INTERNATIONALE SAMENWERKING

 

Onze partnerschap met een Marokkaanse gemeente

In het kader van het federaal programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (GIS) start Koekelberg een nieuw partnerschap met Aït Youssef Ou Ali, een gemeente met ongeveer 22.000 inwoners in het noorden van Marokko, in de buurt van Al Hoceima.

Het partnerschap versterkt lokale gemeentelijke instellingen in hun capaciteit om een duurzaam lokaal sociaal actiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren voor hun inwoners en dat in het bijzonder voor de meest kwetsbare doelgroepen zoals vrouwen, mensen met speciale behoeften en jongeren. Het is de expliciete bedoeling deze doelgroepen te betrekken bij de beslissingen.

Via dit federale programma is een budget van ongeveer € 170.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van projecten in Aït Youssef Ou Ali tussen 2022 en 2026.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Solidariteit & internationale cooperatie
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 82
icon téléphone   02 412 14 88
icon email