Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Algemeen politiereglement - Protocolakkord Gemengde inbreuken.

Algemeen politiereglement - Protocolakkord Gemengde inbreuken. 2016.

Algemeen politiereglement, goedgekeurd op 17.10.2016

Algemene bestuurlijke Politieverordening. Terrein rond de Basiliek.

Algemene reglement op het beheer en de politie van de begraafplaats.

Gemeenschappelijk algemeen politiereglement voor alle 19 brusselse gemeenten. Goedkeuring.

Startdatum van de aanvraag 01/03/2020

Gemeentelijke administratieve sancties. Bijzonder pilitiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Goedkeuring.

Gemeentelijke administratieve sancties. Reglement inzake de lokale bemiddeling en de gemeenschapsdienst.

Ordonnantie aangaande het verbod op het verbruik van alcohol op het H. Vanhuffelplein en de Square de Noville. Bekrachtigen.

Startdatum van de aanvraag 02/06/2020

Park Victoria. Reglement

Politie verordening van de Burgemeester tot verplichting van het houden van de vergaderingen van de gemeenteraad op afstand via videoconferentie in het kader van coronaviruscrisis Covid-19.

Politie verordening van de Burgemeester tot verplichting van het houden van de vergaderingen van de gemeenteraad op afstand via videoconferentie in het kader van coronaviruscrisis Covid-19.

Politieverordening aangaande het verbod op het verbruik van alcohol op het Bastenakenplein. Bekrachtiging.

Startdatum van de aanvraag 05/06/2020

Politieverordening die de verkoop en het gebruik van distikstofoxide

Politieverordening houdende verbod op alcoholgebruik in de openbare ruimte.

Politieverordening houdende verbod op alcoholgebruik in de openbare ruimte.

Politieverordening met betrekking tot het houden van honden die erkend zijn als zijnde van een gevaarlijk ras of als potentieel gevaarlijk.

Startdatum van de aanvraag 05/07/2021

Politieverordening op de aanplakking van verkiezingsaffiches tijdens de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

Politieverordening op de aanplakking van verkiezingsaffiches tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

Politieverordening van de Burgemeester betreffende de het verbod op het gebruik van alcohol op het Bastenakenplein. Ratificatie.

Startdatum van de aanvraag 11/09/2020

Politieverordening van de Burgemeester betreffende de het verbod op het gebruik van alcohol op het Vanhuffelplein en het Novilleplein. Ratificatie.

Startdatum van de aanvraag 11/09/2020

Politieverordening van de Burgemeester betreffende de verplichte voorzorgmaatregelen in winkels om het risico op een covid-19-besmetting te beperken. Bekrachtiging.

Startdatum van de aanvraag 02/09/2020

Politieverordening van de Burgemeester inzake de evenementverbod in het kader van de Covid-19

Startdatum van de aanvraag 08/10/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/10/2020

Politieverordening van de burgemeester met betrekking tot het verplicht dragen van een masker dat de mond en neus bedekt in de strijd tegen het covid-19 op bepaalde plaatsen in de gemeente

Startdatum van de aanvraag 01/10/2020

Politieverordening van de Burgemeester tot beperking van de opening van inrichtingen die in een dienst voorzien van leverig van maaltijden of maaltijden om mee te nemen

Startdatum van de aanvraag 21/04/2020

Politieverordening van de Burgemeester tot beperking van de opening van inrichtingen die in een dienst voorzien van leverig van maaltijden of  maaltijden om mee te nemen

Politieverordening van de burgemeester tot beperking van de opening van inrichtingen die in een dienst voorzien van levering van maaltijden of maaltijden om mee te nemen. Wijziging. Bekrachtiging.

Startdatum van de aanvraag 29/05/2020

Politieverordening van de burgemeester tot het dragen van maskers in drukke gebieden verplicht stelt.

Startdatum van de aanvraag 25/07/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/08/2020

Politieverordening van de Burgemeester tot uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 door het invoeren van gemeentelijke administrat

Startdatum van de aanvraag 17/04/2020

Politieverordening van de Burgemeester tot uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties

Politieverordering. Vanhuffelplein. Voetgangerzone.

Reglement Groene ruimte gelegen Novillesquare

Reglement op het beheer en de politie van de begraafplaats. Wijzigingen. Coordinatie

Reglement Speelplein "De 4 seizoene"