Offert 184 - Coördinator sociale actie (M/V)

Profiel

Diploma: Master/licentiaat

Vaardigheden

 • Tweetalig NL/F of F/NL (in het bezit van een SELOR-attest of bereid zijn dit te behalen);
 • Organisatietalent;
 • commnunicatieve vaardigheden;
 • zin voor inititiatief;
 • kunnen analyseren en synthetiseren;
 • wet- en regelgeving kunnen interpreteren en toepassen;
 • projectmanagemen;
 • nieuwsgierig en pro-actief;
 • ervaring op het vlak van sociale actie.


Aanbieding

Taken :

 • Implementeren en evalueren van het sociaal beleid op basis van de algemene doelstellingen van het OCMW;
 • Toezien op, controleren en coördineren van het departement sociale actie : sociale dienst, backoffice, SPI, cel energie, cel schuldbemiddeling, kinderopvang en dispensarium ;
 • Beheren van projecten om de algemene doelstellingen van het OCMW te bereiken;
 • Definiëren van de operationele doelstellingen en procedures van het departement sociale actie in overleg met de voorzitter en de secretaris-generaal ;
 • Zorg voor coherent beleid, methodologische kwaliteit en ethiek van sociaal werk met inachtneming van de werkregels;
 • Regelmatige teambijeenkomsten organiseren en rapporten opstellen;
 • Informeren en adviseren van de Raad, het Vast Bureau, de secretaris-generaal, en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst over de behoeften en maatregelen voorstellen om hieraan te beantwoorden. In dat verband de vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bijwonen en – in uitzonderlijke gevallen – vergaderingen van de Raad en het Vast Bureau wanneer sociale beleidskwesties geagendeerd zijn ;
 • Bijdragen tot de implementatie van statistische gegevens die nodig zijn voor de bepaling en aanpassing van het sociaal beleid van het OCMW;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale coördinatie van Koekelberg (administratief beheer en follow-up van beslissingen, relaties met partners en de subsidiërende overheden) en zorgen voor de ontwikkeling van elk partnerschap dat nuttig is voor de implementatie van het sociaal beleid van het OCMW;
 • Analyseren van de vraag, de mogelijkheid, de haalbaarheid en het ontwikkelen en coördineren van projecten;
 • Deelnemen aan de ontwikkeling van de naleving van de bepalingen inzake het beroepsgeheim en algemene voorschriften inzake de bescherming van gegevens;
 • Deelnemen aan de ontwikkeling en monitoring van het interne controlesysteem;
 • Coördineren van het Psychosocial Intervention Plan (PIPS) in samenwerking met de gemeentelijke administratie en toezicht houden op de organisatie van psychosociale hulp geïmplementeerd tijdens noodsituaties;
 • Zorgen voor de correcte toepassing van de wetgeving, onderhouden van relaties met externe raden en zorgen voor de administratieve opvolging van sociale geschillen;
 • Zorgen voor een verstandig en rationeel gebruik van de toegekende subsidies en toezicht houden op de voorbereiding van activiteitenverslagen;
 • Verantwoordelijk zijn voor de relaties met de inspectiediensten, zorgen voor de voorbereiding en het goede verloop van periodieke inspecties;
 • Deelnemen aan het directiecomité en bijdragen aan de verspreiding van informatie via  een adequate interne communicatie;
 • Deelnemen aan aan werkbijeenkomsten georganiseerd door externe actoren (beheerders van sociale diensten, BRULOCALIS, Kruispuntbank, GGC, VGC, Cocof, POD MI, user-club informatica, enz.)
 • Verantwoordelijk voor sociale dienstenrelaties met de gemeenschappelijke IT-afdeling;
 • Bijdragen aan de samenhang van de teams: implementeren van de voorwaarden van een harmonieus werklimaat en uitbreiden van een geest van gunstige samenwerking;
 • Zorgen voor permanente vorming ;
 • Uitvoeren van periodieke en functioneringsevaluaties.

Aanbod: Voltijds contract onbepaalde duur, verloning niveau A (lokale besturen), tweetaligheidspremie indien SELOR-brevet

Extra-legale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vergoeding van openbaarvervoerkosten, extra-legaal verlof, opleiding, aanvullend pensioen

 


Contact & info.

