DIERENWELZIJN

 

Sinds september 2018 heeft de gemeente Koekelberg een schepenambt voor dierenwelzijn en er kwam ook een dienst voor dierenwelzijn. Er werd financiële steun voorzien, zoals de premie voor de sterilisatie van huiskatten en er werd een partnerschap aangegaan met de vzw ‘Chat Libres’ voor de verzorging en sterilisatie van zwerfkatten. In 2017, 2018 en 2019 kreeg de gemeente Koekelberg het label "Diervriendelijke gemeente".

Dankzij de Adviesraad voor Dierenwelzijn, die in november 2019 werd opgericht, zullen nog andere projecten worden verwezenlijkt zoals, onder andere, de publicatie van een brochure. In deze brochure zal u alle info vinden met betrekking tot dierenwelzijn, zoals het adopteren van een huisdier, identificatie, sterilisatie, het melden van een verloren dier, het helpen van een zwerfdier, het melden van een geval van misbruik en nuttige contacten. 

 

Koekelberg diervriendelijke gemeente

Ook dit jaar zijn de inspanningen van Koekelberg op het gebied van dierenwelzijn beloond met het label "Diervriendelijke Gemeente".

Dit label wordt toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om gemeenten te steunen die initiatieven ontwikkelen om het dierenwelzijn aan te moedigen.

Criteria om het label te behalen

Om het label « Diervriendelijke gemeente » te behalen moet de gemeente aan minstens 7 van de volgende criteria voldoen :

 1. De aanstelling van een gemeentelijke ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de dierenwelzijnswetgeving
 2. Een aanspreekpunt voor dierenwelzijn binnen de politiezone
 3. Het creëren of ontwikkelen van een vrije ruimte voor honden
 4. Een diervriendelijk beleid voor zwerfkatten
 5. De toekenning van een premie om huiskatten te steriliseren (cf. fiche)
 6. Het beheer 24/7 van rondzwervende, verloren gelopen of achtergelaten dieren
 7. Informeren en sensibiliseren van de burgers
 8. De toegang voor huisdieren op bepaalde plaatsen
 9. Vuurwerkverbod
 10. De organisatie van evenementen op het gebied van dierenwelzijn
 11. De toepassing van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de niet-naleving van het verbod op het gebruik van vuurwerk en, zo nodig, van knalvuurwerk
 12. De ontwikkeling van een dierenwelzijnsrubriek op de gemeentelijke website

Krijg hulp voor het steriliseren van uw kat

De uitgevoerde sterilisaties en de aanvragen, ingediend tussen 15 december 2021 en 31 december 2022, kunnen genieten van een premie van maximum 50% van de kostprijs van de sterilisatie-ingreep met een maximum van € 100.

Dit binnen de grenzen van de beschikbare kredieten.

Let op: vanaf 1 januari 2018 moet iedere katteneigenaar zijn kat laten steriliseren.

Dien een aanvraag in:

Formulier voor de aanvrager

Formulier voor de dierenarts

Reglement

Nuttige contacten in Koekelberg

Nuttige contacten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en documentatie

  Twitter share button Facebook share button  
 

LEES OOK

Brochure

Het welzijn van huisdieren in Koekelberg

Wil je graag deze brochure ontvangen? Heel eenvoudig! Stuur een mail met je gegevens naar dierenw@koekelberg.brussels. Je kan de brochure ook volledig online raadplegen.

Dierenwelzijn
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 09
icon email