UNIE VAN DE HANDELAARS EN ZELFSTANDIGEN VAN KOEKELBERG

 

De « UCIK » is een vzw opgericht op initiatief van de gemeente Koekelberg in 1971. Zijn taken zijn ongewijzigd sedert zijn oprichting:

  • verdediging op gemeentelijk vlak van de materiële en morele belangen van de zelfstandigen.
  • bevordering van de middenstand.
  • raad geven aan de handelaars en ambachtslui bij professionele problemen.
  • coördinatie van de initiativen van de lokale comités van handelaars en zelfstandigen. doorverwijzing van de zelfstandigen en handelaars naar de bevoegde diensten van het Gemeentestuur van Koekelberg.

                     

Waarom lid worden van de UCIK ?

Steun bij de opstart van kleine en kwaliteitsvolle projecten. De UCIK onderhoudt nauwe banden met de gemeente. Er worden regelmatig contacten gelegd met het Gewest en met verenigingen en instanties die actief zijn op het vlak van de lokale economie. De « UCIK » heeft divers materiaal aangekocht voor de bevordering van de handelszaken : folders waarbij de kwaliteit van de leden van de « UCIK » word gepromoot, zelfklevers met het logo van de « UCIK » om op uitstalramen en dergelijke te kleven, hi-fi materiaal en een tentje en parasols die geleend kunnen worden voor de organisatie van feestelijkheden.

Dankzij de « UCIK » kan uw handelszaak op de website van de gemeente geplaatst worden en kan er promotie gemaakt worden voor uw activiteiten. Door de nauwe banden die de Gemeente met de « UCIK » onderhoudt hebben haar leden nieuws uit de eerste hand en kunnen ze administratieve hulp krijgen ; ze kunnen ook begeleid worden bij hun contacten met de Gewestelijke en Federale instanties.

 

  Twitter share button Facebook share button  
 

Facebook

UCIK

UCIK vzw - Unie van de Handelaars en Zelfstandigen van Koekelberg
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 97
icon email