Offert 193 - PROJECTBEHEERDER/STER PUBLIEKE RUIMTEN – niveau B (m/f/x)
 

Profiel

- DIPLOMA: houder zijn van een bachelor bouwkunde of milieumanagement met ervaring in wegenwerken en/of mobiliteit

- Goede organisatiekwaliteiten, redactionele vaardigheden, goede spelling, contactvaardig

- Gestructureerd, gedisciplineerd, polyvalent, vriendelijk, stressbestendig

- Autonoom zijn in het takenbeheer

- Communicatief zijn met het publiek

- Een goede kennis (of bereid zijn deze te verwerven) van de Brusselse regelgeving op het vlak van mobiliteit, overheidsopdrachten en administratieve procedures

- De opleiding mobiliteitsadviseur (CeMa) gevolgd hebben is een plus (of bereid zijn deze te volgen)

- Een  goede kennis van de tweede taal

 

Informaticakennis: MS Office, BO Secretariaat, Phenix

 


Aanbieding

Publieke ruimten/mobiliteit

- Als mobiliteitsadviseur bent u de referentie binnen de gemeente op dit vlak

- U beheert het uitwerken van de planning (GPAP, BVP, pic, SVP, PAVE, good moves, regelgeving, …)

- Beheren en coördineren van de technische en administratieve taken

- Toezicht houden over het dagelijks beheer op het vlak van mobiliteit

- Subsidiedossier en het financiële luik van de aanbestedingen beheren

- Beheer van de parkeerschijven en dit in samenwerking met een collega (25% van de tijd)

Aanbod

- Voltijds contract van onbepaalde duur 

- Eindejaarspremie

- Gratis openbaar vervoer in het Brussels Gewest (MIVB-jaarabonnement), 90 % tussenkomst voor maandabonnementen MIVB en voor abonnementen van De lijn en TEC

- Maaltijdcheques

- Tweetaligheidspremie

- Hospitalisatieverzekering

- Aanvullende pensioenverzekering

- Jaarlijkse verlofdagen (feestdagen niet inbegrepen): 26

- Volledige erkenning van de anciënniteit uit de openbare sector

- Erkenning van maximum 6 jaar anciënniteit uit de privésector (gelijkaardige functieprofielen)

- Opleidingen

 

Plaats van tewerkstelling

Gemeente Koekelberg, Herni Vanhuffelplein 6, 1081 Brussel


Contact & info.

Via: Tewerkstellingsdienst Koekelberg

Motivatiebrief en cv via email naar dhr. Olivier Vanderbeek (tewerkstellingsadviseur): ovanderbeek@koekelberg.brussels

Offert 192 - DE GEMEENTE KOEKELBERG ZOEKT EEN TECHNISCH MEDEWERKER.ster, niveau A, voor de dienst Openbare Werken: architect.e – industrieel ingenieur bouwkunde– ingenieur architect
 

Profiel

Vaardigheden:

- Kennis van bouwtechnieken;

- Kennis van wegenistechnieken;

- Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);

- Informaticakennis: MS Office;

- Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;

- Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;

- Goed aanpassingsvermogen;

- Kennis van het Frans;

- Communicatievaardigheden;

- Een eerste ervaring in een gelijkaardige functie vormt een plus;

- Rijbewijs B.

 

Diploma:

Architect.e –industrieel ingenieur bouwkunde – ingenieur architect


Aanbieding

Dienst/departement: Openbare Werken - Afdelingen Stedenbouw & Openbare Ruimten

 

Opdrachten van de functie:

In de afdeling Beheer van het grondgebied (3,5 dagen/week):

- Beheer van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen

- Uitvoeren van controles ter plaatse na de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen, en dit tijdens de werven en op het einde van de werven

- Uitvoeren van controles in het kader van vermoede inbreuken op het vlak van stedenbouw en milieu

- Opstellen van processen-verbaal bij inbreuken op het vlak van stedenbouw en milieu

- Administratieve opvolging van inbreuken

- Informeren van bewoners op het vlak van beheer van het grondgebied

In de afdeling Openbare ruimten (1,5 dagen/week):

- Meewerken aan het opstellen en de opvolging van renovatie- en onderhoudsdossiers voor openbare ruimten

- Controles uitvoeren op werven

- Uitvoeren van het administratief & technisch beheer van aanvragen in het Osiris-systeem

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- Beheer van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen

- Ter plaatse de overeenstemming controleren tussen afgeleverde vergunningen en de gerealiseerde werken

- Rapporten opstellen op basis van de controles

- Ter plaatse controles uitvoeren bij verdenking van inbreuken op het vlak van stedenbouw en milieu

- Opstellen van processen-verbaal in geval van inbreuken

- Verzekeren van de administratieve opvolging van inbreuken

- In samenwerking met het team de telefonische aanvragen behandelen, de bezoekers ontvangen en e-mails beantwoorden

- Meewerken aan het opstellen van dossiers voor overheidsopdrachten, in eerste instantie voor openbare ruimten

- Ter plaatse de overeenstemming tussen vergunningen en uitgevoerde werken controleren