OCMW Koekelberg – Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg – Personeelsdienst avanderstraeten@koekelberg.brussels of pheymans@koekelberg.brussels

Offert 183 - Directie attaché (M/V)

Profiel

Diploma master in bestuurswetenschappen, economie, rechten, management, human ressources, communicatiewetenschappen…

Bekwaamheden :

 • Tweetalig nl/fr of fr/nl
 • Organisatie- en communicatie vermogen (schriftelijk en mondeling) en ondernemingszin
 • Vermogen tot analyse en synthese
 • Inzicht in wetgevingen en regels in verband met de werking van de instelling
 • Beschikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Nieuwsgierige geest en vermogen te reageren op ontwikkelingen
 • Goede informaticakennis

 


Aanbieding

Hoofdtaak :

 • De Secretaris-generaal bijstaan in de dossiers en opdrachten die verband houden met de algemene werking van het OCMW.

Taken :

 • Samenwerken binnen de dienst secretariaat/personeel
 • Deel uitmaken van het Directiecomité en meewerken aan de behandeling van openstaande dossiers
 • Beheer van de dossiers « verzekeringen »
 • Opvolging kader en personeelsbestand
 • Beheer van pensioenzaken
 • Contactpunt voor externe belanghebbenden (POD Integratie, Kruispuntbank, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, leveranciers, inspectiediensten, enz.)
 • Deelnemen aan het proces van reorganisatie en optimaliseren van de diensten (stroomlijning, informatisering, externe begeleiding, archivering, enz.)
 • Bijdragen tot de ontwikkeling en formalisering van de procedures
 • Tussenpersoon zijn met de gemeenschappelijke DPO aangesteld binnen de gemeente in het kader van de toepassing  van het Algemeen Reglement inzake Bescherming van Gegevens
 • Deelnemen aan de opmaak van de begroting en begrotingswijzigingen
 • Opzoeken en verzamelen van informatie (statistieken, verslag werkzaamheden, reglementen, subsidies, projectaanbestedingen, enz.)
 • Deelnemen aan de ontwikkeling van de interne en externe communicatie
 • Vervanging van de Secretaris-generaal in geval van afwezigheid.

Contract : Voltijds van onbepaalde duur

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer, buitenwettelijke verlofdagen, opleidingen, aanvullend pensioen


Contact & info.

OCMW Koekelberg – Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg – Personeelsdienst avanderstraeten@koekelberg.brussels of pheymans@koekelberg.brussels

Offert 182 - Manager – administratief verantwoordelijke (M/V)

Profiel

Profiel: vereiste vaardigheden:

 

 • Een bedrijfs, commercieel of cultureel georiënteerde master
 • Een heel vlotte beheersing van het Frans, het Nederlands en het Engels (kennis van andere talen is een troef)
 • Een vlot gebruik van informatica tools (Excel)
 • Een verzorgd voorkomen of uiterlijk en onthaalvriendelijkheid
 • Een uitstekend organisatievermogen
 • Ervaring in de HORECA en/of in de verkoop is gewenst
 • Beschikbaar in het weekend en incidenteel, bij gelegenheid, ‘s avonds
 • Affiniteit met de economische sector die chocolade vertegenwoordigt


Aanbieding

Het BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE is op zoek naar een manager – administratief verantwoordelijke (M/V) voor het museum in het kader van een vervangingscontract

 

 

Het Belgian Chocolate Village (B.C.V.), een museum gewijd aan chocolade, is gevestigd in de voormalige koekjes- en chocoladefabriek Victoria in Koekelberg. In een van geënsceneerde decors voorziene ruimte van 900 m2 brengt het de geschiedenis van chocolade in woord en beeld doorheen een interactief en modern parcours, een tropische serre en een atelier waar men een chocolatier aan het werk kan zien. Op de eerste verdieping bevindt zich het salon in Belle Epoque-stijl, dat ook een boetiek telt naast de ruimte met 55 zitplaatsen waar de bezoekers chocoladedranken en chocoladeproducten kunnen consumeren.

 

Functiebenaming: Manager – administratief verantwoordelijke (M/V)

 

Functiebeschrijving:

 

De Manager – administratief verantwoordelijke (M/V) zal moeten zorgen voor een goed museumbeheer inzake culturele activering, administratie en financiën, in overleg met de gedelegeerd bestuurder: nazicht van facturen, voorbereiding van studentencontracten, contact met de dienst Boekhouding, het sociaal secretariaat, de Smart app enz.

