GEMEENTERAAD

 

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. De Raad wordt om de 6 jaar opnieuw samengesteld. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in oktober 2024.

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is dus alles wat de gemeente Koekelberg betreft.

De Raad komt minstens 10 keer per jaar samen, meestal op maandagavond (zie de agenda van de zittingen van de gemeenteraad) en wordt voorgezeten door de burgemeester.

De zittingen zijn openbaar. De dagorde word bekend gemaakt 7 dagen voor de zitting.

 

Wat doet de gemeenteraad?

De bevoegdheden van de gemeenteraad gaan voornaamelijk over de regelgeving en het beheer van de gemeente Koekelberg

Regelgeving

De gemeeteraad beslist:

 • over de algemene voorschriften die van toepassing zijn op het gemeentelijk grondgebied
 • over de jaarlijkse gemeentebegroting en de leningen

Beheer

 • Van het gemeentepersoneel: de benoeming of het ontslag van het vastbenoemd personeel
 • Van het gemeentepatrimonium
 • Finanieel beheer: de goedkeuring van de gemeentebegroting en de gemeenterekeningen
 • Van de overheidsopdrachten van werken en diensten
 • De gemeenteraad machtigt het College een beroep in te stellen

 

  Twitter share button Facebook share button  
 

AGENDA

Volgende zittingen v/d gemeenteraad: 18.30u.

 • maandag 23 januari 2023
 • maandag 27 februari 2023
 • maandag 20 maart 2023
 • maandag 17 april 2023
 • maandag 22 mei 2023
 • maandag 26 juni 2023
 • maandag 18 september 2023
 • maandag 16 oktober 2023
 • maandag 20 november 2023
 • maandag 18 december 2023
Gemeentesecretariaat
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 57
icon téléphone   02 412 14 54
icon email