KOEKELBERG WERFT AAN

Vacatures in de kijker

Offert n°312 - Administratief assistent (M/V/X) voor de dienst financiën/ontvangerij van het OCWM te Koekelberg

Profiel

Onder toeziecht van de financieel Directeur en haar adjunct zal de Administratief medewerker voornamelijk adminstratieve taken uitvoeren ter ondersteuning van het departement en onder andere verantwoordelijk zijn voor het beheer van de verblijfkosten van de instellingen buiten het OCMW.

Profiel :

Getuigschrift van hooger secundare onderwijs  - administrative orientatie

Talenkennis : perfecte beheersing van het Frans en goede kennis van het Nederlands

Minimaal twee jaar ervaring op administratief gebied is vereist

Competenties :

1. Technische vaardigheden

 • Algemene kennis van de wetgeving inzake OCMW's
 • Gebruik van verschillende programma's (Excel, Word,..)

 

2. Algemene vaardigheden

 • Nauwkeurigheid en discretie
 • Zin voor organisatie, respecteren van deadlines
 • Zin voor initiatief, aanpassings- en reactievermogen, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het beroep
 • Kunnen reageren op dringende verzoeken
 • Goede communicatie en samenwerking met de collega's

 

  

     


Aanbieding

Wij bieden u :

 • een vervangingscontract, voltijds
 • maaltijdcheques (waarde € 8,00/gewerkt dag met aftrek van het persoonlijk aandeel van € 1,50) 
 • gratis MIVB-abonnement
 • nabijheid van verschillende openbaar vervoer voorzieningen

 

 


Contact info.

Contact en info :

Gelieve uw CV en motivatiebrief sturen te attentie van Mevrouw Vanderstraeten Ann

per mail : avanderstraeten@koekelberg.brussels

per post : OCMW Koekelberg, ter attentie van Mevr. A. Vanderstraeten 

                 François Delcoignstraat 39

                 1081 Koekelberg

 

Offert n°311 - Inspecteur bij de politiezone Brussel-West

Profiel


Aanbieding

Op zoek naar een boeiende job?  Aarzel niet en solliciteer voor een werkplek bij de politiezone Brussel-West! 

 

Hou je van een uitdaging?  Dan is werken bij de politie zeker en vast iets voor jou.  De politiezone Brussel-West bestaat uit 5 gemeenten, Jette, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek, Ganshoren en Koekelberg.  Een uitdagend en gevarieerd grondgebied waar je kan leren en groeien als werknemer.  En net voor de directie Territorialiteit van deze vijf gemeenten zijn we op zoek naar gemotiveerde inspecteurs van politie.  Naar collega’s die een uitdaging willen aangaan en die met beide voeten in de dagelijkse realiteit van het werkveld staan, aanspreekbaar zijn en dicht bij de burger staan. 

 

Jouw werkdag?

Jouw gemiddelde werkdag ziet er steeds anders uit en net dat maakt jouw job zo boeiend.  Om je een idee te geven van de diversiteit van de taken, laten we twee collega’s aan het woord die wat meer vertellen over hun jobs. 

 

Inspecteur Claes Victoria maakt deel uit van een operationeel territoriaal team in Koekelberg.  Haar hoofdtaken zijn:

 

 • Het onthaal van burgers en deze helpen of doorverwijzen:
  • Het acteren van klachten en het opstellen van processen-verbaal en andere documenten en rapporten. 
  • Het verhoren van slachtoffers en daders.
  • Het zich mee engageren voor een goede informatiedoorstroming. 
 • Het verzekeren van proactieve patrouilles:
  • Samen met een collega-inspecteur een patrouille vormen en visibel en aanspreekbaar aanwezig zijn op het volledige terrein van de gemeente en vooral in de hotspots.
  • Bijdragen aan de leefbaarheid en de veiligheid van de burgers in de wijken. Er wordt gereageerd op verschillende fenomenen: drugs, diefstallen, verkeersproblemen, alle vormen van overlast, …
 • Deelnamen aan lokale operaties:
  • Met meerdere patrouilles op een georganiseerde manier het terrein te bezetten en actief op te treden tegen fenomenen, gerechtelijke arrestaties en bestuurlijke aanhoudingen horen daar uiteraard bij. 
 • Bijdragen aan de veiligheid bij van diverse lokale evenementen:
  • Zoals evenementen in parken, op markten en brocantes, tijdens buurtfeesten, …
 • Meewerken aan zonale operaties:
  • Deelnemen aan operaties in samenwerking met medewerkers uit andere directies.
  • Meewerken aan operaties in het raam van het genegotieerd beheer van de openbare ruimte (deelname operaties bij grote voetbalwedstrijden, tijdens betogingen of Europese toppen, bij evenementen zoals Francorchamps, grote processen, …)

