Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bestanden

Aanvullend gemeentereglement betreffende het wegverkeer op gemeentelijke en gewestelijke wegen voorbehouden parkeerplaatsen voor voertuigen met een maximaal gewicht van meer dan 3,5 ton. Wijziging betalend parkeren. Wijziging

Beraadslaging betreffende het reglement taxicheques voor eenmalig gebruik in het kader van de covid-vaccinatie.

Startdatum van de aanvraag 01/03/2021

Bijkomend gemeentelijk reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeentelijke en gewestelijke wegen. Wapenstilstandstraat en de neckstraat. Instelling van een beperkt eenrichtingsverkeer. Inplanting van parkeerzones voorbehouden voor leveringen.

Bijkomend reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeente en de gewestwegen, parkeerzone van beperkte duur (blauwe zone). Wijzigingen.

Bijkomend reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeente- en gewestwegen. Normandiestraat. Parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen. Wijziging.

Bijkomend reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeente- en gewestwegen. Verkeersverbod voor de quads op het grondgebied van Koekelberg. Wijziging

Bijkomend reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeente- en gewestwegen. Wijzigingen. Betalende parkeerzone (gele zone).

Het retributiereglement houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte. Wijziging. Cöordinatie

- Einddatum van de aanvraag 31/05/2020

Mobiliteit. Bijkomend reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeente- en de gewestwegen. Parkeerzone van beperkte duur (blauwe zone) en betalend (groene zone). Uitbreidingen. Wijzigingen.

Mobiliteit. Bypad. Gemeentelijke fietscommissie. Huishoudelijk reglement.

Mobiliteit. Ubeeqo. Overeenkomst betreffende de ontwikkeling van de carsharingdienst in overeenstemming met de doelstellingen van het gewestelijk mobiliteitsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Goedkeuring.

Parkeerreglement - Ganshorensestraat

Reglement betreffende de taxicheques aan bejaarden enof gehandicapten

Reglement houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren. Wijziging Goedkeuring. 2020.

Startdatum van de aanvraag 01/06/2020

Reglement houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren. Wijziging Goedkeuring. 2023.

Startdatum van de aanvraag 26/06/2023