De reglementen kunnen geraadpleegd worden op het Gemeentesecretariaat, op afspraak, elke dag van 8u tot 12u en van 13u30 tot 16u45.
Gelieve contact op te nemen op volgend telefoonnummer of email-adres :
Tel. 02/412.14.54 of 02/412.14.57 of 02.412.14.19

e-mail : secretariaat@koekelberg.brussels

Filter :
   
POLITIE
Algemeen politiereglement - Protocolakkord Gemengde inbreuken.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-10-17 2016-10-18 2016-10-18
Algemeen politiereglement - Protocolakkord Gemengde inbreuken. 2016.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-02-25 2014-03-03 2014-07-10
Algemeen politiereglement, goedgekeurd op 17.10.2016
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-10-17 2016-10-18 2016-11-24
Algemene bestuurlijke Politieverordening. Terrein rond de Basiliek.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-03-20 2017-03-21 2017-03-21
Algemene reglement op het beheer en de politie van de begraafplaats.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-01-21 2013-02-05 2013-02-05
Bestuurlijke politieverordening
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-06-28 2016-06-29 2016-06-30
Gemeentelijke administratieve sancties. Bijzonder pilitiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Goedkeuring.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-04-24 2017-04-26 2017-04-26
Gemeentelijke administratieve sancties. Reglement inzake de lokale bemiddeling en de gemeenschapsdienst.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-06-26 2014-07-01 2014-07-04
Park Victoria. Reglement
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2012-02-16 2012-02-20 2014-11-12
Politieverordening op de aanplakking van verkiezingsaffiches tijdens de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2019-05-13 0000-00-00 2019-05-17
Politieverordening op de aanplakking van verkiezingsaffiches tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-07-24 2018-07-26 2018-07-26
Politieverordering. Vanhuffelplein. Voetgangerzone.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2009-04-23 2009-04-24 2014-11-12
Reglement Groene ruimte gelegen Novillesquare
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2012-02-16 2012-02-20 2014-11-13
Reglement op het beheer en de politie van de begraafplaats. Wijzigingen. Coordinatie
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-12-18 2017-12-19 2017-12-19
Reglement Speelplein "De 4 seizoene"
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2012-02-16 2012-02-20 2014-11-13
Verbod van de installatie van uitzendschermen op de openbare ruimte en elke samenscholing op de openbare ruimte rond de uitzending van een match
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-05-28 2018-05-30 2018-05-30
BELASTING & VOORHEFFING /OPCENTIMEN OP DE BELASTINGEN
Aanvullende belasting bij de personenbelasting voor 2017. Reglement.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-12-19 0000-00-00 0000-00-00
Begroting 2019. Voorlopige kredieten.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-12-17 2019-01-08 2019-01-08
Belasting op de personenbelasting voor 2018
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-11-27 2017-11-29 2017-11-29
Belasting op de personenbelasting voor 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-12-17 2019-01-08 2019-01-08
Opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-01-16 2017-01-17 2017-01-17
Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2017. Reglement.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-12-19 0000-00-00 0000-00-00
Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2018.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-11-27 2017-11-29 2017-11-29
Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-12-17 2019-01-08 2019-01-08
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
belastingreglement op bepaalde handelingen en aanpassingswerken aan een gebouw die niet werden aangegeven aan de administratie van het kadaster.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2015-01-19 2015-01-21 2015-07-23
Belastingreglement op de agentschappen voor weddingschappen op paardenwedrennen en hun bijkantoren voor de dienstjaren 2014 t.e.m. 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 2013-12-20 2013-12-20
Belastingreglement op de antennes bestemd voor het globale systeem van mobiele communicatie en elk ander systeem voor de uitzending en/of ontvangst van signalen van communicatie uitgebaat voor commerciële doeleinden en met winstoogmerk.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-11-21 2013-12-06 2013-12-06
Belastingreglement op de antennes bestemd voor het globale systeem van mobiele communicatie en elk ander systeem voor de uitzending en/of ontvangst van signalen van communicatie uitgebaat voor commerciële doeleinden en met winstoogmerk.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-12-18 2017-12-19 2017-12-19
Belastingreglement op de distributieapparaten van vloeibare of gasvormige brandstoffen voor de dienstjaren 2014 t.e.m. 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 2013-12-20 2013-12-20
Belastingreglement op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben. Dienstjaren 2014 t.e.m. 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 2013-12-20 2013-12-20
Belastingreglement op de reiniging van de openbare weg voor de dienstjaren 2014 t.e.m. 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 2013-12-20 2013-12-20
Belastingreglement op de ter beschikking gestelde of verhuurde bemeubelde kamers of appartementen voor de dienstjaren 2014 t.e.m. 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 0000-00-00 0000-00-00
Belastingreglement op de ter beschikking gestelde of verhuurde bemeubelde kamers of appartementen voor de dienstjaren 2014 t.e.m. 2019. Winziging.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-01-16 2017-01-17 2017-01-17
Belastingreglement op de tweede verblijfplaatsen. Dienstjaren 2014 tot en met 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-01-30 2014-01-31 2014-01-31
Belastingreglement op handelingen en werken met betrekking tot stedenbouw. Dienstjaren 2014 t.e.m. 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 2013-12-20 2013-12-20
Belastingreglement op het plaatsen van containers en ladderliften op de openbare weg. Dienstjaren 2014 t.e.m. 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 0000-00-00 0000-00-00
Belastingreglement op het plaatsen van containers en ladderliften op de openbare weg. Dienstjaren 2014 t.e.m. 2019. Wijziging (indexering van de bedragen - modaliteiten).
