TAXI-CHEQUES

 

De gemeente kent taxicheques toe voor een bedrag van € 12,50 per maand (ofwel € 150,00 per jaar) aan personen die gedomicilieerd zijn in Koekelberg en die aan een aantal voorwaarden voldoen :

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor taxicheques

  • Een definitieve handicap hebben, fysiek of mentaal, van minstens 9 punten (erkend door de de Federale Overheidsdienst van Sociale Zekerheid) of minstens 75 jaar zijn.
  • Beschikken over een medisch attest waarin staat dat u het openbaar vervoer niet kan gebruiken.
  • Inkomsten hebben die gelijk of lager zijn dan het RVV-statuut (recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming). Als uw inkomsten hoger zijn, gelieve ons dan het laatste aanslagbiljet (van de belastingen) te bezorgen waarin staat dat uw inkomsten gelijk of lager zijn dan het RVV-statuut. Als uw inkomsten nog steeds hoger zijn, voeg dan ook de afrekening van uw farmaceutische en medische kosten van vorig jaar toe.
  • Geen wagen bezitten of niet in de mogelijkheid zijn om er een te gebruiken (als u een rijbewijs hebt, gelieve ons dan een verklaring op eer te bezorgen waarin staat dat u geen wagen hebt).
  • Niet samenwonen met iemand die een wagen bezit en in staat is hem te gebruiken (als er een voertuig is, bezorg ons dan een attest van de werkgever waarin staat dat dit voertuig gebruikt wordt in het kader van een job (bv. woon-werkverkeer).
  • In uw huishouden mag er niemand anders al taxicheques krijgen.

Aan alle bovenstaande voorwaarden moet voldaan zijn.

Hoe vraagt u dit aan ?
Vereiste documenten

  • Identiteitskaart
  • Volmacht en kopie van de identiteitskaart van de aanvrager (als de aanvrager een derde persoon is)
  • Elk document dat van belang kan zijn (zie voorwaarden hierboven)
  Twitter share button Facebook share button  
 
Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email