SAMENSTELLING VAN HET SCHEPENCOLLEGE

LAAOUEJ Ahmed (PS)
Burgemeester
Segherslaan 64
1081 Koekelberg
icon email alaaouej@koekelberg.brussels
icon téléphone 02 412 14 66
Veiligheid, Preventie, Algemene zaken, Stedenbouw, Openbare gebouwen, Wijkcontracten, Evenementen, Toerisme, Imago van de gemeente, Personeel, Bevolking, Economaat, Communicatie, School ondersteuning, Administratieve vereenvoudiging, Digitalisering.

AOUASTI Khalil (PS)
1ste Schepen
Boogschuttersstraat, 6/1
1081 Koekelberg
icon email kaouasti@koekelberg.brussels
icon téléphone 02 600 15 52
Begroting en Financiën, Burgerlijke stand, Vreemdelingenzaken, Kieszaken, Huisvesting, Sport, Sociale Cohesie (Administratief en financieel toezicht OCMW, Sociale zaken en Solidariteit, Sociaal overleg), Participatieve democratie, Middenstand en Handel, Aankoopcentrale

BADRI Nadia (PS)
2de Schepen
icon email nbadri@koekelberg.brussels
icon téléphone 02 600 15 53
Jeugd, Gezin, Tewerkstelling, Spelotheek

TYSSAEN Anne (Ecolo/Groen)
3de Schepen
Basilieklaan, 391/12
1081 Koekelberg
icon email atyssaen@koekelberg.brussels
icon téléphone 02 600 15 55
Leefmilieu, Energietransitie, Klimaatactie Plan.

LEFRANCQ Véronique (Alternative Humaniste)
4de Schepen
Jetsesteenweg, 222
1081 Koekelberg
icon email vlefrancq@koekelberg.brussels
icon téléphone 02 412 14 10
Franstalig onderwijs, Openbare reinheid, Gelijke kansen, Jonge kinderen, Senioren, Erediensten.

LIMANI Fatmir (PS)
5de Schepen
Leopold II-laan, 252
1081 Koekelberg
icon email falimani@koekelberg.brussels
icon téléphone 02 600 15 54
Franstalige cultuur, franstalige Bibliotheek, Dierenwelzijn

DE VIRON Muriel (Ecolo/Groen)
6de Schepen
Vrijheidslaan 42
1081 Koekelberg
icon email mdeviron@koekelberg.brussels
icon téléphone 02 600 15 56
Europese zaken, Verzusteringen, Internationale samenwerking, Volksgezondheid, Openbare werken, Gemeentelijke eigendommen, Digitalisering.

BIJNENS Marie (Ecolo/Groen)
7de Schepen
Jules Besmestraat, 99
1081 Koekelberg
icon email mbijnens@koekelberg.brussels
icon téléphone 02 600 15 57
Mobiliteit, Nederlandstalig onderwijs, bibliotheek, cultuur en jeugd.

LAGAST Dirk (Vooruit)
Voorzitter van het OCMW
Vrijheidslaan 33/42
1081 Koekelberg
icon email dlagast@koekelberg.brussels
icon téléphone 02 412 16 39

·

SIGNORE Francesca
Wnd gemeentesecretaris
H. Vanhuffelplein, 6
1081 Koekelberg
icon email fsignore@koekelberg.brussels
icon téléphone 02 412 14 54

VAN GOMPEL Bart
Gemeenteontvanger
H. Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon email bvangompel@koekelberg.brussels
icon téléphone 02 412 14 65