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-01-16 2017-01-17 2017-01-17
Belastingreglement op het plaatsen van gesloten terrassen op de openbare weg voor de dienstjaren 2014 t.e.m. 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 2013-12-20 2013-12-20
Belastingreglement op reclame-inrichtingen. Dienstjaren 2014 t.e.m. 2019. Wijzigingen. Coördinatie.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 2013-12-20 2013-12-20
Belastingreglement op verwaarloosde of onverzorgde gebouwen, onbewoonde of onafgewerkte gebouwen en dito gronden. Wijziging. Goedkeuring.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-12-15 2014-12-18 2014-12-18
Belastingsreglement op de verdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken. Wijzigingen. Goedkeuring.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-12-15 2014-12-18 2014-12-18
Belastingsreglement op het openbaar aanplakken op gemeentelijke aanplakkingplaatsen. Hernieuwing.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-12-15 2014-12-18 2014-12-18
Reglement betreffende de kosten voor de invordering van de belastingen en de gemeenteretributies.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-12-15 2014-12-18 2014-12-18
Reglement van directe belasting op al dan niet verlichte uithangborden en op de rechtstreeks of onrechtstreeks verlichte reclames voor de dienstjaren 2014 t.e.m. 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 2013-12-20 2013-12-20
Retributiereglement betreffende prestaties voor derden. Hernieuwing.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-12-15 2014-12-18 2014-12-18
PATRIMONIUM / BEZETTING ZALEN
Gemeentelijk reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke lokalen (16/01/2017)
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-01-16 2017-01-17 2017-01-17
Gemeentelijk reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke lokalen (18/04/2016)
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-04-18 2016-04-19 2016-04-22
Sportcentrum Victoria en aangrenzende zalen. Gebruiksreglement. Retributies.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2015-12-08 2015-12-17 2015-12-17
Uitlenen van gemeentelijk materiaal – algemeen reglement en retributies.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2004-05-27 0000-00-00 0000-00-00
BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN 
Project harmonisatie van de terrassen op het Simonisplein. « Handvest terrassen fontein Simonis ».
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-06-26 0000-00-00 2017-06-12
Retributiereglement op het plaatsen van parkeerverbodtekens. Dienstjaren 2014 t.e.m. 2019.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 2013-12-20 2013-12-20
MILIEU
Overeenkomst houdende schoonvegen en reinigen van het wegennet met het ANB.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-09-19 2016-09-20 2016-09-20
Piekperiodes van luchtverontreiniging. Reglement van intern bestuur.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2010-03-04 2010-03-10 2010-03-10
ADMINISTRATIE
Franstalig jeugd. Stages voor jongeren. Reglement van inwendige orde.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-12-15 2014-12-18 2014-12-18
Gemeente Koekelberg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Opdracht voor het leveren van diensten inzake telecom en elektronische communicatie (Irisnet2). Overeenkomst.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2011-03-17 0000-00-00 0000-00-00
Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Vaststelling van het bedrag van de presentiegelden aan de leden van de kiesbureaus.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-09-17 2018-09-21 2018-09-21
Reglement met betrekking tot de voorwaarden van de aanplakking op verkiezingsborden en tot de verkiezingspropaganda.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2010-05-20 2010-05-21 2010-05-21
Retributiereglement op de aflevering van administratieve documenten, voor de uitvoering van administratieve diensten verleend aan particulieren, de opstelling en de raadpleging van administratieve dossiers. Wijziging. Coördinatie.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-19