 

Zij/Hij zal verantwoordelijk zijn voor de goede coördinatie van het team en zijn/haar medewerkers moeten kunnen vervangen en hun taken in het degustatiesalon, aan de ticketbalie of als bewakingsdienst moeten kunnen uitvoeren.

 

Zij/Hij zal nieuwe studenten of chocolatiers moeten rekruteren en opleiden, en de contracten, de dienstverrichtingen, het dagelijks verslag en de werkroosters van het team moeten opstellen.

 

Zij/Hij zal de producten voor de bevoorrading van de boetiek moeten bestellen en moeten zorgen voor de follow-up van de bestellingen.

 

Zij/Hij zal, in samenwerking met het team, partnerschappen moeten organiseren, zoals team building, verjaardagen, verhuur aan bedrijven en andere activiteiten.


Contact & info.

Stuur uw curriculum vitae samen met een motivatiebrief via e-mail naar:

rca-acb@koekelberg.brussels of naar het volgende adres: Régie communale autono(o)m(e) Gemeentebedrijf, 6, place Henri Vanhuffelplein - 1081 Koekelberg

T. : 02 420 70 76

Offert 180 - CONFLICTBEMIDDELAAR (M/V/X)

Profiel

Algemene en technische competenties (knowhow):

 • Goede kennis en vaardigheden op het gebied van conflictbeheer;
 • Goede kennis van de lokale preventievoorzieningen;
 • Elementaire kennis van burgerlijk recht, strafrecht, familierecht, op het vlak van milieu, stedenbouw en het algemeen politiereglement;
 • Goede observatie- en analysevaardigheden;
 • Heel goede schrijf- en spelvaardigheid en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (zich vlot en duidelijk kunnen uitdrukken);
 • Goede kennis en beheersing van informaticaprogramma's;
 • Het vermogen om zich te integreren in een multidisciplinair team en daarbinnen samenwerkingen aan te gaan;
 • Het vermogen om te onderhandelen en een oplossing te zoeken met inachtneming van eenieders belangen;
 • Preventieacties en acties ter bevordering van positieve communicatie kunnen animeren;
 • Zich in vraag kunnen stellen door de eigen professionele praktijken te confronteren met nieuwe situaties en/of kennis.

Specifieke competenties:

 • Kunnen werken onder tijdsdruk en/of bij confrontatie met onvoorziene omstandigheden;
 • Beschikbaar om te werken in de openbare ruimten met het oog op het implementeren van strategieën ter preventie of ter vermindering van conflicten/spanningen;
 • Belangstelling voor de maatschappelijke, lokale en regionale of gewestelijke uitdagingen, alsook voor het overheidsbeleid.
 • Bekwaamheid om teams te managen en daarbij de goede verstandhouding te bevorderen tussen de verschillende cellen van de preventiedienst onderling alsook met de andere gemeentelijke diensten.

Persoonlijke en relationele competenties (know-how-to-be):

 • Autonomie en polyvalentie;
 • Het vermogen om te luisteren en empathie of inlevingsvermogen;
 • Goed met mensen kunnen omgaan en goede communicatieve vaardigheden;
 • Een goed organisatievermogen;
 • Zich onpartijdig, open en verdraagzaam kunnen opstellen;
 • Betrouwbaar en flexibel zijn;
 • Beschikbaar om bepaalde weekends en/of avonden te werken;
 • Stressbestendigheid;
 • Proactiviteit en assertiviteit;
 • Aanpassingsvermogen en het vermogen zich te integreren in gediversifieerde teams;
 • Motivatie, dynamisme en ondernemingsgeest;
 • Gevoel voor openbare dienstverlening;
 • Naleving van de deontologie;
 • Striktheid en nauwkeurigheid.

 

VOORWAARDEN:

 • Houder zijn van een master in sociale wetenschappen, in menswetenschappen en/of in de rechten of rechtswetenschappen.
 • Een opleiding in bemiddeling en/of professionele ervaring op het gebied van bemiddeling vormen een troef.
 • Een ervaring op het gebied van teammanagement vormt een troef.
 • Houder zijn van het door SELOR georganiseerde taalbrevet tweede taal schriftelijk en mondeling of ertoe bereid zijn het te behalen.


