KOEKELBERG WERFT AAN

Vacatures in de kijker

Offert n°304 - Het OCMW van Koekelberg zoekt een maatschappelijk assistent voor de cel schuldbemiddeling, energie, huisvesting

Profiel

Opdrachten  :

 • zorgen voor de behandeling en opvolging van schuldbemiddelingsdossiers, in het kader van de procedure voor collectieve schuldenregeling
 • mensen ontvangen en het probleem van overmatige schuldenlast als geheel zorgvuldig te analyseren
 • zorgen voor budgetbegleiding/beheer
 • hulp bieden bij het vinden van accommodatie, doorreisaccommodatie, onhygiënische huisvesting, beheer van huisuitzettingen, enz..
 • sociale, juridische en administratieve taken       

 

Profiel :

 • Bachelor maatschappelijk werker
 • Kennis van het Nederlands
 • Goede schrijfvaardigheid (goede spelling)
 • Orde en striktheid
 • Goede kennis van Word en Excel

 


Aanbieding

Wij bieden U : 

Een salaris volgens de wettelijke barema's

Tussenkomst in transportkosten (gratis MIVB-abnnement)

Aanvullend pensioen

Maaltijdcheques t.w.v. € 8,00

Gratis basis hosptalisatieverzekering

Restaurant binnen het OCMW

Nabijheid van verschillende openbaar vervoer voorzieningen 

Aangename werkomgeving

 

 


Contact info.

Gelieve uw kandidatuur (motvatiebrief en CV) ter attentie van Mevr. Ann Vanderstraeten te sturen naar Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg of via mail naar de de personeelsdienst avanderstraeten@koekelberg.brussels. 

Offert n°303 - Huisbewaarder

Profiel

Het OCMW van Koekelberg zoekt een huisbewaarder (M/V/X)

Taken :

- Bewaking van de gebouwen (rondes, beheer van veiligheids-en brandalarm, kleine logistieke interventies, onthaal van technische werkers, melden van incidenten, strooien van zout)

- Onderhoud van een deel van het gebouw

- Onthaal van bezoekers en leveranciers

- Beheer van briefwisseling en diverse verdelingen

- Logistieke voorbreiding van vergaderingen  

 

Profiel :

- Veelzijdig en flexibel 

- Behulpzaam en attent  

-  Reactievermogen hebben en een groot gevoel voor initiatief om met mogelijke noodsituaties om te gaan 

- Discipline, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid bij de uitvoering van de taken

- Beschikbaar zijn tijdens de avonden en weekenden

- Gevoel hebben voor menselijke relaties : hoffelijkheid, discretie en goed voorkomen   

 

 


Aanbieding

Wij bieden u :

- Een contract van onbepaalde duur (28u/week)

- Verblijf voor maximaal 2 personen

- Maaltijdcheques t.w.v. € 8,00/gepresteerde dag met aftrek van het persoonlijke gedeelte van € 1,50

- Aanvullende hospitalisatieverzekering 

- Gratis MIVB-abonnement    

- Indiensttreding : 01.03.2023


Contact info.

Gelieve uw motivatiebrief en CV ter attentie van Mevr. VANDERSTRAETEN te sturen via mail avanderstraeten@koekelberg.brussels of via de post : OCMW Koekelberg, François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg 

 

Offert n°296 - Een attaché algemene zaken voor het OCMW te Koekelberg

Profiel

Hoofdtaak :

 • De Secretaris-generaal bijstaan in de dossiers en opdrachten die verband houden met de algemene werking van het OCMW.

Taken :

 • Samenwerken binnen de dienst secretariaat/personeel ;
 • Deel uitmaken van het Directiecomité en meewerken aan de behandeling van openstaande dossiers ;
 • Ondersteuning en expertise bieden op het gebied van personeelsbeheer (regelingen, toezicht op het personeelskader en personeelsbestand, aanwervingen, intern sociaal overleg, ...) ;
 • Toezicht op verzekeringscontracten ;
 • Beheer van pensioenzaken ;
 • Contactpunt voor externe belanghebbenden (POD Integratie, Kruispuntbank, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, leveranciers, inspectiediensten, advocaten, enz.)
 • Deelnemen aan het proces van reorganisatie en optimaliseren van de diensten ; (stroomlijning, informatisering, externe begeleiding, archivering, ...)
 • Bijdragen tot de ontwikkeling en formalisering van de procedures ;
 • Tussenpersoon zijn met de gemeenschappelijke DPO aangesteld binnen de gemeente in het kader van de toepassing van het Algemeen Reglement inzake Bescherming van Gegevens ;
 • Deelnemen aan de opmaak van de begroting en begrotingswijzigingen ;
 • Opzoeken en verzamelen van informatie (statistieken, verslag werkzaamheden, reglementen, subsidies, projectaanbestedingen, ...) ;
 • Deelnemen aan de ontwikkeling van de interne en externe communicatie ;
 • Bijdragen aan de organisatie van specifieke evenementen of manifestaties in samenwerking met de betrokken functionele diensten ;
 • Vervanging van de Secretaris-generaal in geval van afwezigheid.

