SPORTCHEQUES

 

Bent u Koekelbergenaar ? Zijn uw kinderen tussen 3 en 18 jaar oud en beoefenen ze een sport in clubverband of tijdens een sportkamp ? Bent u gepensioneerd en wilt u graag sporten om fit te blijven ? Vraag dan een sportcheque aan voor de terugbetaling van een deel van het inschrijvingsgeld !

 

Een tussenkomst van € 60

Sporten is gezond ! Zowel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, als om fit te blijven als u een dagje ouder wordt. Daarom deelt de gemeente sportcheques uit ter waarde van 60 € voor de terugbetaling van een deel van het inschrijvingsgeld.

 

Wie kan hier een beroep op doen ?

Dit zijn de voorwaarden voor de toekenning van een sportcheque :

 • Gedomicilieerd zijn in Koekelberg
 • Tussen de 3 en 18 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag, ofwel gepensioneerd zijn (attest vereist)
 • Aangesloten zijn bij een sportclub of deelgenomen hebben aan een sportkamp
 • De club zelf moet niet in Koekelberg zijn. Enkel het domicilieadres van de aanvrager is van belang.

Eén enkele aanvraag per jaar en per begunstigde.

Vereiste documenten
 

 • Een correct ingevuld aanvraagformulier, op datum en ondertekend
 • Een kopie van de identiteitskaart

De aanvraag moet ingediend wroden bij de sportdienst van de gemeente Koekelberg.

Opvolging van uw aanvraag

 • De toekenning van de sportcheques gebeurt in volgorde van aanvraag
 • Als de aanvraag ingediend wordt nadat de voorraad cheques uitgeput is, wordt er geen gevolg gegeven aan de aanvraag
 • De sportcheques worden toegekend voor een bedrag van € 60 per kind of per gepensioneerde en per jaar binnen het voorziene gemeentebudget
 • De sportcheques worden toegekend voor wie aansloten is bij een sportclub of inschreven is voor een sportkamp
 • Eén aanvraag per jaar en per begunstigde
 • Het bedrag van de sportcheque wordt direct op de rekening van de begunstigde gestort nadat hij zijn document ingediend heeft bij de gemeente en nadat de sportdienst de inschrijving geverifieerd heeft (via de inschrijvingslijst bij de (sport)federatie of bij de verzekering)

Opgelet : aanvragen voor het nieuwe seizoen begin september kunnen pas ingediend worden vanaf 1 september.

 

 

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Sport
Léon Autriquestraat 4
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 435 68 49
icon email