 

Ook vanuit jouw rol als inspecteur kan je door middel van interne examens doorgroeien naar de rol van hoofdinspecteur.  Werken bij de politie staat voor doorgroei- en carrièremogelijkheden.

 

Inspecteur Brodure Vital werkt in Koekelberg en heeft volgend takenpakket :

 • Hij voert een aantal administratieve taken uit, waaronder:
  • Inschrijvingen in het bevolkings- en vreemdelingenregister.
  • Het behandelen van kantschriften en moraliteitsonderzoeken.
  • Beantwoorden van briefwisseling met deurwaarders en het waarborgfonds.  
 • Het vergaren van kennis en contacten:
  • Inzicht in gezinssituaties, samenstelling van gezinnen, hun beroep en hun gerechtelijk verleden.
  • Het kennen en beheren van hotspots in jouw wijk.
  • Het kennen van problematieken, kritische punten, scholen gebedsplaatsen en ziekenhuizen in jouw wijk.
 • Zichtbaar aanwezig zijn:
  • Herkenbaar en aanspreekbaar zijn door burgers.
  • Behulpzaam zijn, doorverwijzen, bemiddelen, luisteren en consequent handelen.
 • Optreden:
  • Het bijbrengen van normen, waarden en wetten.
  • Het doen naleven van reglementen en wetten.
 • Dirigeren:
  • Het samenbrengen van partners.  Voorstellen en projecten ondersteunen en helpen uitwerken. 
   • Vb: het verhogen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen.

 

Zoals je kan lezen zijn werkdagen heel divers en omvatten ze een veelheid aan taken.  Ideaal voor iemand die dynamisch en flexibel is en een gevarieerd takenpakket als een uitdaging ervaart.

 

Werken in Brussel betekent een meerwaarde

Niet enkel kom je terecht in een boeiende en diverse werkomgeving.  Je kan ook genieten van:

 • Een tweetaligheidspremie na het behalen van het Selor brevet. 
 • Een premie omdat je ervoor kiest om in Brussel te werken.
 • Een premie inspecteur.
 • Toegang tot een fitnesszaal zodat jij jouw conditie op peil kan houden.
 • Voor dienstverplaatsingen kan je gebruik maken van (elektrische) fietsen.

 

Werken in een wijkcommissariaat, kort uitgelegd

Werken in een wijkcommissariaat, dat is een polyvalente functie, gedragen door een divers team, in een super diverse omgeving. 

 

Nuttige informatie over de politie

De geïntegreerde politie bestaat uit twee niveaus, de lokale en de federale politie.  De politiezone Brussel-West behoort tot de lokale politie en is één van de zes politiezones van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.  Ze levert een dienstverlening aan de burgers in de vorm van 7 basisfunctionaliteiten : wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek, openbare orde en verkeer.  De directie Territorialiteit behoort tot de basisfunctionaliteit wijkwerking. 

 

 

De zone Brussel-West in het kort (gegevens dateren van 2022):

 

 • Gecreëerd in 2002, de zone omvat 5 gemeenten : Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Koekelberg, Jette, Sint-Jans-Molenbeek. 
 • 223.469 inwoners, dit aantal neemt steeds toe.   De zone is de 5de zone met het meeste aantal inwoners.
 • Grondgebied: 17,5 km².
 • Korpschef: Luc Ysebaert.
 • 969 personeelsleden

 

 


Contact info.

