TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

 

De gemeente Koekelberg streeft ernaar haar website www.koekelberg.brussels toegankelijk te maken, overeenkomstig de Gewestelijke Ordonnantie tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.koekelberg.brussels

Externe site Ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten

 

  • Nalevingsstatus

De website  www.koekelberg.brussels voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

  • Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende redenen:

  • Niet-naleving van de Gewestelijke Ordonnantie

- Pdf's

- De contrasten zijn niet altijd sterk genoeg

  • Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17 januari 2024.

De gebruikte methode bij de opstelling van deze verklaring:

Geanalyseert met BOSA et W3C.

  • Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de website van de gemeente Koekelberg kan u contact opnemen met:

Communicatiedienst

Henri Vanhuffelplein 6 – 1081 Koekelberg

celcom@koekelberg.brussels

  • Verbeteringsplan

Met alle verslagen zal rekening worden gehouden en de vereiste verbeteringen zullen worden aangebracht zodra dit technisch haalbaar en financieel aanvaardbaar is.

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Dienst Communicatie Koekelberg
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 68
icon téléphone   02 600 15 51
icon email