CULTUURCHEQUES

 

Wil je je kinderen inschrijven op een muziekacademie, ze een theaterabonnement schenken of ze tijdens een stage of kamp kennis laten maken met een artistieke discipline? Dat kan duur uitkomen ... 

Goed nieuws: de gemeente Koekelberg kan een deel van de inschrijvings- of abonnementskosten terugbetalen! Elk kind in Koekelberg jonger dan 18 jaar heeft, onder bepaalde voorwaarden, recht op één cultuurcheque ter waarde van € 60 per jaar (zolang er budget beschikbaar is).

Deze terugbetaling kan aangevraagd worden voor een jaarlijkse inschrijving of jaarabonnement of voor een vakantiestage of -kamp bij een structuur of organisatie die actief is op het vlak van cultuur, in Koekelberg of buiten de gemeente. Voor inschrijvingen of abonnementen bij muziek- en kunstacademies, theaters, culturele centra, dansscholen en circusscholen kan je een cultuurcheque aanvragen.

 

Kom je in aanmerking?

De voorwaarden om een cultuurcheque te ontvangen zijn de volgende:

 1. Het kind moet in Koekelberg wonen op de datum van ontvangst van de aanvraag door de gemeenteadministratie
 2. Het kind moet jonger zijn dan 18 jaar op de datum van ontvangst van de aanvraag door de gemeenteadministratie
 3. Je moet het aanvraagformulier (online of papieren versie) ingevuld en opgestuurd hebben samen met de nodige documenten:
  1. fotokopie van de identiteitskaart van het kind
  2. fotokopie van de identiteitskaart van de ouder of voogd
  3. bewijs van inschrijving of abonnement
  4. bewijs van betaling voor inschrijving of abonnement (bv. bankuitreksel)
 4. Je mag geen andere financiële steun ontvangen voor de inschrijving of het abonnement (bijvoorbeeld via het OCMW of mutualiteit)

Slechts één aanvraag per jaar en per kind.

 

Hoe vraag ik een cultuurcheque aan?

Vul het online formulier in (hieronder) tussen 01 juni en 30 oktober van het lopende jaar voor inschrijvingen of abonnementen van datzelfde jaar.

Als je aanvraag geldig is, wordt de betaling uitgevoerd tussen 01 november en 31 december van het lopende jaar.

Aanvraag voor een cultuurcheque 

Je kan ook een papieren formulier downloaden of een afspraak maken via telefoonnummer 02 600 15 74.

 

Opvolging van uw aanvraag

 • De toekenning van de cultuurchequesgebeurt in volgorde van aanvraag
 • Als de aanvraag ingediend wordt nadat de voorraad cheques uitgeput is, wordt er geen gevolg gegeven aan de aanvraag
 • De cultuurchequesworden toegekend voor een bedrag van € 60 per kind en per jaar binnen het voorziene gemeentebudget
 • Het bedrag van de cultuurcheques wordt direct op de rekening van de begunstigde gestort 

  Twitter share button Facebook share button  
 

Hoe de cheque aanvragen ? Via deze link

Franstalige Cultuur
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 88
icon téléphone   02 412 14 84
icon email