Solliciteren doe je via jobpol.be.  Er staat je een selectieprocedure met onder meer een medische- en een sportproef te wachten.  Een goede voorbereiding is de sleutel tot jouw slagen.  Wens je meer informatie over de selectiemodaliteiten, neem gerust contact op met ons Recruteam  via het nummer 0471 62 62 95 of zpz.bruwest.recruteam@police.belgium.eu

Zij staan voor je klaar met informatie, steun en nuttige tips. 

Offert n°309 - Administratief verantwoordelijke – dienst Nederlandstalig onderwijs en jeugd (m/v/x)

Profiel

-    U behaalde een bachelor diploma (niveau B)

-    U heeft idealiter werkervaring in/met een team en heeft ervaring met het administratief beheer van dossiers.

 

GEDRAGSCOMPETENTIES

 

 • Professioneel en integer handelen
 • Resultaatgericht en zelfstandig kunnen werken
 • Structureel kunnen werken
 • Netwerk kunnen uitbouwen met collega’s en externen
 • Aanpassingsvermogen
 • Nauwgezet
 • Plichtsbewust
 • Stipt
 • Positieve en constructieve houding

 

 

 

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 

 • Wetgeving: opzoeken, begrijpen en toepassen.
 • Kennis en inzicht in de werking van een lokaal bestuur (de nieuwe gemeentewet, ...)
 • Kantoortoepassingen (Internet, Intranet, Outlook, Word, Excell, …)
 • Rekenvaardig
 • Kennis uit de onderwijssector of/en ervaring met het opvolgen van projecten is/zijn een troef.

 

 

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN

 

 • Mondeling en schriftelijk gebruik van de Nederlandse en Franse taal
 • Efficiënt gebruik van email, telefoon, sociale media, …


Aanbieding

Het gemeentebestuur van Koekelberg zoekt een administratief verantwoordelijke (M/V/X) voor de dienst Nederlandstalig onderwijs en jeugd. Dit is een voltijdse opdracht voor onbepaalde duur, niveau B.

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING DIENST NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS EN JEUGD

 

Opdracht

 

Adviseren, voorbereiden en uitvoeren van het beleid binnen de bevoegdheidsdomeinen Nederlandstalig Onderwijs en Jeugd met oog op de best mogelijke dienstverlening aan de bevolking;

 

De dienst Nederlandstalig Onderwijs en Jeugd staat in voor het administratief en financieel beheer binnen zijn werkgebied, met naleving van de wetgeving, de geldende procedures en de gedragslijnen van de hiërarchie. Hiervoor doet de dienst beroep op een intern en extern netwerk (personen, instanties, hulpmiddelen, …) en werkt in synergie met hen samen.

 

TAKEN

 

De dienst Nederlandstalig Onderwijs staat, in samenwerking/overleg met de schooldirectie, het schoolsecretariaat, de scholengemeenschap en de schoolraad, in voor het loopbaanbeheer (aanstellingen, verloven, vacant verklaringen, benoemingen, …) van het onderwijzend personeel van de gemeenteschool, voor de organisatie van activiteiten (schoolreizen, schoolsportdagen, scholenveldloop, schoolfeest, zwemlessen, schoolmaaltijden, …), het beheer van de begrotingsartikelen van de dienst (begrotingscorrespondent), de verantwoording van de werkingstoelagen, …

 

De dienst Nederlandstalig Onderwijs is het aanspreekpunt voor de bevoegde schepen, de collega’s van de interne gemeentelijke diensten, de personeelsleden van de school, de coördinerend directeur van de scholengemeenschap, de diensthoofden van de gemeentediensten die deel uitmaken van de scholengemeenschap, de directies en secretariaten van de scholen op het grondgebied van de gemeente, het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming, het Onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Lokaal Overlegplatform, het Brusselplatform, leveranciers, enz…

 

De dienst Nederlandstalige Jeugd staat, in samenwerking met diverse partners, in voor de organisatie van diverse activiteiten voor de jeugd en voor de aanvraag van de subsidiëring van de speelpleinwerking en de jeugdvereniging(en).

