AFWIJKINGEN VAN DE WEKELIJKSE RUSTDAG

 

Een rustdag is een ononderbroken periode van 24 u die begint hetzij om 05.00u 's morgens, hetzij om 13.00u. tijdens dewelke de directe verkoop aan de verbruiker of het verlenen van diensten, die een contact met het cliënteel vereisen, verboden is.

Iedere ambachtsman of handelaar kiest vrij zijn wekelijkse rustdag. Bij gebrek aan een keuze is dit de zondag.

Zij die een andere dag gekozen hebben en deze wensen te veranderen moeten dit meedelen aan het College van Burgemeester en Schepenen, H. Vanhuffelplein 6 te 1081 Koekelberg.

Het College kan bij uitzonderlijke gelegenheden of tijdens feesten, markten en beurzen een afwijking toestaan teneinde U in de mogelijkheid te stellen uw bedrijf open te houden voor een maximale periode van 15 dagen per jaar.

 

Rustdagen 2024

In afwijking van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 11 augustus 1960, betreffende de wekelijkse rustdag in nering en ambacht, heeft het Schepencollege het openen van de winkels, ter gelegenheid van de hieronder vermelde weken, toegestaan.

 DatumsAantal weken
Winterkoopjes 2023  dinsdag 26 tot dinsdag 2 januari 2023  1
Sint-Valentijn  zaterdag 17 februari tot vrijdag 1 maart   2
Passen  maandag 1 april tot zaterdag 6 april  1
1 Mei en Moederfeest  maandag 29 april tot dinsdag 12 mei   2
Pinkstermaandag  maandag 20 mei tot zaterdag 25 mei  1
Zomerkoopjes  vrijdag 28 juni tot donderdag 4 juli / maandag 15 tot dinsdag 30 juli   3
O.L.V. Hemelvaart  zaterdag 10 augustus tot vrijdag 16 augustus   1
Weekend van de klant  zaterdag 28 september tot zondag 6 oktober   1
Allerheiligen  zondag 20 oktober tot zaterdag 2 november   2
Kerstmis  zondag 15 december tot zaterdag 28 december   2

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Lokale Economie
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 97
icon email