Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bepaalde aanvragen zijn onderworpen aan het advies van de overlegcommissie. Deze commissie brengt vertegenwoordigers van de gemeente en van gewestelijke instanties samen, met de aanvragers en eventuele klagers. Elkeen die schriftelijk vraagt gehoord te worden door de commissie, wordt er op uitgenodigd. De vraag om gehoord te worden, moet gericht worden, via de post of via elektronische post, aan het Gemeentebestuur van Koekelberg, Henri Vanhuffelplein 6 te 1081 Koekelberg.

Bestanden

2018 09 21 - avis CC - adviezen OC

2018 10 26 avis CC adviezen OC

2018 12 14 - avis CC - adviezen OC

2019 09 20 - OC - dagorde

2019-03-22 - Avis CC - Adviezen OC

2019-06-21 - Avis CC - Adviezen OC

2019.02.01 avis CC - adviezen OC