De dienst Nederlandstalige jeugd is het aanspreekpunt van de bevoegde schepen, de collega’s van de interne gemeentelijke diensten, de gemeentelijke personeelsleden van de school, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Gemeenschapscentrum de Platoo, de ouders van de kinderen van het speelplein, leveranciers, enz…

 

ACTIVITEITEN

 

 • Opvolgen van de relevante wetgeving
 • Samenstellen van dossiers (informatie opzoeken, college- en gemeenteraadbeslissingen opmaken,
 • Beantwoorden mails, opmaken briefwisseling, opmaken nota’s
 • Begrotingscorrespondent Nederlandstalig onderwijs en jeugd: opmaak begrotingsvoorstellen, beheer van de budgetten, opmaak en controle van bestelbonnen, opmaak begrotings-aanpassingen en wijzigingen, opmaken invorderingsstaten, opvolgen facturen, …
 • Begrotingscorrespondent Brede school en Nederlandstalige bibliotheek: opvolging budgetten in samenwerking met de betrokken verantwoordelijken
 • Aanvragen en verantwoorden van subsidies (werkingstoelagen van de gemeenteschool, het speelplein, jeugdvereniging, …
 • Opvolgen en verantwoorden van de vervoersabonnementen van het onderwijzend personeel
 • Opmaak jaarverslagen
 • Vaststellen en invullen van het lestijdenpakket, aanstellingen, vacant verklaringen, benoemingen, in samenwerking met de schooldirectie en het schoolsecretariaat,
 • Deelnemen aan en organiseren van vergaderingen
 • Volgen van opleidingen,
 • Secretariaat verzorgen van overlegorganen (ABC, …) binnen het vakgebied
 • Deelnemen aan informatiesessies en overlegplatformen (Beheercomité scholengemeenschap spectrum, Onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten, Brusselplatform, Lokaal overlegplatform, …)
 • Adviseren van de burgers in verband met het inschrijvingsbeleid onderwijs in Brussel
 • Organisatie speelplein (planning activiteiten, inschrijvingen, opvolging betalingen ouders, aanwerving animatoren, …)
 • Opmaak fiscale fiches belastingvermindering voor kinderoppas (papier en digitaal)
 • Taken en werkzaamheden opgedragen door de burgemeester, de schepen, de gemeenteontvanger, de gemeentesecretaris, het diensthoofd.

 

ONS AANBOD

 

 • Voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur, vanaf 1 juni 2023
 • Een boeiende en afwisselende functie
 • Loon overeenkomstig de bezoldigingsschalen van een lokaal openbaar bestuur (niveau B)
 • Tweetaligheidspremie op basis van de door SELOR uitgereikte attesten
 • Terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer (MIVB en NMBS 100 % ; De Lijn en TEC 90 %)
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarspremie
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen


Contact info.

Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur (motivatiebrief en curriculum vitae) uiterlijk tegen 30 april 2023 te sturen naar lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°303 - Huisbewaarder

Profiel

Het OCMW van Koekelberg zoekt een huisbewaarder (M/V/X)

Taken :

- Bewaking van de gebouwen (rondes, beheer van veiligheids-en brandalarm, kleine logistieke interventies, onthaal van technische werkers, melden van incidenten, strooien van zout)

- Onderhoud van een deel van het gebouw

- Onthaal van bezoekers en leveranciers

- Beheer van briefwisseling en diverse verdelingen

- Logistieke voorbreiding van vergaderingen  

 

Profiel :

- Veelzijdig en flexibel 

- Behulpzaam en attent  

-  Reactievermogen hebben en een groot gevoel voor initiatief om met mogelijke noodsituaties om te gaan 

- Discipline, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid bij de uitvoering van de taken

- Beschikbaar zijn tijdens de avonden en weekenden

- Gevoel hebben voor menselijke relaties : hoffelijkheid, discretie en goed voorkomen   

- Ervaring als huisbewaarder

-Goede kennis van het Frans  

 

 


Aanbieding

Wij bieden u :

- Een contract van onbepaalde duur (28u/week)

- Verblijf voor maximaal 2 personen

- Maaltijdcheques t.w.v. € 8,00/gepresteerde dag met aftrek van het persoonlijke gedeelte van € 1,50

- Aanvullende hospitalisatieverzekering 

- Gratis MIVB-abonnement    

 


Contact info.

