SPEELSTRATEN

 

Wat als jouw straat een plaats werd waar je je buren in alle gezelligheid beter kan leren kennen ?

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding "speelstraat".

 

 Regels

 • In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen.
 • Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen en fietsers, hebben toegang tot speelstraten.
 • De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen.
 • Fietsers moeten zo nodig afstappen.
 • De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

Wil je van je straat een speelstraat maken ?

 • Het aanvraagdossier moet ondertekend zijn door 10 volwassenen van verschillende families die het meter- of peterschap opnemen over het project.
 • De peters/meters wonen in het betreffende straatdeel en kunnen worden ondersteund door een wijkcomité of een andere vzw van de wijk die een faciliterende rol kan spelen.
 • Zij vervullen hun taken gemotiveerd en verantwoordelijk. Zij verbinden zich er met name toe om:
  • alle buurtbewoners (bewoners, handelaars, enz.) in de activiteitenzone te informeren met behulp van een huis-aan-huisbrief met de nadere regels van de speelstraat en de contactgegevens van de peters/meters
  • de hekken (of andere voorzieningen) te plaatsen en weg te halen op de vastgestelde uren
  • te fungeren als tussenpersoon tussen de bewoners en de gemeente
 • De gemeente stelt de hekken gratis ter beschikking van de bewoners.

De gemeente faciliteert de organisatie van activiteiten (degustatie georganiseerd door de Belgian Chocolate Village, sportmateriaal van de gemeentelijke sportdienst te lenen, spelletjes van Jakadi, de spelotheek en/of van de VGC, nederlandstalige kinderanimatie van de Brede School, culturele activiteit georganiseerd door de Platoo,…

Haalbaarheid ?

 • Voornamelijk residentiële functie (weinig/geen winkels in de straat)
 • Lokale straat zonder strategische verkeersfunctie
 • In de volgende straten is geen speelstraat toegelaten: Panthéonlaan, Landsroemlaan, Emile Bossaertlaan, Sint-Anna Kerkstraat, Kasteellaan, Vrijheidslaan, Gentsesteenweg, Jetselaan, Léopold II-laan, Mettewielaan, Jean Jacquetstraat, Simonisplein.
 

Ben je geïnteresseerd ?

Het aanvraagformulier moet minstens 15 dagen voor de start van de speelstraat ingediend worden bij de dienst mobiliteit en vergezeld gaan van het door de peters/meters ondertekende handvest van goede werking.

Documenten:

  Twitter share button Facebook share button  
 
Mobiliteit
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 21
icon téléphone   02 412 14 30
icon email