Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Adviesraad voor diversiteit. Reglement. Goedkeuring.

Adviesraden. Oproep tot kandidaturen. Gemeenschappelijk reglement tot vaststelling van de modaliteiten van oprichting en werking. Goedkeuring.

Startdatum van de aanvraag 24/09/2019

Nederlandse Cultuur. Gemeentelijke Nederlandse Cultuurcommissie (GNCC). Wijziging van het reglement.

RAAD VOOR SENIOREN – REGLEMENT EN SAMENSTELLING

Reglement betreffende de Gemeentelijke Nederlandse Cultuurcommissie (G.N.C.C.)

Reglement van de Adviesraad voor de sport.

Sportcommissie. Reglement. Wijziging.