ALGEMENE INFORMATIE

 

Het gemeentebestuur stelt iets meer dan 300 ambtenaren tewerk met uiteenlopende profielen (administratie, techniek, arbeider, sociaal, zorg) en functies (architect, straatveger, boekhouder, wijkagent, kinderverzorger).

De posten worden ingedeeld volgens de volgende niveaus:

  • Niveau A: jobs die toegankelijk zijn via rekrutering voor diploma’s hoger onderwijs van het lange type (bv.: master, ingenieur, architect) of via promotie vanuit de lagere graden B, C
  • Niveau B: jobs die toegankelijk zijn via rekrutering voor diploma’s hoger onderwijs van het korte type en voor de houders van een kandidaatsdiploma afgeleverd door een universiteit of een instelling voor hoger onderwijs van het lange type (bv. bachelor, informaticus, boekhouder, gediplomeerd verpleegkundige, maatschappelijk assistent) of door promotie vanuit de lagere graad C
  • Niveau C: jobs toegankelijk via aanwerving voor houders van een diploma hoger secundair onderwijs
  • Niveau D: jobs toegankelijk via aanwerving voor houders van een diploma lager secundair onderwijs of een getuigschrift van voltooiing van de tweede graad secundair onderwijs
  • Niveau E: geen diploma vereist – De administratie denkt momenteel na over manieren om andere competenties verworven buiten het onderwijs te erkennen.

 

De gemeente Koekelberg promoot gelijke kansen. Ze selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en menselijke kwaliteiten en maakt geen onderscheid tussen leeftijd, geslacht, afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

 

Te raadplegen

  Twitter share button Facebook share button  
 
Personeel (HR)
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 56
icon email