Offert 212 - Hulpkok grootkeuken (vervanging ziekte 2-3 maanden)
 

Profiel

KwaZorgen voor de bereiding van de verschillende maaltijden die geserveerd worden met inachtneming van de essentiële hygiëneregels, het HACCP-systeem, ad hoc-temperaturen. Onderhoud van de werkplek, het materiaal en het keukengerei.

 Kwalificatie :   

Een professionele keukenopleiding hebben gevolgd

Ervaring hebben in grootkeuken 

.Vaardigheden :

Gebruik van scherp gereedschap (messen, hakmessen,...)

Gebruik van huishoudelijke apparaten

Hygiëne -en voedselveilligheidsregels

Reinigingstechnieken 

Verstandig gebruik maken van regels en procedures

Methoden voor het conserveren van voedselproducten

Verpakkingsmethoden voor voedsel 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aanbieding

Vervangingscontract 

Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoerkosten, (MIVB gratis), waardering van anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten


Contact & info.

Stuur ons uw kandidatuur (motivatiebrief + CV) via mail : avanderstraeten@koekelberg.brussels of per post naar : OCMW Koekelberg, Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg  

Offert 209 - Preventieadviseur niveau II voor de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
 

Profiel

Functie :

De IDPB adviseert en sensibiliseert de werkgever en het geheel van het personeel over de toepassing van wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk en alle andere preventieve maatregelen en activiteiten. In het kader van deze missie handelt de preventieadviseur volledig onafhankelijk en in samenwerking met de gemeentelijke preventieadviseur.

Hoofdtaken :

Advies geven aan de hiërarchie en de directie inzake ongevallenpreventie en risicocontrole ;

Deelname aan de analyse van risico’s en de oorzaken van arbeidsongevallen ;

Uitwerken van het globale preventieplan en het jaarlijkse actieplan, evenals de trimestriële rapporten ;

Regelmatige bezoeken aan de gebouwen van het OCMW en de plaatsen van terbeschikkingstelling om het preventiebeleid en risicobeheer op te zetten en te verbeteren ;

Evalueren in samenwerking met de hiërarchie van de kwaliteit van de werktuigen en de preventiesystemen, teneinde aan hun verbetering en hun permanente ontwikkeling deel te nemen ;

Advies geven betreffende de organisatie van de werkplekken, gevaarlijke producten, uitrustingen, enz ;

Advies geven over de hygiëne van de werkplekken ;

Deelname aan de organisatie van brandpreventie, eerste hulp en dringende zorgen ;

Uitwerken van het interne noodplan ;

Advies geven betreffende opleidingen over de verschillende aspecten van het welzijns- en preventiebeleid ;

Deelname aan de voorlichting van de werknemers inzake veiligheid en welzijn op het werk en onthaal van nieuwe medewerkers ;

Aandacht besteden aan de informatie die door de verschillende actoren inzake preventie wordt aangebracht en die nuttig kan zijn voor een proactief risicobeheer, en de directie hierover informeren ;

Advies geven in het kader van aanbestedingsprocedures (drie groene lichten);

Zorg voor de organisatie van een eerste interventieteam;

Afstemming met externe preventieactoren (EDPB, preventieadviseur van de gemeente, …).

Vaardigheden :

Organisatie en autonomie

Schrijfvaardigheid en goede mondelinge communicatieve vaardigheden

Analytisch en synthetisch vermogen

Vermogen tot initiatieven, creativiteit - verantwoordelijkheid opnemen

Strengheid bij het toezicht op en de toepassing van procedures

Teamwork (samenwerking)

Voorwaarden : 

Houder zijn van een baccalaureaat (hoger onderwijs van het korte type)

Houder zijn van een getuigschrift van succesvolle afronding van de opleiding preventieadviseur niveau II

Kennis van de geldende wetgeving inzake welzijn op het werk en de evolutie hiervan

Kennis van de OCMW-wetgeving is een troef

Een eerste nuttige ervaring voor de functie is gewenst

Schriftelijke en mondelinge basiskennis van de tweede taal (Frans / Nederlands of Nederlands / Frans)

 

 


Aanbieding

Contract van onbepaalde duur, halftijds 

Graad B1

Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoerkosten, (MIVB gratis), extra-legaal verlof, opleiding, hospitalisatieverzekering

Waardering van anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten


Contact & info.

OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg

avanderstraeten@koekelberg.brussels 

Offert 207 - Verpleeger(ster) (Rusthuis)
 

Profiel

  • Graduaat of gebrevetteerd
  • Tweetalig nl/fr of fr/nl (in het bezit van Selor-attesten art. 8 en 10 of bereid zijn dit te behalen)

Rust- en verzorgingstehuis voor 76 bewoners met een prettige werkomgeving in een recent gebouwde infrastructuur

Taken :

  • zorg verlenen om de autonomie, het comfort en de veiligheid van de bewoner te behouden
  • verwelkomen, luisteren en informeren van de bewoner en zijn familieleden
  • zorgen voor de juiste toepassing van de voorschriften, regels en procedures die van kracht zijn deelbinnen het rusthuis
  • deelnemen aan multidisciplinaire vergaderingen
  • zorgen voor de administratieve opvolging van zorgdossiers


Aanbieding

Contract van onbepaalde duur, voltijds

Extra-legale vordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoerkosten (MIVB gratis), extra-legaal verlof, opleiding, hospitalisatieverzekering

Waardering van anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten


Contact & info.

OCMW van Koekelberg - Personeelsdienst - Fr. Delcoignestraat 39 1081 Koekelberg

pheymans@koekelberg.brussels of avanderstraeten@koekelberg.brussels

 

 

ORBEM ONEM Bruxelles Formation Police Défense