Gelieve uw motivatiebrief en CV ter attentie van Mevr. VANDERSTRAETEN te sturen via mail avanderstraeten@koekelberg.brussels of via de post : OCMW Koekelberg, François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg 

 

Offert n°280 - Beheerder EPB-dossiers (m/v/x) Niveau A voltijds: Halftijds in Ganshoren en halftijds in Koekelberg

Profiel

Diploma:

Houder zijn van een diploma van architect, ingenieur (industrieel of burgerlijk).

Competenties:

- Een goede kennis hebben (of de bereidheid om die te verwerven) van de Brusselse wetgeving op het gebied van stedenbouwkunde, meer bepaald met betrekking tot EPB alsook voor wat betreft de administratieve procedures;

- De opleiding « EPB-adviseur » bij Leefmilieu Brussel zich ertoe verbinden te zullen volgen en zich tot het uiterste inspannen om ervoor te slagen of deze opleiding gevolgd hebben;

- Kennis van bouwtechnieken;

- Kennis van en belangstelling voor energietransitie, duurzame ontwikkeling en rationeel gebruik van energie;

- Computervaardigheden: MS office, gebruik van BOS, NOVA, EPB-software (te verwerven kennis);

- Goede organisatievaardigheden, redactionele vaardigheden, goede spellingvaardigheden;

- Gestructureerd, strikt, polyvalent, beleefd;

- Communicatievaardig;

- Een goed stressmanagement hebben;

- Autonoom zijn in het beheer van het werk;

- Een goede kennis hebben van de tweede taal;

- Beschikken over een rijbewijs B.


Aanbieding

Opdrachten:

Met inachtneming van de wetgeving en voor alle gebieden waaruit de divisie bestaat, ten dienste te staan van de burgers en de beslissingen van het College en die van de Raad te doen uitvoeren met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de burgers van de gemeente, in overeenstemming met de beslissingen die werden genomen voor de andere divisies, in het algemeen belang.

Zijn/haar voornaamste opdracht betreft stedenbouwkunde en milieu in ruime zin: het plannen, het verlenen en het controleren van vergunningen, de energieprestatie van gebouwen, controles en vaststellingen van inbreuken en de hygiëne in gebouwen vanuit technisch, administratief en financieel standpunt.

 

Opdracht van de functie:

Als dossierbeheerder maak ik deel uit van stedenbouwkunde, meer bepaald van de cel ‘beheer van het grondgebied’, en ben ik belast met de dossiers die verband houden met mijn gebied van expertise (Energieprestatie van gebouwen (EPB), wat bij de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen gevoegd wordt), met inachtneming van de wetgeving, de van kracht zijnde procedures, het budget en de richtlijnen van de hiërarchie. Ik doe een beroep op de bronnen van mijn netwerk, intern en/of extern, en werk ermee samen.

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten

Hoofdactiviteiten:

