EEN EVENEMENT ORGANISEREN

 

Organisatoren van evenementen of activiteiten kunnen de openbare plaatsen in de Stad Brussel gebruiken. De gemeente moet wel een vergunning geven voor deze tijdelijke bezetting van een openbare ruimte.

 

Indien u een evenement wenst te organiseren in de openbare ruimte moet u hiervoor beschikken over de voorafgaande toelating van het College, na een uitgebreide analyse door de verschillende gemeentelijke diensten, de politie (eventueel ook de BDBMH/brandweer indien de omvang van het evenement of de plaatsing van omvangrijke infrastructuren dit vereist).

Dit betekent dat de organisator een aanvraag moet indienen via een formulier:

 • minstens 3 weken (gebruik van een drone, fondsenwerving, straathandelaren)
 • minstens 4 weken (opnames)
 • minstens 6 weken (kleine evenementen zonder DBDMH advies)
 • minstens 4 maanden vóór de aanvang van het evenement (grote evenementen met DBDMH advies)

Deze aanvraag wordt bestudeerd en daarna behandeld door de bevoegde dienst met het oog op het verkrijgen van een toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

In sommige gevallen, afhankelijk van de plaats van het evenement, dient de organisator aanvullende vergunningen te verkrijgen (zie hieronder).

 

Welke activiteiten?

 • Concert
 • Spektakel (show, theater, circuskunsten)
 • Optocht (parade, herdenking)
 • Feest (buurtfeest)
 • Spotactiviteiten
 • Tentoonstelling
 • Rommelmarkt
 • Verkoop in de openbare ruimte
 • Sensibiliseringsactie (stand, verdeling flyers of folders, inzameling)
 • Promoactie
 • Opnames van films, tv-reportages
 • Loslaten van ballonnen
 • Vuurwerken

Verbod op plastic wegwerpproducten bij evenementen

Sinds 1 juli 2019 wordt het verboden om plastic wegwerpproducten te verspreiden en te gebruiken tijdens evenementen in de openbare ruimte. Het verbod op plastic wegwerpproducten moet het afvalvolume in Brussel drastisch verminderen en bijdragen tot de netheid van de openbare ruimte. Met plastic wegwerpproduten worden onder meer bedoeld: rietjes, bakjes en verpakkingen voor allerhande voeding, verpakkingen om voeding ter plaatse te verbruiken of om mee te nemen, wegwerpbestek, roerstokjes, bekers,...

Maatregelen covid-19

Tijdens de pandemie en overeenkomstig de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad betreffende de gebeurtenissen, moet ook het resultaat van de risicoanalyse via het COVID Event Risk Model (CERM) aan ons worden doorgegeven.

Plaatsen waarvoor een aanvullende vergunning vereist is

Parc Élisabeth  Leefmilieu Brussel
(et alentours de la Basilique) 02 775 78 49
  events@environnement.brussels
  Geoffrey Fichefet : 02 563 17 64 - 0490 47 79 42
  omvat de gazons en grindpaden in het park
   
Nationale Basiliek van het Heilig Hart Rectoraat
  Martine Motteux-Abeloos, directeur
  Basiliekplein 1 - 1083 Ganshoren
  02 421 16 63 - 0477 42 43 91
  rectoraat.rectorat@basilicakoekelberg.be
  Let op: de Basiliek en het Elisabethpark liggen gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente Ganshoren
   
Voiries régionales Brussel Mobiliteit - Directie Beheer en onderhoud van de Wegen
  02 204 24 94
  Aanvraag
  autorisation.voiries@sprb.brussels
  voorplein Basiliek, wegen rond het Elisabethpark, voorplein Simonis et langs de metro ingangen, Bastenakenplein

 

      

  Twitter share button Facebook share button  
 
Feesten
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 97
icon téléphone   02 412 14 88
icon email