Bekwaamheden :

 • Tweetalig nl/fr of fr/nl
 • Organisatie- en communicatie vermogen (schriftelijk en mondeling) en ondernemingszin
 • Vermogen tot analyse en synthese
 • Beheersing van de wetgeving en de werkingsregels van de instelling, met name de wetgeving inzake het beheer van statutair en contractueel personeel
 • Autonomie, beschikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Nieuwsgierige geest en vermogen te reageren op ontwikkelingen
 • Goede informaticakennis


Aanbieding

Aanwervingsvoorwaarden :

Niveau : A1.1.

Diploma : Master die rechtstreeks verband houdt met de functie

Contract : Voltijds van onbepaalde duur

 

Indiensttreding : zo snel mogelijk

Extralegale voordelen : maaltijdcheques (waarde: € 8/dag gewerkt met aftrek van het persoonlijk aandeel van € 1,50), gratis basishospitalisatieverzekering, terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (gratis MIVB), buitenwettelijke verlofdagen, aanvullend pensioen, restaurant binnen het OCMW, nabijheid van verschillende openbaar vervoer voorzieningen.


Contact info.

Kandidatuur :

Kandidaturen moeten uiterlijk op 30 november 2022 per e-mail naar het volgende adres worden gezonden :

avanderstraeten@koekelberg.brussels

Om in aanmerking te komen moet de kandidatuur het volgende bevatten :

 • Een bijgewerkt curriculum vitae ;
 • Een motivatiebrief ;
 • Een kopie van het vereiste diploma (met eventueel een verklaring van gelijkwaardigheid van het diploma).

Offert n°280 - Beheerder EPB-dossiers (m/v/x) Niveau A voltijds: Halftijds in Ganshoren en halftijds in Koekelberg

Profiel

Diploma:

Houder zijn van een diploma van architect, ingenieur (industrieel of burgerlijk).

Competenties:

- Een goede kennis hebben (of de bereidheid om die te verwerven) van de Brusselse wetgeving op het gebied van stedenbouwkunde, meer bepaald met betrekking tot EPB alsook voor wat betreft de administratieve procedures;

- De opleiding « EPB-adviseur » bij Leefmilieu Brussel zich ertoe verbinden te zullen volgen en zich tot het uiterste inspannen om ervoor te slagen of deze opleiding gevolgd hebben;

- Kennis van bouwtechnieken;

- Kennis van en belangstelling voor energietransitie, duurzame ontwikkeling en rationeel gebruik van energie;

- Computervaardigheden: MS office, gebruik van BOS, NOVA, EPB-software (te verwerven kennis);

- Goede organisatievaardigheden, redactionele vaardigheden, goede spellingvaardigheden;

- Gestructureerd, strikt, polyvalent, beleefd;

- Communicatievaardig;

- Een goed stressmanagement hebben;

- Autonoom zijn in het beheer van het werk;

- Een goede kennis hebben van de tweede taal;

- Beschikken over een rijbewijs B.


Aanbieding

Opdrachten:

Met inachtneming van de wetgeving en voor alle gebieden waaruit de divisie bestaat, ten dienste te staan van de burgers en de beslissingen van het College en die van de Raad te doen uitvoeren met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de burgers van de gemeente, in overeenstemming met de beslissingen die werden genomen voor de andere divisies, in het algemeen belang.

Zijn/haar voornaamste opdracht betreft stedenbouwkunde en milieu in ruime zin: het plannen, het verlenen en het controleren van vergunningen, de energieprestatie van gebouwen, controles en vaststellingen van inbreuken en de hygiëne in gebouwen vanuit technisch, administratief en financieel standpunt.