 1. Het toezicht houden op de EPB-luiken in het kader van de stedenbouwkundige vergunningen: meer bepaald:
 • Het analyseren van EPB-voorstellen (ze opvragen indien nodig) en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht van Leefmilieu Brussel;
 • Het opvragen van EPB-verklaringen als ze er niet zijn met het oog op de data van de bouwwerkzaamheden die werden ingevoerd in NOVA of op basis van een schatting van de duur van de bouwwerkzaamheden;
 • Het analyseren van de EPB-verklaring en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht;
 • Het in NOVA aanvullen van de gepast evenementen en activiteiten;
 • Het invoeren van de projectverdeling van alle EPB-voorstellen in NOVA, ook van de voorstellen zonder architect;
 • Het opstellen van een jaarlijks activiteiteitenverslag.
 1. Het fungeren als referentiepersoon op het gebied van EPB in de cel ‘Beheer van het grondgebied’:
 • Het bijwonen van alle door Leefmilieu Brussel georganiseerde vergaderingen;
 • Het bijwerken en updaten van het beheersinstrument, zodat men een globaal zicht heeft op alle lopende dossiers. Dankzij dit instrument zal men op elk ogenblik kunnen weten in welke fase van de EPB-procedure een dossier zich bevindt, de ontbrekende documenten kunnen opvragen, een strafprocedure kunnen opstarten en dossiers kunnen afsluiten. Dit kan men doen op basis van het gemeentelijke EPB-verslag dat elke maand wordt opgestuurd door het CIBG.
 1. Het uitvoeren van controles op het terrein met betrekking tot dossiers en bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB:
 • Het bezoeken van toekomstige bouwplaatsen waarvan de aard van de werken waarvan de aard « EGE » is en het opstellen van de pv’s van plaatsbezoek om goed toezicht te kunnen houden op de dossiers.

 

Verantwoordelijkheden:

 • De referentiepersoon van het gemeentebestuur zijn op het gebied van EPB;
 • Zorgen voor het beheer van en toezicht houden op de dossiers binnen de wettelijke termijnen;
 • Op het terrein de conformiteit controleren van de dossiers en de bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB;
 • Informatie verstrekken over de voortgang van het toezicht op de dossiers.

Bijzonderheid:

 

Deze betrekking is een voltijdse betrekking die echter verdeeld is over twee gemeenten (Koekelberg en Ganshoren). In elk van beide gemeenten zullen er volledige dagen gepresteerd worden (afwisselend 2 dagen/3 dagen). De kandidaat heeft dus niet de mogelijkheid slechts één halftijdse betrekking te kiezen.

 

Aanbod:

Voltijds (halftijds in Koekelberg en halftijds in Ganshoren)

Contract van onbepaalde duur(verbonden aan de toekenning van subsidies Leefmilieu Brussel)

Niveau A1 – bestuurssecretaris

Hiërarchische verantwoordelijken: G. VAN DER SMISSEN ( Koekelberg )

                                                           C. DE WANNEMAEKER ( Ganshoren )

 

Voordelen:

Eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tweetaligheidstoelage, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector (alle dienstjaren) en in de privésector (met een maximum van 6 jaar – indien verband met de functie), aanvullende pensioenverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten (100% MIVB, en patronaal aandeel voor de NMBS), en/of fiets- of voetgangersvergoeding, extralegale verlofdagen, opleidingen, klein aanvullend pensioen

onmiddellijke aanwerving op niveau A1.2 (na 5 jaar wordt dit A1.3), enkel voor het halftijdse deel in Koekelberg en voor de einddiploma’s architect/ingenieur

Alleen in Koekelberg: maaltijdcheques 8 euros

Alleen in Ganshoren: Collectieve sociale dienst, maaltijdcheques 4,5 euros

Verlofdagen: 26 jaarlijks (voltijds) + compensatiedagen


Contact info.

Mevrouw Laura Fuentes

lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°258 - chocolatier m/v/x

Profiel

 • Goede kennis van de productie van chocoladeproducten
 • Kennis van het Nederlands naast het Frans en het Engels is een pluspunt
 •  Zich met gemak en plezier uitdrukken in het openbaar


Aanbieding

Het Belgian Chocolate Village wil zijn team chocolatiers versterken voor het regelmatig geven van workshops in ons chocolade atelier.

Omschrijving van de onderneming:

Het Belgian Chocolate Village (B.C.V.) is het museum gewijd aan de chocolade in de oude koekjes- en chocoladefabriek Victoria in Koekelberg. In een prachtige tentoonstellingsruimte van 900m2 maak je via een interactief parcours, een tropische serre en een atelier waar je een chocolademaker aan het werk kunt zien, kennis met de geschiedenis van de chocolade. Op de eerste verdieping is er een origineel belle-epoque salon met winkel en een ruimte met 55 zitplaatsen waar bezoekers kunnen genieten van drankjes en chocoladeproducten.

