GC DE PLATOO

 

Het gemeenschapscentrum De Platoo is één van de tweeëntwintig gemeenschapscentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De gemeenschapscentra zijn lokale sociaal-culturele organisaties die bijdragen aan de integrale leefkwaliteit van de stad. Ze doen dit door een gemeenschapsvormende werking te ontplooien op vlak van:

  • Communicatie, onthaal en dienstverlening
  • Culturele participatie, animatie en spreiding
  • Educatie en permanente vorming

Het creëren van ontmoetingskansen, netwerkverbindingen en het bevorderen van het samenleven in de grootstad staan centraal.

 

Programmatie

Het hoogtepunt van het programma van De Platoo en van het cultureel jaar in Koekelberg is zeer zeker Plazey, een gratis Brussels stadsfestival dat jaarlijks plaatsvindt in het Elisabethpark. Bar Eliza, een bar die ontmoeting tussen de parkgebruikers tot stand wil brengen, ontstond in de schoot van dit festival en vanuit het engagement van actieve buurtbewoners. 2019 was het laatste jaar van Bar Eliza (in zijn huidige vorm). Het paviljoen van Bar Eliza werd in het najaar van 2019 gesloten, om een grondige renovatie te ondergaan. Vanaf de zomer van 2021 maakt De Platoo gebruik van de gerenoveerde kiosk, op een steenworp van de vroegere Bar Eliza in het Elisabethpark.

Het aanbod op Plazey is hybride en multidisciplinair: een podiumprogramma met zowel beginnende Brusselse bands als bekendere namen, een buurtcinema met participatieve programmatie, kinderateliers, artistieke ingrepen in het park, een interactief radioprogramma, ...

De Platoo heeft, mede door haar beperkte accommodatie, staf en middelen, er van oudsher naar gestreefd samenwerkingsverbanden met gemeenschapscentra en andere organisaties aan te gaan. Zo komt Plazey tot stand door intense samenwerkingen tussen verschillende partners: Brusselse gemeenschapscentra De Platoo en De Zeyp, Beeldenstorm, CC La Villa, Archipel 19, Vaartkapoen en verschillende buurthuizen, burgerplatformen en wijkcomités om een gedragenheid te creëren in de nabije omgeving. In het jaar wordt er meegewerkt aan bovenlokale festivals als Bewogen, Stoemp! of de Vrouwenlente.

De kinderwerking van De Platoo wordt verdeeld tussen een vakantiewerking, in volledige samenwerking met De Kroon en De Zeyp en een kinderwerking tijdens weekdagen in samenwerking met Brede School en bibliotheek Boekelberg..

Last but not least, heeft De Platoo ook een receptieve werking. Zowel het huis op de Pantheonlaan (met keuken en vergaderzalen) als de Comenius-site (met onder andere cafetaria en polyvalente zaal) worden intensief gebruikt door organisaties en verenigingen voor vergaderingen, lezingen, studiedagen, feestjes, vormingen enz.

Infrastructuur

Het gemeenschapscentrum heeft drie grote ankerpunten binnen haar werking: het huis aan de Pantheonlaan, het vrijetijdspunt Koekelberg op de Comeniussite en de kiosk in het Elisabethpark.

Het huis aan de Pantheonlaan wil een gemoedelijke ontmoetingsplek zijn voor verenigingen, organisaties en individuen uit de buurt. Verenigingen organiseren er culturele middagen en avonden, er wordt lesgegeven, er is een kinderatelierwerking en de keuken wordt zeer intensief gebruikt. De eerste verdieping is sinds februari 2019 een naaiatelier voor de buurt geworden.

Daarnaast kwam er in oktober 2018 het vrijetijdspunt in de Comenius-site bij. De Platoo beschikt in dit gebouw over een polyvalente zaal met theatertechnieken, een vergaderzaal voor acht personen, een belevingsruimte en een cafetaria. De sportzaal van de VGC-sportdienst, bibliotheek Boekelberg en de lokalen van Chiro Sint-Anneke huizen ook in het gebouw. En vanaf september 2020 is er eveneens een filiaal van de academie muziek, woord en dans van Sint Agatha Berchem.. In ieder geval leent de zaal zich tot een bescheiden maar plezante podiumprogrammatie en is de belevingszone een geschikte ontmoetingsplek.

Een derde en zeer zichtbaar werkgebied is het Elisabethpark. Met Plazey en Bar Eliza, maar ook met de werking rond de kiosk, is De Platoo daar motor en katalysator van stedelijke ontmoetingen. Door de werken aan de Leopold II-tunnel onder het park en de werken aan het paviljoen en de kiosk in 2019 en 2020 moet de inplanting van De Platoo in het park aangepast worden.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Nederlandstalige cultuur
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 47
icon email