 

Opdracht van de functie:

Als dossierbeheerder maak ik deel uit van stedenbouwkunde, meer bepaald van de cel ‘beheer van het grondgebied’, en ben ik belast met de dossiers die verband houden met mijn gebied van expertise (Energieprestatie van gebouwen (EPB), wat bij de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen gevoegd wordt), met inachtneming van de wetgeving, de van kracht zijnde procedures, het budget en de richtlijnen van de hiërarchie. Ik doe een beroep op de bronnen van mijn netwerk, intern en/of extern, en werk ermee samen.

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten

Hoofdactiviteiten:

 1. Het toezicht houden op de EPB-luiken in het kader van de stedenbouwkundige vergunningen: meer bepaald:
 • Het analyseren van EPB-voorstellen (ze opvragen indien nodig) en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht van Leefmilieu Brussel;
 • Het opvragen van EPB-verklaringen als ze er niet zijn met het oog op de data van de bouwwerkzaamheden die werden ingevoerd in NOVA of op basis van een schatting van de duur van de bouwwerkzaamheden;
 • Het analyseren van de EPB-verklaring en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht;
 • Het in NOVA aanvullen van de gepast evenementen en activiteiten;
 • Het invoeren van de projectverdeling van alle EPB-voorstellen in NOVA, ook van de voorstellen zonder architect;
 • Het opstellen van een jaarlijks activiteiteitenverslag.
 1. Het fungeren als referentiepersoon op het gebied van EPB in de cel ‘Beheer van het grondgebied’:
 • Het bijwonen van alle door Leefmilieu Brussel georganiseerde vergaderingen;
 • Het bijwerken en updaten van het beheersinstrument, zodat men een globaal zicht heeft op alle lopende dossiers. Dankzij dit instrument zal men op elk ogenblik kunnen weten in welke fase van de EPB-procedure een dossier zich bevindt, de ontbrekende documenten kunnen opvragen, een strafprocedure kunnen opstarten en dossiers kunnen afsluiten. Dit kan men doen op basis van het gemeentelijke EPB-verslag dat elke maand wordt opgestuurd door het CIBG.
 1. Het uitvoeren van controles op het terrein met betrekking tot dossiers en bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB:
 • Het bezoeken van toekomstige bouwplaatsen waarvan de aard van de werken waarvan de aard « EGE » is en het opstellen van de pv’s van plaatsbezoek om goed toezicht te kunnen houden op de dossiers.

 

Verantwoordelijkheden:

 • De referentiepersoon van het gemeentebestuur zijn op het gebied van EPB;
 • Zorgen voor het beheer van en toezicht houden op de dossiers binnen de wettelijke termijnen;
 • Op het terrein de conformiteit controleren van de dossiers en de bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB;
 • Informatie verstrekken over de voortgang van het toezicht op de dossiers.

Bijzonderheid:

 

Deze betrekking is een voltijdse betrekking die echter verdeeld is over twee gemeenten (Koekelberg en Ganshoren). In elk van beide gemeenten zullen er volledige dagen gepresteerd worden (afwisselend 2 dagen/3 dagen). De kandidaat heeft dus niet de mogelijkheid slechts één halftijdse betrekking te kiezen.

 

Aanbod:

Voltijds (halftijds in Koekelberg en halftijds in Ganshoren)

Contract van onbepaalde duur(verbonden aan de toekenning van subsidies Leefmilieu Brussel)

Niveau A1 – bestuurssecretaris

Hiërarchische verantwoordelijken: G. VAN DER SMISSEN ( Koekelberg )

                                                           C. DE WANNEMAEKER ( Ganshoren )

 

Voordelen:

Eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tweetaligheidstoelage, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector (alle dienstjaren) en in de privésector (met een maximum van 6 jaar – indien verband met de functie), aanvullende pensioenverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten (100% MIVB, en patronaal aandeel voor de NMBS), en/of fiets- of voetgangersvergoeding, extralegale verlofdagen, opleidingen, klein aanvullend pensioen

onmiddellijke aanwerving op niveau A1.2 (na 5 jaar wordt dit A1.3), enkel voor het halftijdse deel in Koekelberg en voor de einddiploma’s architect/ingenieur

Alleen in Koekelberg: maaltijdcheques 8 euros

Alleen in Ganshoren: Collectieve sociale dienst, maaltijdcheques 4,5 euros

Verlofdagen: 26 jaarlijks (voltijds) + compensatiedagen


Contact info.

