies ter voorkoming van inbraak. Reglement.

Veiligheidscontract. Premies ter voorkoming van inbraak. Reglement.