SCHEPENCOLLEGE

 

De gemeente Koekelberg is beheerd door een raad van verkozenen, de Gemeenteraad, en een uitvoerend orgaan, het College van burgemeester en schepenen. 

 

Het College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente.  Het college is samengesteld door de burgemeester en 7 schepenen. Het college wordt voorgezeten door de Burgemeester en de beslissingen zijn genomen bij de meerderheid van stemmen. 

Het college komt samen op de dag en uur vastgesteld in zijn huishoudelijk reglement; In Koekelberg, vindt het plaats op vrijdag 's morgens.

De vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen zijn niet openbaar.

 

De bevoegdheden van het College 

  • Het dagelijks beheer van de gemeente
  • De uitvoering van de wetten, van de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, enz
  • De bekendmaking en uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten
  • Het beheer van de gemeentelijke inrichtingen
  • Het beheer van de inkomsten, de afgifte van bevelschriften tot betaling van de uitgaven van de gemeente en het toezicht op de boekhouding
  • De leiding over de gemeentewerken
  • De afgifte van de stedenbouwkundige attesten en van de bouw- en verkavelingsvergunningen
  • Het voeren van de rechtsgedingen voor de gemeente
  • Het beheer van de eigendommen van de gemeente
  • Het beheer van het gemeentepersoneel

 

  Twitter share button Facebook share button  
 

VOOR EEN AFSPRAAK MET DE BURGEMEESTER

Neem contact op met de Kabinet van de Burgemeester

op telefoonnummer : 02 412 14 36

of 

per email : vgenard@koekelberg.brussels

Gemeentesecretariaat
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 57
icon téléphone   02 412 14 54
icon email