EEN EVENEMENT ORGANISEREN

 

De gemeente Koekelberg ondersteunt organisatoren bij het organiseren van evenementen in de openbare ruimte. Je dient hier wel een toelating voor aan te vragen bij de gemeente Koekelberg. Hieronder lees je meer over de vereisten waaraan je evenement moet voldoen, de aanvraagprocedure voor de toelating en over het materiaal dat je kan aanvragen bij de gemeente.

 

Indien je een evenement wenst te organiseren in de openbare ruimte moet je hiervoor beschikken over de voorafgaande toelating van het college, na een uitgebreide analyse door de verschillende gemeentelijke diensten, de politie (eventueel ook de BDBMH/brandweer indien de omvang van het evenement of de plaatsing van omvangrijke infrastructuren dit vereist).

Dit betekent dat de organisator een aanvraag moet indienen via een formulier:

 • minstens 3 weken (gebruik van een drone, fondsenwerving, straathandelaren)
 • minstens 4 weken (opnames)
 • minstens 6 weken (kleine evenementen zonder DBDMH advies)
 • minstens 4 maanden vóór de aanvang van het evenement (grote evenementen met DBDMH advies)

Deze aanvraag wordt bestudeerd en daarna behandeld door de bevoegde dienst met het oog op het verkrijgen van een toelating van het college van burgemeester en schepenen.

In sommige gevallen, afhankelijk van de plaats van het evenement, dient de organisator aanvullende vergunningen te verkrijgen (zie hieronder).

 

Welke activiteiten?

 • Concert
 • Spektakel (show, theater, circuskunsten)
 • Optocht (parade, herdenking)
 • Feest (buurtfeest)
 • Spotactiviteiten
 • Tentoonstelling
 • Rommelmarkt
 • Verkoop in de openbare ruimte
 • Sensibiliseringsactie (stand, verdeling flyers of folders, inzameling)
 • Promoactie
 • Opnames van films, tv-reportages
 • Loslaten van ballonnen
 • Vuurwerken

Verbod op plastic wegwerpproducten bij evenementen

Sinds 1 juli 2019 wordt het verboden om plastic wegwerpproducten te verspreiden en te gebruiken tijdens evenementen in de openbare ruimte. Het verbod op plastic wegwerpproducten moet het afvalvolume in Brussel drastisch verminderen en bijdragen tot de netheid van de openbare ruimte. Met plastic wegwerpproducten worden onder meer bedoeld: rietjes, bakjes en verpakkingen voor allerhande voeding, verpakkingen om voeding ter plaatse te verbruiken of om mee te nemen, wegwerpbestek, roerstokjes, bekers,...

Plaatsen waarvoor een aanvullende vergunning vereist is

Elisabethpark Leefmilieu Brussel
(en omgeving Basiliek)02 775 78 49
 events@environnement.brussels
 Geoffrey Fichefet: 02 563 17 64 - 0490 47 79 42
 omvat de grasparken en grindpaden in het park
  
Nationale Basiliek van het Heilig HartRectoraat
 Martine Motteux-Abeloos, directeur
 Basiliekplein 1 - 1083 Ganshoren
 02 421 16 63 - 0477 42 43 91
 rectoraat.rectorat@basilicakoekelberg.be
 Let op: de Basiliek en het Elisabethpark liggen gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente Ganshoren
  
Gewestlijke wegenBrussel Mobiliteit - Directie Beheer en onderhoud van de Wegen
 02 204 24 94
 Aanvraag
 autorisation.voiries@sprb.brussels
 voorplein Basiliek, wegen rond het Elisabethpark, voorplein Simonis et langs de metro ingangen, Bastenakenplein

 

      

  Twitter share button Facebook share button  
 
Event Koekelberg (Cel Evenementen)
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 82
icon téléphone   02 600 15 95
icon email