Officiële logo van Koekelberg
FR
documenten die van kracht zijn op de datum van

Bepaalde aanvragen zijn onderworpen aan het advies van de overlegcommissie. Deze commissie brengt vertegenwoordigers van de gemeente en van gewestelijke instanties samen, met de aanvragers en eventuele klagers. Elkeen die schriftelijk vraagt gehoord te worden door de commissie, wordt er op uitgenodigd. De vraag om gehoord te worden, moet gericht worden, via de post of via elektronische post, aan het Gemeentebestuur van Koekelberg, Henri Vanhuffelplein 6 te 1081 Koekelberg.  Urbanisme - Stedenbouw

De dagorde van de volgende overlegcommissie vindt u hieronder. De opgegeven uren zijn indicatief.

De adviezen van de overlegcommissie zijn beschikbaar op de website van de gemeente in de loop van de week volgend op de commissie. Het gedetailleerd advies kan op eenvoudige vraag bekomen worden bij de dienst Stedenbouw.

Bestanden

Affiche OO - Belgische Onafhankelijkheidslaan 131 - PU-11.20

Affiche OO - Boogschuttersstraat 81 - PU-22.19

Affiche OO - Elisabethpark - PU-10.20

Affiche OO - Gentsesteenweg 271-279 - PU-08.20

Affiche OO - Houseau Dehaiestraat 47 - PU-69.19

Affiche OO - Jetselaan 18 - PU-18.20

Affiche OO - Léon Autriquestraat 15-17 - PU-09.20

Affiche OO Antoine Court straat 24

Affiche OO Antoine Courtstraat 15-17

Affiche OO Frans Gasthuislaan 29

Affiche OO Gentsesteenweg 305

Affiche OO Houzeau de Lehaiestraat 52-54 - PE335 9 18

Affiche OO Jetsesteenweg 254

Affiche OO Jules Debecker 26

Affiche OO Vrijheidslaan 26

bericht Openbaar Onderzoek - J. Jacquetstraat 10 - PU-30.20