Offert 193 - PROJECTBEHEERDER/STER PUBLIEKE RUIMTEN/MOBILITEITSADVISEUR – niveau B (m/f/x)
 

Profiel

- DIPLOMA: houder zijn van een bachelor die bij voorkeur verband houdt met deze materie zoniet een technische werkervaring

- Goede organisatiekwaliteiten, redactionele vaardigheden, goede spelling, contactvaardig

- Gestructureerd, gedisciplineerd, polyvalent, vriendelijk, stressbestendig

- Autonoom zijn in het takenbeheer

- Communicatief zijn met het publiek

- Een goede kennis (of bereid zijn deze te verwerven) van de Brusselse regelgeving op het vlak van mobiliteit, overheidsopdrachten en administratieve procedures

- Een goede kennis (of bereid zijn deze te verwerven) van de werking van het Osiris-platform

- De opleiding mobiliteitsadviseur (CeMa) gevolgd hebben is een plus (of bereid zijn deze te volgen)

- Een goede kennis van de tweede taal

 

Informaticakennis: MS Office, BO Secretariaat, Phenix; Osiris


Aanbieding

Uw taken

Publieke ruimten

Mobiliteit

- Als mobiliteitsadviseur (CeMa) bent u de referentie binnen de gemeente op dit vlak

- U beheert het uitwerken van de planning (GPAP, BVP, pic, SVP, PAVE, good move, regelgeving, …)

- Beheren en coördineren van de technische en administratieve taken

- Toezicht houden over het dagelijks beheer op het vlak van mobiliteit

- Het subsidiedossier en het financiële luik van de aanbestedingen beheren

- U bent de technische referentie voor het beheer van de parkeerschijven en voor de agenten die de dagelijkse uitvoering hiervan behandelen

 

Osiris

- Beheer van de kalender van de gemeentelijke werven en andere vergunningshouders in Osiris

- Beheer van de dossiers die goedgekeurd werden door het gemeentecollege in Osiris

- De gemeente vertegenwoordigen, in samenwerking met een andere agent, tijdens de commissies en specifieke vergaderingen voor regionale wegenwerken

- Als controle-agent, in samenwerking met een collega, controles uitvoeren en sancties opstellen

- Coördinatie met de agenten die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer van de aanvragen in Osiris om de algemene samenhang te garanderen

- In staat zijn om bij afwezigheid collega’s te vervangen die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer

Aanbod

- Voltijds contract van onbepaalde duur 

- Eindejaarspremie

- Gratis openbaar vervoer in het Brussels Gewest (MIVB-jaarabonnement), 90 % tussenkomst voor maandabonnementen MIVB en voor abonnementen van De lijn en TEC

- Maaltijdcheques

- Tweetaligheidspremie

- Hospitalisatieverzekering

- Aanvullende pensioenverzekering

- Jaarlijkse verlofdagen (feestdagen niet inbegrepen): 26

- Volledige erkenning van de anciënniteit uit de openbare sector

- Erkenning van maximum 6 jaar anciënniteit uit de privésector (gelijkaardige functieprofielen)

- Opleidingen

Bijkomende informatie over de dienst Openbare Werken

 

Opdracht van de Dienst Openbare Werken (Afdeling III)

De Afdeling III omvat het grondbeheer, de openbare ruimten, het gemeentepatrimonium, de stadsvernieuwing, de administratieve en financiële cel, de werkplaats en de dienst openbare netheid.

Haar opdrachten zijn - met respect voor de wetgeving en dit voor al haar bevoegdheidsdomeinen - ten dienste staan van de burgers en de beslissingen van het college en de raad doen naleven. De dienst doet dit met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente – in logische samenhang met de beslissingen van de andere diensten – en het algemeen belang. 

 

De dienst Openbare Werken omvat: het beheer van het grondgebied, openbare ruimten, het gemeentepatrimonium, stadvernieuwing, administratie en een financiële cel, de gemeentewerkplaats, de dienst openbare netheid

 

Publieke ruimten:

Met veel aandacht voor duurzame ontwikkeling en vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek, heeft de opdracht van deze afdeling vooral betrekking op het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, de werken, de controle en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.


Contact & info.

Via: Tewerkstellingsdienst Koekelberg

Motivatiebrief en cv via email naar dhr. Olivier Vanderbeek (tewerkstellingsadviseur): ovanderbeek@koekelberg.brussels