Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Cultuur. Toekenning van cultuurcheques. Reglement.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2021 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2021

Cultuur. Toekenning van cultuurcheques. Reglement. Technische verbetering.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2021

Dierenwelzijn. Toekenning van een premie voor de sterilisatie van huiskatten. Reglement 2022.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2022 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2022

Dierenwelzijn. Toekenning van een premie voor de sterilisatie van huiskatten. Reglement 2023.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2023

Dierenwelzijn. Toekenning van “dierengeneeskundige” cheques. Reglement.

Startdatum van de aanvraag 01/12/2022 - Einddatum van de aanvraag 30/06/2023

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een premie voor de levering en plaatsing van een zonneboiler en/of een fotovoltaïsch systeem voor elektriciteitsproductie

Startdatum van de aanvraag 01/01/2008

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels

Startdatum van de aanvraag 01/01/2006

Sport. Reglement aangaande de toekenning van sporttoelagen.

Sport. Toekenning van sportcheques. Reglement.

Sport. Wijzigingen aan het reglement met betrekking tot de toekenning van sportcheques.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020

Sport.Toekenning van sportcheques. Reglementswijzigingen. Coördinatie.Goedkeuring.

Veiligheidscontract. Premies ter voorkoming van inbraak. Reglement.

Veiligheidscontract. Premies ter voorkoming van inbraak. Reglement.