TOELATINGEN EN REGLEMENTEN

 

Een zaak opstarten, dat improviseert u niet. Heb u alle vergunningen om uw zaak op te starten (bouwvergunning/milieuvergunning)? Hebt u kennis genomen van de reglementen die van kracht zijn voor uw activiteit? En hoe zit het met de belastingen?

Bovenal, informeer u!

Stedenbouw

 

Reglementen

Bestanden

Belastingreglement op nachtwinkels.

Startdatum van de aanvraag 01/04/2021

Concessie van de Koek's Apero van Koekelberg. Overeenkomst en publicatie van een oproep tot kandidaatstelling

Concessie van de markt van de smaken (Koek's Saveurs). Overeenkomst en publicatie van een oproep tot kandidaatstelling.

Gelijke kansen. Wedstrijd "Toegankelijk handelszaken voor PBM".

Gemeentereglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein. Wijziging. Cöordinatie.

Lokale Economie. Concessieovereenkomst voor het beheer van de markt van de smaken van Koekelberg (Bastenakenplein). Aanstelling van een nieuwe concessiehouder.

Lokale economie. Wedstrijd eindejaarsverlichting.

Reglement betreffende de ambulante activiteiten op de markten

Reglement voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.

Startdatum van de aanvraag 30/11/2020

Reglement voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie. Wijziging.

Startdatum van de aanvraag 01/04/2021

Retributiereglement - Ambulante activiteiten

Retributiereglement. Standplaatsrecht. Markten. Rommelmarkten. Ambulante activiteiten.

Wedstrijd ´Koekelberg in bloei´. Reglement. Wijziging.

Startdatum van de aanvraag 27/05/2024

Wedstrijdreglement toegankelijke handelszaken voor PBM

  Twitter share button Facebook share button  
 
Lokale Economie
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 97
icon email