GELIJKE KANSEN

 

Het doel van gelijke kansen is om gelijke rechten na te streven voor iedereen, ongeacht het land van herkomst, sociale afkomst, geslacht, gender, seksuele voorkeur en financiële middelen, eventuele beperkingen…Het doel van gelijke kansen is om gelijke rechten na te streven voor iedereen, ongeacht het land van herkomst, sociale afkomst, geslacht, gender, seksuele voorkeur en financiële middelen, eventuele beperkingen…

 

Politieke visie

Om gelijke rechten en een gelijke behandeling te bereiken, is het noodzakelijk om effectief te vechten tegen discriminatie, en de diversiteit en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen, stereotypen te doorbreken en de verschillende vormen van racisme te bestrijden (xenofobie , antisemitisme, islamofobie, negrofobie ...), de geschiedenis te blijven herdenken, homofobie te bestrijden en een inclusief beleid voor mensen met een beperking na te leven. De toepassingsgebieden van een gelijkekansenbeleid zijn transversaal en komen bij verschillende thema’s aan bod zoals de toegang tot werk, huisvesting, sociale rechten, toegankelijkheid, enz.

Na het onderschrijven van het diversiteitscharter voor de openbare sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de gemeenteraad op 20 juni 2013, keurde de gemeenteraad het eerste diversiteitsplan voor de jaren 2014-2015 goed. Na de gemeenten Jette en Oudergem is Koekelberg de derde Brusselse gemeente die een transversale diversiteitscommissie opricht die in haar werk wordt ondersteund door een diversiteitsconsulent van Actiris

Het plan omvat de twee pijlers van HR (selectie, rekrutering, aanwerving, personeelsmanagement), de interne communicatie-as en de externe positioneringsas (acties uitgevoerd naar de Koekelbergse bevolking toe). Een tweede en derde plan voor de jaren 2016-2017 en 2018-2019 volgden al snel. De looptijd van dit laatste plan is verlengd in 2020.

Deze plannen werden enerzijds opgesteld op basis van de acties die in voorgaande jaren werden geïnitieerd en doorgingen en anderzijds op basis van de conclusies die we trokken uit de personeelsdiagnostiek, waarvan de gegevens elk jaar op 30 juni bekend gemaakt werden. Deze gegevens werden dus geanalyseerd op basis van de vier doelgroepen: jongeren onder de 26 jaar, personen van 45 jaar, mensen van niet-Europese afkomst en mensen met specifieke behoeften. Bepaalde thema's (leven en werken met een beperking, transgender: film en getuigenissen… enz.) komen aan bod tijdens acties voor het personeel en voor de bevolking van Koekelberg. Een van de acties van het inclusieplan voor mensen met een beperking, is de "Wedstrijd toegankelijke winkels" die handelaars sensibiliseert over de toegang tot hun winkel voor personen met een beperkte mobiliteit (PMB) en die drie kandidaten beloont voor hun inspanningen.

Om gelijke rechten en een gelijke behandeling te bereiken, is het noodzakelijk om effectief te vechten tegen discriminatie, en de diversiteit en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen, stereotypen te doorbreken en de verschillende vormen van racisme te bestrijden (xenofobie , antisemitisme, islamofobie, negrofobie ...), de geschiedenis te blijven herdenken, homofobie te bestrijden en een inclusief beleid voor mensen met een beperking na te leven. De toepassingsgebieden van een gelijkekansenbeleid zijn transversaal en komen bij verschillende thema’s aan bod zoals de toegang tot werk, huisvesting, sociale rechten, toegankelijkheid, enz.

Na het onderschrijven van het diversiteitscharter voor de openbare sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de gemeenteraad op 20 juni 2013, keurde de gemeenteraad het eerste diversiteitsplan voor de jaren 2014-2015 goed. Na de gemeenten Jette en Oudergem is Koekelberg de derde Brusselse gemeente die een transversale diversiteitscommissie opricht die in haar werk wordt ondersteund door een diversiteitsconsulent van Actiris

Het plan omvat de twee pijlers van HR (selectie, rekrutering, aanwerving, personeelsmanagement), de interne communicatie-as en de externe positioneringsas (acties uitgevoerd naar de Koekelbergse bevolking toe). Een tweede en derde plan voor de jaren 2016-2017 en 2018-2019 volgden al snel. De looptijd van dit laatste plan is verlengd in 2020.

Deze plannen werden enerzijds opgesteld op basis van de acties die in voorgaande jaren werden geïnitieerd en doorgingen en anderzijds op basis van de conclusies die we trokken uit de personeelsdiagnostiek, waarvan de gegevens elk jaar op 30 juni bekend gemaakt werden. Deze gegevens werden dus geanalyseerd op basis van de vier doelgroepen: jongeren onder de 26 jaar, personen vanaf 45 jaar, mensen van niet-Europese afkomst en mensen met specifieke behoeften. Bepaalde thema's (leven en werken met een beperking, transgender: film en getuigenissen… enz.) komen aan bod tijdens acties voor het personeel en voor de bevolking van Koekelberg. Een van de acties van het inclusieplan voor mensen met een beperking, is de "Wedstrijd toegankelijke winkels" die handelaars sensibiliseert over de toegang tot hun winkel voor personen met een beperkte mobiliteit (PMB) en die drie kandidaten beloont voor hun inspanningen.

