EEN HANDELSZAAK OPSTARTEN OF OVERNEMEN

 

Een bedrijf starten of overnemen?

Bent u hiervoor geknipt? Hebt u een duidelijk omschreven project en een businessplan? Het is niet altijd gemakkelijk om uw weg te vinden in de stappen die ondernomen moeten worden met Stedenbouw, de politie, de sociale wetgeving en het milieu. Hier zijn de diensten die u kunnen helpen.

 

Dienst Ruimtelijke ordening

Geeft stedenbouwkundige en milieuvergunningen af en vergunningen om het openbaar domein in gebruik te nemen (exploitatie van terrassen, kraampjes, enz.).
In bepaalde situaties kan voor de opening van een handel, een wijziging van het gebruik en/of de bestemming of bepaalde handelingen/werken een voorafgaande stedenbouwkundige en/of milieuvergunning nodig zijn. 

Pas op, de procedure voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning kan tijdrovend zijn ! Daarom is het zeer belangrijk om van bij het begin de nodige stappen te ondernemen.

 Dienst Ruimtelijke ordening (Stedenbouw en Milieu)
  
 stedenbouw@koekelberg.brussels
 02 600 15 26

 

Dienst Lokale Economie 

Helpt en ondersteunt handelaars en verwijst hen door naar de juiste diensten. Organiseert activiteiten via de vzw UCIK.

  • E-formulier
 Dienst Lokale Economie
 Dhr. Philippe Gois
 economie@koekelberg.brussels
 02 412 14 97 

 

Administratieve Politiedienst

Controleert de goede administratieve werking van de handelaars.  Controleert of horecabedrijven over een verplichte objectieve verzekering (RCO) beschikken, controleert de hygiëne van bedrijven die levensmiddelen behandelen, geeft een advies van de burgemeester af op grond waarvan de vergunningen van het type C (kansspelen voor cafés) of F2 (voor kansspelen voor boekhandels) kunnen worden aangevraagd of verlengd.

 

 Administratieve Politiedienst
 Mvw Mireille Ghysels
 horeca@koekelberg.brussels
 commerces.admin@koekelberg.brussels
 02 412 14 81

 

Ook andere instellingen kunnen u verder helpen zoals info.hub.brussels1819.brussels en het dichtsbijzijnde lokale economieloket.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Lokale Economie
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 97
icon email