Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bepaalde aanvragen zijn onderworpen aan het advies van de overlegcommissie. Deze commissie brengt vertegenwoordigers van de gemeente en van gewestelijke instanties samen, met de aanvragers en eventuele klagers. Elkeen die schriftelijk vraagt gehoord te worden door de commissie, wordt er op uitgenodigd. De vraag om gehoord te worden, moet gericht worden, via de post of via elektronische post, aan het Gemeentebestuur van Koekelberg, Henri Vanhuffelplein 6 te 1081 Koekelberg.

Bestanden

2020-07-10 adviezen in het kort

2020-07-10 dagorde overlegcommissie

2020-06-19 adviezen overlegcommissie

2020-06-19 CC - dagorde overlegcommissie

2020-03-13 - dagorde overlegcommissie

2020-01-31 - dagorde overlegcommissie

2019-12-13 - dagorde overlegcommissie

2019-09-20 - dagorde overlegcommissie

2019-06-21 - adviezen overlegcommissie

2019-03-22 - adviezen overlegcommissie

2019-02-01 - adviezen overlegcommissie

2018-12-14 - adviezen overlegcommissie