Onze gemeente zet zich al jaren in, door de volgende handvesten en brieven mee te ondertekenen en te ratificeren:

 • Het gemeentelijk Handvest ter bevordering van de Gelijke Kansen. 2013.
 • Het Handvest van de diversiteit in de openbare sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2013.
 • De verklaring voor Internationale Vrouwendag van het Permanent Comité van Europese Gemeenten en Regio's (The Council of European Municipalities and Regions, CEMR). 2016.
 • Het Handvest van de vereniging DiversiCom. 2018.
 • Het Handvest voor de inclusie van mensen met een beperking, de Socialistische Vereniging van Gehandicapten (l'Association Socialiste de la Personne Handicapée, ASPH). 2019.
 • De open brief aan lokale en regionale verkozenen in Polen over LGBTI-discriminatie in Polen. CEMR. 2020.
 • De gemeentelijke Motie over de gevolgen van de COVID 19-epidemie voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld en geweld binnen het gezin en de specifieke opvolging die in de Brusselse gemeenten moet worden ingevoerd. 2020.

Koekelbergenaren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de verschillende platformen van "Gelijke Kansen”. Het platform voor de bestrijding van huiselijk geweld en geweld binnen het gezin komt regelmatig bijeen om de uit te voeren acties te beoordelen. In 2020 nam het aantal gevallen van huiselijk geweld drastisch toe als gevolg van de lockdown. Dit zette de gemeente ertoe om zich aan te sluiten bij de campagne “Praat erover met uw apotheker” met een duidelijke boodschap naar de slachtoffers “Breek de stilte”, “Praat met iemand in de buurt die u vertrouwt, met uw apotheker”. Hij is de eerste schakel naar slachtofferhulp.

De Adviesraad Diversiteit (ook open voor alle Koekelbergenaren) waakt erover dat diversiteit een troef is. Hij moedigt diversiteit en respect voor iedereen aan, ongeacht geslacht, religie, seksuele voorkeur, ras of handicap.

Meer dan een slogan "Koekelberg, waar iedereen zich thuis voelt" is het gelijkekansenbeleid echt een doel, een prioriteit en een maatschappelijk te realiseren ideaal.

Missies van de dienst

Onze missie is om alle actoren (gemeentelijke diensten, verenigingen en private actoren) aan te moedigen om bewustmakingscampagnes en activiteiten te organiseren, opleidingen aan te bieden aan doelgroepen (vrouwen, jongeren, enz.).

Ondernomen acties

 • Gelijkheid vrouwen en mannen:
  • Autonomie: “Do It Yourself”-workshops om de autonomie van vrouwen te versterken. Taken die mannen meestal doen, zoals kleine reparaties in verband met loodgieterij, elektriciteit en boren, worden uitgelegd en er wordt getoond hoe ook vrouwen dit makkelijk zelf kunnen doen.
  • Geweld tegen vrouwen:
   • Een cursus zelfverdediging.
   • Sensibiliseringscampagnes rond huiselijk geweld en geweld binnen het gezin (witte lintjes, rode schoenen)
  • Ontbijt voor vrouwen: ontmoetingen in de gemeentescholen rond bepaalde thema’s waar vrouwen en mama’s mee bezig zijn
  • “Praat erover met uw apotheker”: een campagne om slachtoffers van huiselijk geweld aan te moedigen hierover te praten met hun apotheker, een vertrouwenspersoon en een mogelijke link tussen het slachtoffer en slachtofferhulp
  • Seksuele intimidatie op straat (brochure)

 

 • Handicap
  • Voor iedereen toegang tot activiteiten en een degelijke huisvesting in gemeentelijke gebouwen. HANDYCITY 2018-2024.
  • Toegankelijke bedrijven: bewustmaking en jaarlijkse wedstrijd om bedrijven aan te moedigen hun bedrijf toegankelijk te maken voor mensen met een beperkte mobiliteit. Prijsuitreiking op 3 december, internationale dag voor mensen met een handicap.
  • Toegankelijkheidsrapport en analyse van winkels in Koekelberg opgesteld door vzw AMT Concept.. https://handy.brussels/nl/page-google-map/?_sfm_commune=1081
  • Gemeentelijk Handvest voor de inclusie van mensen met een beperking: vernieuwing van de ratificatie van het gemeentelijk Handvest voor de inclusie van mensen met een beperking, zoals voorgesteld door de Socialistische Vereniging van mensen met een handicap (ASPH), door de gemeenteraad van 8 november.
  • Audit van toegankelijke winkels
  • Gemakkelijk lezen
  • Cursus PBM: gemeentelijke diensten en scholen beleven wat het is om met een beperking te leven
  • Chais’Art: kunst wordt ingezet om de inclusie van PBM te bevorderen

 

 • Racisme
  • Franstalige workshops in scholen : « Les mots racistes, je dis, Non !», « Sophie l’enfant cachée » in samenwerking met CCLJ (Le Centre communautaire laïc juif).
  • Strijd tegen het populisme in Koekelberg
  • Brochure over mensenrechten

 

 • LGBTQI+

De regenboogvlag werd gehesen op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.

  Twitter share button Facebook share button  
 

NUTTIGE LINKS

UNIA 

1712 : Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

equal.brussels

ONZE ACTIES IN DE PERS

RTBF

HLN

 

Gelijke kansen
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 19
icon email