BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

 

Reglementen

Bestanden

Belastingreglement met betrekking tot handelingen en werken op gebied van stedenbouw. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

belastingreglement op bepaalde handelingen en aanpassingswerken aan een gebouw die niet werden aangegeven aan de administratie van het kadaster.

Belastingreglement op bepaalde handelingen en aanpassingswerken aan een gebouw die niet werden aangegeven aan de administratie van het kadaster. Dienstjaren 2022 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2022 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op de agentschappen voor weddingschappen op paardenwedrennen en hun bijkantoren. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op de antennes bestemd voor het globale systeem van mobiele communicatie en elk ander systeem voor de uitzending en/of ontvangst van signalen van communicatie uitgebaat voor commerciële doeleinden en met winstoogmerk.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2018 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2022

Belastingreglement op de antennes bestemd voor het globale systeem van mobiele communicatie en elk ander systeem voor de uitzending en/of ontvangst van signalen van communicatie uitgebaat voor commerciële doeleinden en met winstoogmerk.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2024

Belastingreglement op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op de reclame-inrichtingen. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op de tweede verblijfplaatsen. Dienstjaren 2014 tot en met 2019.

Belastingreglement op de verdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken en staaltjes. Dienstjaren 2022 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/03/2022 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op distributieapparaten van vloeibare of gasvormige brandstoffen. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op het openbaar aanplakken op gemeentelijke aanplakkingsplaatsen. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op ter beschikking gestelde of verhuurde gemeubileerde of gemeubelde kamers of appartementen. Dienstjaren 2022 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2022 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op tweede verblijfplaatsen. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingreglement op verlaten of verwaarloosde of leegstaande of leegstaande of onafgewerkte gebouwen en terreinen. Begrotingsjaren 2022 tot 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2022 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Belastingsreglement op de verdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken. Wijzigingen. Goedkeuring.

Belastingsreglement op het openbaar aanplakken op gemeentelijke aanplakkingplaatsen. Hernieuwing.

Reglement betreffende de kosten voor de invordering van de belastingen en de gemeenteretributies.

Reglement van belasting op al dan niet verlichte uithangborden en op de rechtstreeks of onrechtstreeks verlichte reclames. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Retributiereglement betreffende prestaties voor derden. Hernieuwing.

Retributiereglement op de aanvraag en aflevering van administratieve documenten in verband met de dienst stedenbouw en leefmilieu. 2022.

Startdatum van de aanvraag 01/10/2022

Retributiereglement op de verwijdering van vrije vloot voertuigen die de doorgang hinderen in de openbare ruimte, en het plaatsen in de voor dit soort voertuigen voorbehouden parkeerzones.

Startdatum van de aanvraag 01/07/2022

Retributiereglement op het plaatsen van containers, liften en stellingen op de openbare weg. Dienstjaren 2022 t.e.m. 2025. Wijziging.

Startdatum van de aanvraag 01/11/2022

Retributiereglement op het plaatsen van gesloten terrassen op de openbare weg. Dienstjaren 2022 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/03/2022 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Retributiereglement op het plaatsen van parkeerverbodsborden. Dienstjaren 2022 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/03/2022 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Retributiereglement op het standplaatsrecht in de openbare ruimte. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/01/2020 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Retributiereglement op technische diensten geleverd aan derden. Dienstjaren 2022 t.e.m. 2025.

Startdatum van de aanvraag 01/03/2022 - Einddatum van de aanvraag 31/12/2025

Aangiften

Bestanden

Belasting op agentschappen voor weddingschappen op paardenwedrennen en hun bijkantoren

Belasting op al dan niet verlichte uithangborden en op de rechtstreeks of onrechtstreeks verlichte reclames

Belasting op de reclame-inrichtingen

Belasting op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben

Belasting op de verdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken en staaltjes

Belasting op distributieapparaten van vloeibare of gasvormige brandstoffen

Belasting op ter beschikking gestelde of verhuurde gemeubileerde of gemeubelde kamers of appartementen

Belasting op tweede verblijfplaatsen

  Twitter share button Facebook share button  
 
Gemeentebelastingen
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 34
icon email