Retributiereglement op de aflevering van administratieve documenten, voor de uitvoering van administratieve diensten verleend aan natuurlijke of rechtpersonen, de opstelling en de raadpleging van administratieve dossiers. Wijziging. Coördinatie.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2019-02-18 2019-02-19 2019-02-19
Retributiereglement op de aflevering van administratieve documenten, voor de uitvoering van administratieve diensten verleend aan particulieren, de opstelling en de raadpleging van administratieve dossiers. Wijziging. Coördinatie.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-05-28 2018-05-30 2018-05-30
Retributiereglement op de aflevering van administratieve documenten, voor de uitvoering van administratieve diensten verleend aan particulieren, de opstelling en de raadpleging van administratieve dossiers.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-12-19 2016-12-20 2016-12-20
Retributiereglement voor de toekenning van grondvergunningen op de begraafplaats en voor de uitvoering van prestaties voor derden. (2018)
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-03-19 2018-03-20 2018-03-20
Statuten van het autonoom gemeentebedrijf "Regie Koekelberg"
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
SUBSIDIES EN PREMIES
Dierenwelzijn. Toekenning van een premie voor de sterilisatie van huiskatten in 2017. Reglement.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-09-18 2017-09-20 2017-09-20
Dierenwelzijn. Toekenning van een premie voor de sterilisatie van huiskatten. Reglement 2018.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-06-20 2018-06-27 2018-06-27
Gemeentelijke premie energiezuininge huishoudapparaten.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-03-21 2013-03-28 2013-03-29
Sport. Reglement aangaande de toekenning van sporttoelagen.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-12-19 2013-12-20 2013-12-20
Sport. Toekenning van sportcheques. Reglement.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-09-19 2013-10-17 2013-10-17
Sport.Toekenning van sportcheques. Reglementswijzigingen. Coördinatie.Goedkeuring.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2015-03-16 2015-03-17 2015-07-23
Toekenning van premies voor de dakisolatie en superisolering beglazing. Reglement.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2012-06-21 2012-06-25 2012-07-31
Veiligheidscontract. Premies ter voorkoming van inbraak. Reglement.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2010-12-02 2010-12-06 2010-12-06
Veiligheidscontract. Premies ter voorkoming van inbraak. Reglement.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2010-12-02 2010-12-06 2010-12-06
HANDVESTEN
Boekelberg. Ondertekening charter "Een bibliotheek voor iedereen".
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2019-05-13 0000-00-00 2019-05-17
Charter "Een samenlevingsdienst voor alle jongeren". Instemming.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2019-05-13 0000-00-00 2019-05-17
Charter voor Diversiteit in de Openbare sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-06-20 2013-06-26 2013-06-26
Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-04-25 0000-00-00 2014-11-13
GEMEENTERAAD
Reglement van inwendige orde van de gemeenteraad.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2015-06-29 2015-07-02 2015-07-23
Samenstelling van de secties van de gemeenteraad.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-04-25 2013-05-13 2013-06-03
ADVIESRADEN
Adviesraad voor diversiteit. Reglement. Goedkeuring.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-09-19 2013-10-17 2013-10-17
Nederlandse Cultuur. Gemeentelijke Nederlandse Cultuurcommissie (GNCC). Wijziging van het reglement.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-03-27 2014-05-15 2014-04-15
Reglement betreffende de Gemeentelijke Nederlandse Cultuurcommissie (G.N.C.C.)
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
1989-10-26 2014-03-21 2014-03-21
Reglement van de Adviesraad voor de sport.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-05-23 2013-05-29 2013-05-29
Sportcommissie. Reglement. Wijziging.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-06-20 2013-07-04 2013-07-04
HORECA/HANDELSZAKEN
Gelijke kansen. Wedstrijd "Toegankelijk handelszaken voor PBM".
