SAMENSTELLING VAN HET SCHEPENCOLLEGE

LAAOUEJ Ahmed (PS)
Burgemeester
Segherslaan 64
1081 Koekelberg
icon email alaaouej@koekelberg.brussels
icon téléphone 02/412.14.66
Veiligheid, Preventie, Algemene zaken, Stedenbouw, Openbare gebouwen, Wijkcontracten, Evenementen, Toerisme, Imago van de gemeente, Personeel, Bevolking, Economaat, Communicatie, School ondersteuning

AOUASTI Khalil (PS)
1ste Schepen
Boogschuttersstraat, 6/1
1081 Koekelberg
icon email kaouasti@koekelberg.brussels
icon téléphone 02/600.15.52
Begroting en Financiën, Burgerlijke stand, Vreemdelingenzaken, Kieszaken, Huisvesting, Sport, Sociale Cohesie (Administratief en financieel toezicht OCMW, Sociale zaken en Solidariteit, Sociaal overleg), Participatieve democratie, Middenstand en Handel, Aankoopcentrale

BADRI Nadia (PS)
2de Schepen
Sint-Annakerkstraat, 80
1081 Koekelberg
icon email nbadri@koekelberg.brussels
icon téléphone 02/600.15.53
Jeugd, Gezin, Tewerkstelling, Spelotheek

TYSSAEN Anne (Ecolo/Groen)
3de Schepen
Basilieklaan, 391/12
1081 Koekelberg
icon email atyssaen@koekelberg.brussels
icon téléphone 02/600.15.55
Leefmilieu, Energietransitie, Agenda 21

LEFRANCQ Véronique (Alternative Humaniste)
4de Schepen
Jetsesteenweg, 222
1081 Koekelberg
icon email vlefrancq@koekelberg.brussels
icon téléphone 02/412.14.10
Franstalig onderwijs, Openbare reinheid, Gelijke kansen, Jonge kinderen, Senioren, Erediensten.

LIMANI Fatmir (PS)
5de Schepen
Leopold II-laan, 252
1081 Koekelberg
icon email falimani@koekelberg.brussels
icon téléphone 02/600.15.54
Franstalige cultuur, franstalige Bibliotheek, Dierenwelzijn

MAGHFOUR Ossamah (Alternative Humaniste)
6de Schepen
François Delcoignestraat, 45
1081 Koekelberg
icon email omaghfour@koekelberg.brussels
icon téléphone 02/600.15.56
Digitalisering en ICT, Europese zaken, Verzusteringen, Internationale samenwerking, Volksgezondheid, Administratieve vereenvoudiging

BIJNENS Marie (Ecolo/Groen)
7de Schepen
Jules Besmestraat, 99
1081 Koekelberg
icon email mbijnens@koekelberg.brussels
icon téléphone 02/600.15.57
Openbare werken, Mobiliteit, gemeentelijke eigendommen, Nederlandstalig onderwijs, bibliotheek, cultuur en jeugd

LAGAST Dirk (sp.a)
Voorzitter van het OCMW
Vrijheidslaan 33/42
1081 Koekelberg
icon email dlagast@koekelberg.brussels
icon téléphone 02/412.16.39

·

SIGNORE Francesca
Wnd gemeentesecretaris
H. Vanhuffelplein, 6
1081 Koekelberg
icon email fsignore@koekelberg.brussels
icon téléphone 02/412.14.54

VAN GOMPEL Bart
Gemeenteontvanger
H. Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon email bvangompel@koekelberg.brussels
icon téléphone 02/412.14.65