Offert n°169

Functie

OCMW Koekelberg
Directie assistent (m/v)

Profiel

De Secretaris bijstaan in de dossiers en opdrachten die verband houden met de algemene werking van het OCMW.

Aanbieding

Taken :
Samenwerken binnen de dienst secretariaat/personeel.
Deel uitmaken van het Directiecomité en meewerken aan de behandeling van openstaande dossiers.
Beheer van de dossiers "verzekeringen".
Opvolging kader en personeelsbestand.
Beheer van pensioenzaken.
Contactpunt voor externe belanghebbenden (POD Integratie, Kruispuntbank, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, leveranciers, inspectiediensten, enz..)
Deelnemen aan het proces van reoganisatie en optimaliseren van de diensten (stroomlijning, informatisering, externe begeleiding, archivering, enz..)
Bijdragen tot de ontwikkeling en formalisering van de procedures.
Tussenpersoon zijn met de gemeenschappelijke DPO aangesteld binnen de gemeente in het kader van de toepassing van het Algemeen Reglement inzake Bescherming van Gegevens.
Deelnemen aan de opmaak van de begroting en begrotingswijzigingen.
Opzoeken en verzamelen van informatie (statistieken, verslag werkzaamheden, reglementen, subsidies, projectaanbestedingen, enz..)
Deelnemen aan de ontwikkeling van de interne en externe communicatie.

Bekwaamheden :
Tweetalig nl/fr of fr/nl
Organisatie -en communicatie vermogen (schriftelijk of mondeling) en ondernemingszin.
Vermogen tot analyse en synthese.
Inzicht in wetgevingen en regels in verband met de werking van de instelling. 
Nieuwsgierige geest en vermogen te reageren op ontwikkelingen.
Goede informaticakennis.

Diploma : 
Graduaat of master in bestuurswetenschappen, economie, rechten, management, informatica, communicatiewetenschappen,..

Contract : voltijds van onbepaalde duur

Extralegale voordelen : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer, buitenwettelijke verlofdagen, opleidingen, aanvullend pensioen.           


Contact info.

OCMW Koekelberg - personeelsdienst - Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg
avanderstraeten@koekelberg.brussels
Offert n°164

Functie

INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE of INGENIEUR-ARCHITECT (m/v/x)
Dienst/departement: Openbare Werken - Afdelingen Openbare Ruimten en Gemeentelijk patrimonium

Profiel

Vaardigheden:
-	Kennis van bouwtechnieken;
-	Kennis van wegenistechnieken (of bereidheid deze te verwerven);
-	Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);
-	Informaticakennis: MS Office, Autocad (plus), MS project (plus);
-	Kwaliteiten op het vlak van planning;
-	Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;
-	Kritisch denkvermogen;
-	Goed aanpassingsvermogen;
-	Kennis van het Frans;
-	Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;
-	Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);
-	Communicatievaardigheden (verbaal en schriftelijk);

Diploma:
Master burgerlijk ingenieur bouwkunde/architect-ingenieur 

Aanbieding

Opdrachten van de dienst:

Dienst Openbare Werken 
Afdeling Openbare ruimten:
De opdracht van de dienst is – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle op en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.

Afdeling Gemeentelijk patrimonium: 
Deze eenheid bevat een technische en een administratieve cel. 
Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt. 

Doelstellingen van de dienst:
- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen
- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten
- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten
- nieuwe projecten ontwikkelen

Opdrachten van de functie:
- referent-adviseur zijn m.b.t. de openbare veiligheid en de stabiliteit van gebouwen
- renovatie- en onderhoudsdossiers opstellen voor de gemeentelijke gebouwen, hoofdzakelijk gericht op de structurele aspecten van gebouwen en de specifieke technische kenmerken
- de werven van de lopende dossiers opvolgen
- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren
- dossiers voor marktstudies opstellen, voor structurele dossiers en specifieke technische kenmerken, en het beheer van deze markten opvolgen 
- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma en het algemene opzet op lange termijn te verifiëren 
- invoeren van REG en DO tijdens de werken aan gemeentelijke gebouwen en dit in het kader van de PLAGE-methode

Verantwoordelijkheden en activiteiten:
Voornaamste activiteiten:
- beheer van de dossiers, de werken en de budgetten/subsidies m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimten
- openbare aanbestedingsdossiers beheren voor de structurele dossiers en voor de specifieke technieken
- opstellen en controleren van documenten m.b.t. DO en het milieu
- energiecertificaten voor openbare gebouwen opstellen
 
Verantwoordelijkheden:
- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor openbare aanbestedingen, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …)
- informatie geven over de voortgang van de dossiers
- meehelpen met de ontwikkeling van REG en DO

Vervangingen:
- collega’s van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen en openbare ruimten 

Doelstellingen:
- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden dringend behandeld) 

Contract: Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, aanvang begin november

Aanbod:
-	Jong en dynamisch team;
-	Gevarieerd werk in renovatie en nieuwbouw;
-	Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer of fiets- of voetgangersvergoeding, buitenwettelijk verlof, opleidingen, klein aanvullend pensioen.
 

Contact info.

M. Olivier Vanderbeek – Tewerkstellingsadviseur – Dienst tewerkstelling van Koekelberg vzw: ovanderbeek@koekelberg.brussels

 

 

ORBEM ONEM Bruxelles Formation Police Défense