- Instaan voor de opvolging van dossiers voor wegenwerken in Osiris

 

Verantwoordelijkheden:

- Instaan voor de opvolging van de dossiers met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningen

- Nagaan van de overeenstemming tussen de afgeleverde vergunningen en de uitgevoerde werken

- Verzekeren van de opvolging op technisch en administratief vlak van de dossiers met betrekking tot inbreuken

- In samenwerking met de collega’s de wegenwerken in Osiris beheren

- Informatie geven over de evolutie van lopende dossiers

 

Vervangingen:

- Stedenbouw: bewoners informeren in geval van afwezigheid van collega’s

- Openbare ruimten: een collega vervangen voor projectbeheer

 

Contract: Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

 

Aanbod:

- Jong en dynamisch team;

- Gevarieerd werk;

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (100% MIVB en werknemersbijdrage voor NMBS/De LIJN) of fiets- of voetgangersvergoeding, mogelijkheden voor verdere vorming, klein aanvullend pensioen, taalpremie (via Selor-certificaten).

 

Bijkomende info:

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken – Afdeling Beheer van het grondgebied:

De voornaamste opdracht heeft betrekking op stedenbouw en leefmilieu in ruime zin: de planning, de toekenning en de opvolging van vergunningen, de energieprestaties van gebouwen, de controles op en de vaststellingen van inbreuken en de hygiëne in gebouwen, dit alles vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek.

 

Dienst Openbare Werken – Afdeling Openbare ruimten:

De opdracht heeft betrekking op – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.


Contact & info.

CANDIDATUREN NAAR: Mr. Olivier VANDERBEEK – Tewerkstellingsadviseur – Dienst tewerkstelling van Koekelberg vzw: ovanderbeek@koekelberg.brussels

Offert 187 - ARCHITECT of INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE of INGENIEUR-ARCHITECT (niveau A) m/v
 

Profiel

Vaardigheden:

- Kennis van bouwtechnieken;

- Kennis van wegenistechnieken (of bereidheid deze te verwerven);

- Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);

- Informaticakennis: MS Office, Autocad (plus), MS project (plus);

- Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;

- Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;

- Kritisch denkvermogen;

- Goed aanpassingsvermogen;

- Kennis van het Frans;

- Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;

- Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);

- Communicatievaardigheden;

- Rijbewijs B (is een plus);

 

Diploma:

Master - Architect

- Industrieel ingenieur bouwkunde

- Architect-ingenieur


Aanbieding

-      Contract van onbepaalde duur 

- Jong en dynamisch team;

- Gevarieerd werk in renovatie en nieuwbouw;

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (MIVB 100 % en patronale bijdrage De Lijn/NMBS) of fiets- of voetgangersvergoeding, opleidingen, premie kennis tweede taal (via taalcertificaten Selor)

Dienst/departement: Openbare Werken - Afdelingen Openbare Ruimten en Gemeentelijk patrimonium

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken

Afdeling Openbare ruimten:

De opdracht van de dienst is – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle op en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.

 

Afdeling Gemeentelijk patrimonium:

Deze eenheid bevat een technische en een administratieve cel.

Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

 

Doelstellingen van de dienst:

- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen

- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten

- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten

- nieuwe projecten ontwikkelen

 

Opdrachten van de functie:

- u bent de referent-adviseur m.b.t. de openbare veiligheid en de stabiliteit van gebouwen (indien dit vereist wordt)

- renovatie- en onderhoudsdossiers opstellen voor de gemeentelijke gebouwen, hoofdzakelijk gericht op de structurele aspecten van gebouwen en de specifieke technische kenmerken

- de werven van de lopende dossiers opvolgen

- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren

- dossiers voor marktstudies opstellen, voor complexe en structurele dossiers (indien dit vereist wordt) en voor de specifieke technische kenmerken, en het beheer van deze markten opvolgen

- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma en de algemene opzet op lange termijn te verifiëren

- invoeren van REG en DO tijdens de werken aan gemeentelijke gebouwen en dit in het kader van de PLAGE-methode

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- beheer van de dossiers, de werken en de budgetten/subsidies m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimten

- de werken m.b.t. deze opdrachten beheren

- de budgetten en subsidies m.b.t. deze opdrachten beheren

- openbare aanbestedingsdossiers beheren voor de complexe en structurele dossiers en voor de specifieke technieken

- opstellen en controleren van documenten m.b.t. energietransitie, DO en het milieu

- energiecertificaten voor openbare gebouwen opstellen

 

Verantwoordelijkheden:

- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor overheidsopdrachten, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …)

- informatie geven over de voortgang van de dossiers

- meehelpen met de ontwikkeling van energietransitie, REG en DO

 

Vervangingen:

- collega’s van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen en openbare ruimten

 

Doelstellingen:

- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden dringend behandeld)  


Contact & info.

Mme Jennifer Smets – Tewerkstellingsadviseur – Dienst tewerkstelling van Koekelberg vzw: jsmets@koekelberg.brussels

 

 

ORBEM ONEM Bruxelles Formation Police Défense