Offert 192 - DE GEMEENTE KOEKELBERG ZOEKT EEN TECHNISCH MEDEWERKER.ster, niveau A, voor de dienst Openbare Werken: architect.e – industrieel ingenieur bouwkunde– ingenieur architect
 

Profiel

Vaardigheden:

- Kennis van bouwtechnieken;

- Kennis van wegenistechnieken;

- Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);

- Informaticakennis: MS Office;

- Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;

- Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;

- Goed aanpassingsvermogen;

- Kennis van het Frans;

- Communicatievaardigheden;

- Een eerste ervaring in een gelijkaardige functie vormt een plus;

- Rijbewijs B.

 

Diploma:

Architect.e –industrieel ingenieur bouwkunde – ingenieur architect


Aanbieding

Dienst/departement: Openbare Werken - Afdelingen Stedenbouw & Openbare Ruimten

 

Opdrachten van de functie:

In de afdeling Beheer van het grondgebied (3,5 dagen/week):

- Beheer van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen

- Uitvoeren van controles ter plaatse na de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen, en dit tijdens de werven en op het einde van de werven

- Uitvoeren van controles in het kader van vermoede inbreuken op het vlak van stedenbouw en milieu

- Opstellen van processen-verbaal bij inbreuken op het vlak van stedenbouw en milieu

- Administratieve opvolging van inbreuken

- Informeren van bewoners op het vlak van beheer van het grondgebied

In de afdeling Openbare ruimten (1,5 dagen/week):

- Meewerken aan het opstellen en de opvolging van renovatie- en onderhoudsdossiers voor openbare ruimten

- Controles uitvoeren op werven

- Uitvoeren van het administratief & technisch beheer van aanvragen in het Osiris-systeem

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- Beheer van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen

- Ter plaatse de overeenstemming controleren tussen afgeleverde vergunningen en de gerealiseerde werken

- Rapporten opstellen op basis van de controles

- Ter plaatse controles uitvoeren bij verdenking van inbreuken op het vlak van stedenbouw en milieu

- Opstellen van processen-verbaal in geval van inbreuken

- Verzekeren van de administratieve opvolging van inbreuken

- In samenwerking met het team de telefonische aanvragen behandelen, de bezoekers ontvangen en e-mails beantwoorden

- Meewerken aan het opstellen van dossiers voor overheidsopdrachten, in eerste instantie voor openbare ruimten

- Ter plaatse de overeenstemming tussen vergunningen en uitgevoerde werken controleren

- Instaan voor de opvolging van dossiers voor wegenwerken in Osiris

 

Verantwoordelijkheden:

- Instaan voor de opvolging van de dossiers met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningen

- Nagaan van de overeenstemming tussen de afgeleverde vergunningen en de uitgevoerde werken

- Verzekeren van de opvolging op technisch en administratief vlak van de dossiers met betrekking tot inbreuken

- In samenwerking met de collega’s de wegenwerken in Osiris beheren

- Informatie geven over de evolutie van lopende dossiers

 

Vervangingen:

- Stedenbouw: bewoners informeren in geval van afwezigheid van collega’s

- Openbare ruimten: een collega vervangen voor projectbeheer

 

Contract: Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

 

Aanbod:

- Jong en dynamisch team;

- Gevarieerd werk;

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (100% MIVB en werknemersbijdrage voor NMBS/De LIJN) of fiets- of voetgangersvergoeding, mogelijkheden voor verdere vorming, klein aanvullend pensioen, taalpremie (via Selor-certificaten).

 

Bijkomende info:

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken – Afdeling Beheer van het grondgebied:

De voornaamste opdracht heeft betrekking op stedenbouw en leefmilieu in ruime zin: de planning, de toekenning en de opvolging van vergunningen, de energieprestaties van gebouwen, de controles op en de vaststellingen van inbreuken en de hygiëne in gebouwen, dit alles vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek.

 

Dienst Openbare Werken – Afdeling Openbare ruimten:

De opdracht heeft betrekking op – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.


Contact & info.

CANDIDATUREN NAAR: Mr. Olivier VANDERBEEK – Tewerkstellingsadviseur – Dienst tewerkstelling van Koekelberg vzw: ovanderbeek@koekelberg.brussels