DIERENWELZIJN

 

Sinds september 2018 heeft de gemeente Koekelberg een schepenambt voor dierenwelzijn en er kwam ook een dienst voor dierenwelzijn. Er werd financiële steun voorzien, zoals de premie voor de sterilisatie van huiskatten en er werd een partnerschap aangegaan met de vzw ‘Chat Libres’ voor de verzorging en sterilisatie van zwerfkatten. Sinds 2017 krijgt de gemeente Koekelberg het label "Diervriendelijke gemeente".

 

Koekelberg diervriendelijke gemeente

Ook dit jaar zijn de inspanningen van Koekelberg op het gebied van dierenwelzijn beloond met het label "Diervriendelijke Gemeente".

Dit label wordt toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om gemeenten te steunen die initiatieven ontwikkelen om het dierenwelzijn aan te moedigen.

 

Criteria om het label te behalen

Om het label « Diervriendelijke gemeente » te behalen moet de gemeente aan minstens 7 van de volgende criteria voldoen :

 1. De aanstelling van een gemeentelijke ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de dierenwelzijnswetgeving
 2. Een aanspreekpunt voor dierenwelzijn binnen de politiezone
 3. Het creëren of ontwikkelen van een vrije ruimte voor honden
 4. Een diervriendelijk beleid voor zwerfkatten
 5. De toekenning van een premie om huiskatten te steriliseren 
 6. Het beheer 24/7 van rondzwervende, verloren gelopen of achtergelaten dieren
 7. Informeren en sensibiliseren van de burgers
 8. De toegang voor huisdieren op bepaalde plaatsen
 9. Vuurwerkverbod
 10. De organisatie van evenementen op het gebied van dierenwelzijn
 11. De toepassing van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de niet-naleving van het verbod op het gebruik van vuurwerk en, zo nodig, van knalvuurwerk
 12. De ontwikkeling van een dierenwelzijnsrubriek op de gemeentelijke website

Ontvang een premie of cheques na een dierenartsconsultatie

 1. Toekenning van een premie voor de sterilisatie van huiskatten

De uitgevoerde sterilisaties en de aanvragen, ingediend tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023, kunnen genieten van een premie van maximum 50% van de kostprijs van de sterilisatie-ingreep met een maximum van € 100.

Dit binnen de grenzen van de beschikbare kredieten.

Let op: vanaf 1 januari 2018 moet iedere katteneigenaar zijn kat laten steriliseren.

Dien een aanvraag in:

 

2. Dierengeneeskundige cheques

De gemeente Koekelberg stelt een dierengeneeskundige cheque in om, gedeeltelijk en onder de voorwaarden van toekenning, tussen te komen in de kosten van consultatie of een dierengeneeskundige tussenkomst.

Onder consultatie ofte raadpleging wordt verstaan: de consultatie over de volgende aspecten:

 • Identificatie van katten en honden (inclusief bijwerken van gegevens)
 • Opvolgen van de algemene gezondheidstoestand van het dier
 • Vaccinatie
 • Advies bij adoptie/verwerving

De begunstigde is de verantwoordelijke voor het huisdier. Hij is woonachtig op het grondgebied van Koekelberg. Om dubbele vergoeding van dezelfde kosten te voorkomen, moet de begunstigde aantonen dat hij geen verzekering of andere vorm van interventie heeft voor de gemaakte kosten waarvoor de cheque wordt aangevraagd. Een verklaring op eer is hiervan het bewijs.

De begunstigden kunnen genieten van de dierengeneeskundige cheque:

 • U ontvangt het sociaal vervangingsinkomen van het OCMW op het moment van de genoemde consultatie.
 • U bent begunstigde van verhoogde tussenkomst op het moment van de genoemde consultatie.
 • Uw totaal belastbaar inkomen bedraagt minder dan € 37.600 per jaar en kan niet hoger zijn dan een bedrag van € 52.600 . Het bovengenoemde minimumbedrag wordt verhoogd met € 15.000 als het gezin uit ten minste twee volwassenen bestaat. Het minimumbedrag wordt verhoogd met € 5.000 per minderjarige ten laste. 

De cheque heeft een waarde van € 40. Het betaalde bedrag mag niet hoger zijn dan de kost van de raadpleging of interventie. De verantwoordelijke voor het dier kan per huisdier een cheque per jaar ontvangen en kan de cheques voor verschillende huisdieren cumuleren tot een bedrag van maximum € 80.

De aanvraag moet uiterlijk op 31 december 2024 bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Nuttige contacten in Koekelberg

Nuttige contacten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en documentatie

  Twitter share button Facebook share button  
 

LEES OOK

Brochure Het welzijn van huisdieren in Koekelberg

Wil je graag deze brochure ontvangen? Heel eenvoudig! Stuur een mail met je gegevens naar dierenw@koekelberg.brussels. Je kan de brochure ook volledig online raadplegen.

Waar mijn hond uitlaten?

Wegske - Hondenlosloopzone. Padje dat de Basilieklaan met de Frans Gasthuislaan verbindt.

Dierenwelzijn
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 09
icon email