Offert 187 - ARCHITECT of INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE of INGENIEUR-ARCHITECT (niveau A) m/v
 

Profiel

Vaardigheden:

- Kennis van bouwtechnieken;

- Kennis van wegenistechnieken (of bereidheid deze te verwerven);

- Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);

- Informaticakennis: MS Office, Autocad (plus), MS project (plus);

- Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;

- Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;

- Kritisch denkvermogen;

- Goed aanpassingsvermogen;

- Kennis van het Frans;

- Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;

- Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);

- Communicatievaardigheden;

- Rijbewijs B (is een plus);

 

Diploma:

Master - Architect

- Industrieel ingenieur bouwkunde

- Architect-ingenieur


Aanbieding

-      Contract van onbepaalde duur 

- Jong en dynamisch team;

- Gevarieerd werk in renovatie en nieuwbouw;

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (MIVB 100 % en patronale bijdrage De Lijn/NMBS) of fiets- of voetgangersvergoeding, opleidingen, premie kennis tweede taal (via taalcertificaten Selor)

Dienst/departement: Openbare Werken - Afdelingen Openbare Ruimten en Gemeentelijk patrimonium

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken

Afdeling Openbare ruimten:

De opdracht van de dienst is – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle op en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.

 

Afdeling Gemeentelijk patrimonium:

Deze eenheid bevat een technische en een administratieve cel.

Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

 

Doelstellingen van de dienst:

- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen

- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten

- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten

- nieuwe projecten ontwikkelen

 

Opdrachten van de functie:

- u bent de referent-adviseur m.b.t. de openbare veiligheid en de stabiliteit van gebouwen (indien dit vereist wordt)

- renovatie- en onderhoudsdossiers opstellen voor de gemeentelijke gebouwen, hoofdzakelijk gericht op de structurele aspecten van gebouwen en de specifieke technische kenmerken

- de werven van de lopende dossiers opvolgen

- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren

- dossiers voor marktstudies opstellen, voor complexe en structurele dossiers (indien dit vereist wordt) en voor de specifieke technische kenmerken, en het beheer van deze markten opvolgen

- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma en de algemene opzet op lange termijn te verifiëren

- invoeren van REG en DO tijdens de werken aan gemeentelijke gebouwen en dit in het kader van de PLAGE-methode

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- beheer van de dossiers, de werken en de budgetten/subsidies m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimten

- de werken m.b.t. deze opdrachten beheren

- de budgetten en subsidies m.b.t. deze opdrachten beheren

- openbare aanbestedingsdossiers beheren voor de complexe en structurele dossiers en voor de specifieke technieken

- opstellen en controleren van documenten m.b.t. energietransitie, DO en het milieu

- energiecertificaten voor openbare gebouwen opstellen

 

Verantwoordelijkheden:

- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor overheidsopdrachten, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …)

- informatie geven over de voortgang van de dossiers

- meehelpen met de ontwikkeling van energietransitie, REG en DO

 

Vervangingen:

- collega’s van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen en openbare ruimten

 

Doelstellingen:

- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden dringend behandeld)  


Contact & info.

Mme Jennifer Smets – Tewerkstellingsadviseur – Dienst tewerkstelling van Koekelberg vzw: jsmets@koekelberg.brussels