Aanbieding

 • Een contract van bepaalde duur voltijds (CBD van 37,5 uur/week) dat loopt tot 31 december 2019 (met mogelijkheid tot verlenging in functie van de door het Brussels Hoofdstedelijk gewest aan de gemeenten toegekende subsidies).
 • Een aanvangsloon dat overeenkomt met het barema van een functie van het niveau A1.1 in de lokale Brusselse besturen.
 • De mogelijkheid tot het genieten van een tweetaligheidspremie en tot valorisatie van dienstjaren in de privésector (maximaal 6 jaar).
 • Tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerskosten (openbaar vervoer of met de fiets).
 • Maaltijdcheques.
 • Andere voordelen (op het gebied van opleidingen, aanvullend pensioen enz.).
 • Een functie waarin u echte verantwoordelijkheden uitoefent.

CONTEXT VAN DE FUNCTIE:

De preventiedienst van de gemeente Koekelberg wil een bemiddelaar in interpersoonlijke conflicten aanwerven.

De voorziening conflictbemiddeling past binnen de verschillende diensten en projecten gerealiseerd door de preventiedienst van Koekelberg in het kader van de subsidies toegekend door het Brussels Preventie- en Buurtplan.

In samenhang met dit Brusselse plan zal er bijzondere aandacht worden besteed aan conflicten die zich voordoen of in of zich kunnen uitbreiden naar de openbare ruimten in Koekelberg.

Bij uitbreiding maakt de gepaste en proportionele aanpak van conflicten tussen buren, buurtconflicten, conflicten in verband met bezetting of gebruik van de openbare ruimte, maar ook van intrafamiliale, intergenerationele, interculturele of communautaire conflicten integraal deel uit van de aan het personeelslid toegewezen taken.

In het algemeen neemt hij/zij de zorg op zich bij conflictsituaties, zowel individuele als collectieve, hij/zij begeleidt en beheert de bemiddelingsdossiers en brengt de preventieambtenaar hiervan regelmatig op de hoogte.

Verder voert u als assistent(e) van de preventieambtenaar een aantal opdrachten uit in verband met het management van de preventiedienst teneinde het voortbestaan te verzekeren van de verschillende acties die worden gevoerd binnen deze dienst.

UW MISSIE:

 • U biedt hulp bij het beheer van de interpersoonlijke conflicten van de inwoners van de gemeente en/of groepen inwoners van de gemeente;
 • U begeleidt de mensen in een vrijwillig proces van conflictoplossing, bevordering of herstel van de sociale band, voorkoming of beslechting van geschillen
 • U bemiddelt als neutrale derde en begeleidt het bemiddelingsproces op basis van ethische communicatie om de mensen ertoe in staat te stellen een dialoog aan te gaan en oplossingen te zoeken die rekening houden met eenieders behoeften en belangen;
 • U werkt en beheert de bemiddelingsdossiers op basis van een duidelijk vastgestelde methodologie om de ontmoeting tussen mensen maximaal te bevorderen, zowel in uw kantoor als daarbuiten (parken, pleinen, sociale huisvestingssites, zo nodig thuis);
 • U werkt in synergie met de andere actoren op het gebied van conflictpreventie in verband met de openbare ruimten (sociale straathoekwerkers, gemeenschaps-wachten) of met betrekking tot privéaangelegenheden (bureau voor slachtofferhulp) en u start acties op, dit laatste op basis van informatie die op straat is verkregen;
 • U werkt samen met de politiediensten en de gerechtelijke instanties in het kader van bemiddelingsdossiers;
 • U houdt uw bemiddelingsdossiers up-to-date en stelt statistieken en overzichten op over de gerealiseerde acties in het kader van de activiteitenverslagen die dienen te worden opgesteld voor de overheden (gemeentelijke, subsidiërende);
 • U verzekert de follow-up van het bemiddelingsproces en u staat in voor het opstellen van brieven, besluiten over de bemiddeling, notulen van vergaderingen, …;
 • U werkt nauw samen met de preventieambtenaar en ondersteunt aan het coördinatieteam door initiatieven te ontwikkelen die de banden kunnen versterken of nieuwe individuele en/of collectieve dynamieken ingang kunnen doen vinden.


Contact & info.

Stuur uw cv samen met een motivatiebrief naar het volgende adres: Dienst Tewerkstelling van Koekelberg, Sint-Annakerkstraat 114 - 1081 Koekelberg

 jsmets@koekelberg.brussels

 

 

ORBEM ONEM Bruxelles Formation Police Défense