BEVORDERING VAN DE GEZONDHEID

 

"De bevordering van de gezondheid is een proces dat mensen in staat stelt hun eigen gezondheid onder controle te houden en te verbeteren. Het maakt deel uit van een concept dat "gezondheid" definieert als de mate waarin een groep of individu zijn ambities kan verwezenlijken en aan zijn behoeften kan voldoen, en kan evolueren met zijn omgeving of er zich aan aanpassen. Gezondheid wordt daarom gezien als een hulpbron voor het dagelijks leven en niet als het doel van het leven: het is een positief concept dat de nadruk legt op sociale en individuele middelen, maar ook op fysieke capaciteiten. De bevordering van de gezondheid is dus niet alleen een zaak van de gezondheidssector: het streven naar welzijn gaat verder dan een gezonde levensstijl".

Uittreksel uit "The Ottawa Charter Towards a New Public Health".

 

Gezondheid is niet alleen een zaak van dokters. Ook de lokaal verkozenen die verantwoordelijk zijn voor de bevordering van de gezondheid, evenals de gewone burgers, hebben allemaal een rol te spelen.

 

Hoe kan een gemeente een rol spelen op het gebied van gezondheid?

We organiseren of werken mee aan bewustmakings- en preventieactiviteiten. Onze rol is ook om de bevoegde en erkende structuren op het gebied van gezondheid en welzijn bekend te maken. Als overheid zorgen wij er ook voor dat de bevolking wordt geïnformeerd over de maatregelen en aanbevelingen die op het gebied van de volksgezondheid moeten worden opgevolgd. U heeft dit ongetwijfeld al opgemerkt tijdens de huidige covid-19-crisis, maar ook elke winter en zomer, aangezien we beschikken over een hittegolf- en een koude plan, dat elk jaar wordt uitgerold.

Onze intentie om doeltreffend te handelen op het gebied van de bevordering van de gezondheid is reeds gebleken uit het opzetten van specifieke acties voor de Koekelbergenaren. Zo werden er reeds meerdere opleidingen EHBO georganiseerd (in samenwerking met het Rode Kruis), evenals conferenties, welzijnsontbijten, meditatie oefeningen, screening op aandoeningen, met name gezichtsproblemen bij kinderen, en werden de leerlingen op school bewustgemaakt van het belang van gezonde voeding en van het correct tandenpoetsen, enz. Jaarlijks wordt ook de Week van de gezondheid georganiseerd, waarbij er elke dag verschillende activiteiten op het programma staan. Voor eenoudergezinnen is een onderzoek aan de gang die ons in staat zal stellen om beter in te spelen op de verschillende moeilijkheden die alleenstaande ouders met kinderen ondervinden.

Er zullen nieuwe acties worden opgezet, waarbij zal worden ingespeeld op de realiteit en de behoeften van het moment.

  Twitter share button Facebook share button  
 

NUTTIGE LINKS

Logo Brussel

Volksgezondheid
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 82
icon email