Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Algemeen bouwreglement (version van 1956)

Gemeentelijk reglement betreffende de voorgeveltuintjes.

Overeenkomst voor 12 jaar voor het plaatsen van ondergrondse kledingcontainers.

Plaatsing van telecomkasten in de kelderverdieping van schoolgebouwen.

Reglement betreffende de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie.

Reglement betreffende het gratis verwijderen van tags en graffiti.

Startdatum van de aanvraag 01/04/2022 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Reglement van toekenning voor de gemeentelijke woningen.

Reglement van toekenning voor de gemeentelijke woningen. Wijzigingen.

Reglement van toekenning voor de gemeentelijke woningen. Wijzigingen.

Startdatum van de aanvraag 26/04/2021

Reglement van toekenning voor de gemeentelijke woningen. Wijzigingen.

Startdatum van de aanvraag 28/06/2019

Stedenbouwkundige verordening op het openen en uitbreiden van sommige handelsactiviteiten