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-11-27 2017-11-29 2017-11-29
Gemeentereglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein. Wijziging. Cöordinatie.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-05-15 2017-05-16 2017-05-16
Locale Economie. Gemeentereglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein. Wijziging. Cöordinatie.#
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-10-16 2017-10-19 2017-10-19
Lokale economie. Wedstrijd eindejaarsverlichting.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-10-20 2014-10-22 2014-10-22
Reglement betreffende de ambulante activiteiten op de markten
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2008-06-26 2008-08-04 2008-08-04
Reglement voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2007-11-22 2007-12-01 2007-12-01
Retributiereglement. Standplaatsrecht. Markten. Rommelmarkten. Ambulante activiteiten.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-02-25 2014-03-03 2014-11-13
Wedstrijd "Koekelberg in de bloemen". Reglement. Wijziging.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-04-25 2013-05-13 2013-06-03
Wedstrijd "Koekelberg in de bloemen". Reglement. Wijzigingen.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-06-20 2018-06-27 2018-06-27
Wedstrijdreglement toegankelijke handelszaken voor PBM
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-09-19 2016-09-20 2016-09-20
STEDEBOUWKUNDE / HUISVESTING
Gemeentelijk reglement betreffende de voorgeveltuintjes.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2011-02-17 2011-03-17 2011-03-17
Gratis verwijderen van tags en graffiti. Reglement.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-03-21 0000-00-00 2016-04-13
Huurcontract tussen de gemeente en Missil Petroleum voor 9 jaar van een perceel gelegen op de hoek van de Jacquetstraat en de Hellinckxstraat in Koekelberg. Het contract kan maximaal drie keer vernieuwd worden.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2004-04-22 0000-00-00 0000-00-00
Overeenkomst voor 12 jaar voor het plaatsen van ondergrondse kledingcontainers.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-09-19 2016-09-20 2016-09-20
Plaatsing van telecomkasten in de kelderverdieping van schoolgebouwen.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2016-06-28 2016-07-05 2016-07-05
Reglement betreffende de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-01-30 0000-00-00 0000-00-00
Reglement van toekenning voor de gemeentelijke woningen.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-10-20 2014-10-22 2014-10-22
Reglement van toekenning voor de gemeentelijke woningen. Wijzigingen.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-09-17 2018-09-21 2018-09-21
Stedenbouwkundige verordening op het openen en uitbreiden van sommige handelsactiviteiten
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2000-02-03 0000-00-00 0000-00-00
MOBILITEIT/ PARKEREN
Aanvullend gemeentereglement betreffende het wegverkeer op gemeentelijke en gewestelijke wegen voorbehouden parkeerplaatsen voor voertuigen met een maximaal gewicht van meer dan 3,5 ton. Wijziging betalend parkeren. Wijziging
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2010-03-04 2010-03-04 2010-03-04
Bijkomend gemeentelijk reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeentelijke en gewestelijke wegen. Wapenstilstandstraat en de neckstraat. Instelling van een beperkt eenrichtingsverkeer. Inplanting van parkeerzones voorbehouden voor leveringen. Wijzigingen.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2010-05-20 2010-05-21 2010-05-21
Bijkomend reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeente en de gewestwegen, parkeerzone van beperkte duur (blauwe zone). Wijzigingen.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2012-06-21 2012-06-25 2012-07-31
Bijkomend reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeente- en gewestwegen. Normandiestraat. Parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen. Wijziging.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-04-25 2013-05-13 2013-06-03
Bijkomend reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeente- en gewestwegen. Verkeersverbod voor de quads op het grondgebied van Koekelberg. Wijziging
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-04-25 2013-05-13 2013-06-03
Bijkomend reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeente- en gewestwegen. Wijzigingen. Betalende parkeerzone (gele zone).
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-02-21 2013-03-11 2013-03-11
Het retributiereglement houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte. Wijziging. Cöordinatie
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-06-26 2014-07-01 2014-07-04
Mobiliteit. Bijkomend reglement met betrekking tot het wegverkeer op de gemeente- en de gewestwegen. Parkeerzone van beperkte duur (blauwe zone) en betalend (groene zone). Uitbreidingen. Wijzigingen.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2014-06-26 2014-07-01 2014-07-04
Mobiliteit. Bypad. Gemeentelijke fietscommissie. Huishoudelijk reglement.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-03-19 2018-03-20 2018-03-20
Mobiliteit. Dag "Autoloze zondag 2018". Reglement van inwendig bestuur.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2018-06-20 2018-06-27 2018-06-27
Mobiliteit. Ubeeqo. Overeenkomst betreffende de ontwikkeling van de carsharingdienst in overeenstemming met de doelstellingen van het gewestelijk mobiliteitsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Goedkeuring.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-05-15 0000-00-00 0000-00-00
Parkeerreglement - Ganshorensestraat
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2007-11-22 0000-00-00 0000-00-00
Reglement betreffende de taxicheques aan bejaarden enof gehandicapten
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2012-02-16 2015-03-16 2015-03-16
BIBLIOTHEEK/SPEELOTHEEK
Adviesraad van de ontwikkeling van de lectuur.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2015-03-16 2015-03-17 2015-07-23
Gemeentelijke spelotheek van Koekelberg. Reglement.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2012-06-21 2012-06-25 2012-07-31
Huishoudelijk reglement van de Nederlandstalige bibliotheek, Boekelberg.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2017-02-20 2017-02-21 2017-02-21
Openbare lectuur. Franstalige gemeentelijke bilbiotheek. Jaarlijkse vergoeding voor openbare uitlening. Reglement. Wijziging.
Data van beslissing Data van aanplakking Data publicatie Internet
2013-09-19 2013-10-17 2013-10-17