Taken:

 

 • Minimaal twee pralinerecepten creëren  
 • Bezoekers ontvangen
 • Het werk van een ambachtelijke chocolatier uitleggen en tonen in het atelier met de beschikbare apparatuur
 • De recepten van de dag laten proeven
 • Schoonmaken van het atelier

 

Optioneel:

 

 • Pralines produceren voor de BCV-boetiek
 • Het geven van workshops aan groepen over het maken van pralines en andere zoetigheden

Contract:

Contract via SMART, zelfstandigenstatuut of studentencontract


Contact info.

Stuur je CV en motivatiebrief naar  info@belgianchocolatevillage.be

Offert n°254 - Onthaalmedewerker Studentenjob (m/v/x)

Profiel

 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels
 • Je bent tussen 18 en 25 jaar
 • Je bent dynamisch en polyvalent
 • Je bent klant- en servicegericht

Herken je jezelf in deze omschrijving? Dan hebben wij de job die bij je past! ? ?


Aanbieding

Omschrijving van de onderneming:

Het Belgian Chocolate Village (B.C.V.) is het museum gewijd aan de chocolade in de oude koekjes- en chocoladefabriek Victoria in Koekelberg. In een prachtige tentoonstellingsruimte van 900m2 maak je via een interactief parcours, een tropische serre en een atelier waar je een chocolademaker aan het werk kunt zien, kennis met de geschiedenis van de chocolade. Op de eerste verdieping is er een origineel belle-epoque salon met winkel en een ruimte met 55 zitplaatsen waar bezoekers kunnen genieten van drankjes en chocoladeproducten.

 

Functieomschrijving:

 • Onthaal van de bezoekers
 • Ticketing
 • Informeren
 • Reservaties beheren
 • Deelnemen aan diverse evenementen, team buildings, verjaardagen, verhuur aan bedrijven en andere activiteiten.
 • Dienst in de proefsalons

We bieden:

Een leuke studentenjob in een aangename en ontspannen omgeving

Wanneer? 10.00 u tot 18.00 tijdens de week of in het weekend


Contact info.

Geïnteresseerd?         Kom ons team versterken!

Solliciteer via een mail naar: info@belgianchocolatevillage.be

Offert n°224 - Sociaal assistent(e) voor de SPI-dienst van het OCMW

Profiel

Socio-professionele begeleiding van de leefloonpopulatie (LL-ELL) tussen 18 en 63 jaar.

Hulp, begeleiding et ondersteuning bij het bepalen en opstellen van een professioneel project - informatie - orientatie - luisteren - interne en externe communicatie (met de verschillende diensten van het OCMW, tewerkstellingsdienst, PWA, Actiris,...)       

 • Bachelor Maatschappelijk werker
 • Tweetalig NL/F of F/NL (in het bezit van een Selor-attest - art. 8 en 10 of bereid zijn dit te behalen)
 • Goede schrijfvaardigheid (goed kennis van de spelling)
 • Ordelijk en striktheid
 • Goede informaticakennis (Word en Excel)


Aanbieding

Contract van bepaalde duur (6 maanden) met de mogelijkheid, na een gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur  

Extralegale voordelen : maaltijdcheques (waarde: € 8/dag gewerkt met aftrek van het persoonlijk aandeel van € 1,50), terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (gratis MIVB), buitenwettelijke verlofdagen, aanvullend pensioen, restaurant binnen het OCMW, nabijheid van verschillende openbaar vervoer voorzieningen.

Waardering van anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten


Contact info.

Stuur uw motivatiebrief + CV naar :

OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg of via mail naar  avanderstraeten@koekelberg.brussels

  Twitter share button Facebook share button  
 
Koekeljob
Sint-Annakerkstraat 114
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 889 09 42
icon email