Mevrouw Laura Fuentes

lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°227 - Adjunct-hoofdverpleegkunde

Profiel

Algemene taak:

De adjunct-hoofdverpleegkundige werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige van het rusthuis en de serviceflats. Hij/zij ondersteunt het werk van de hoofdverpleegkundige en zorgt voor de vervanging bij afwezigheid.

Specifieke taken:

Administratieve taken

 

 • Zorgt voor het goede functioneren van de dienst bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige.
 • Werkt mee aan het administratieve beheer van de medische dossiers.
 • Werkt samen met de hoofdverpleegkundige bij de aansturing van het verde personeel.
 • Werkt samen met de hoofdverpleegkundige bij het opstellen van de uurroosters en het organiseren van de verloven.
 • Werkt samen met de hoofdverpleegkundige bij de verdeling van het werk en de personeelsplanning.
 • Ondersteunt de hoofdverpleegkundige bij het oplossen van problemen omtrent het functioneren van de dienst.
 • Neemt deel aan interdisciplinaire vergaderingen.
 • Zorgt voor het voorraadbeheer en anticipeert op bestellingen.
 • Is verantwoordelijk voor het opvolgen van de stagiairs.
 • Formuleert voorstellen om de efficiëntie van de dienst en het kwaliteitsbeheer te verbeteren.
 • Neemt deel aan de uitvoering van het levensproject van de instelling.
 • Werkt mee aan het functioneren van de serviceflats.

 

Zorgtaken

 • Zorgt voor de toepassing van de zorgprocedures.
 • Zorgt voor de beoordeling van de autonomie van de bewoners in samenwerking met het team (Katz-schaal).
 • Zorgt voor de opvolging, de bereiding en de verdeling van de geneesmiddelen.
 • Voert technische zorgen uit zoals verbanden plaatsen, injecties toedienen, bloedafnames doen, infuus toedienen, enz.
 • Voert technische verpleegkundige handelingen uit met of zonder medisch voorschrift, evenals medische handelingen die door een arts zijn toevertrouwd.
 • Zorgt voor de verpleegkundige toiletten.
 • Organiseert de zorgen in samenwerking met collega-verpleegkundigen en onder supervisie van de hoofdverpleegkundige.
 • Neemt deel aan de uitvoering van de medische behandeling door binnen het wettelijke kader verpleegkundige zorg te verlenen en te delegeren, alsmede door het opstellen en uitvoeren van het zorgplan.
 • Zorgt in samenwerking met de hoofdverpleegkundige voor formele en informele contacten met de artsen en bespreekt met hen eventuele problemen van de bewoners.
 • Zorgt voor het juiste gebruik en onderhoud van medische en niet-medische apparatuur.
 • Neemt deel aan de orde en netheid van de dienst.
 • Houdt in samenwerking met de hoofdverpleegkundige toezicht op de maaltijdservice en het dieet van de bewoners.
 • Houdt toezicht op de verdeling van voedingssupplementen.
 • Zorgt in samenwerking met de hoofdverpleegkundige voor het psychisch, fysiek en sociaal welzijn van de bewoners.
 • Houdt toezicht op de ontsmetting van meubilair, beddengoed en sanitaire uitrusting.

Profiel

 • Diploma: bachelordiploma verpleegkunde
 • Ervaring van minimaal 5 jaar in een rust- en verzorgingshuis of in een ziekenhuis, en in een leidinggevende functie.
 • Zelfstandig kunnen werken.
 • In staat om verantwoordelijkheid op zich te nemen.
 • Dynamisch, flexibel en gemotiveerd.
 • Beschikt over goede communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Is gericht op ouderen.
 • Kennis van de tweede taal.
 • Een verdere specialisatie is een pluspunt.


Aanbieding

Contract van onbepaalde duur - voltijds

Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoerkosten (MIVB gratis),

extra-legaal verlof, opleiding, hospitalisatieverzekering

Waardering van anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten

 


Contact info.

Stuur uw motivatiebrief + CV naar :

OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg of via mail naar  avanderstraeten@koekelberg.brussels

Offert n°222 - Sociaal assistent(e) voor de algemene sociale dienst van het OCMW

Profiel

 • Bachelier in Sociaal werk (maatschappelijk werker)
 • Tweetalig NL/F of F/NL (in het bezit van een Selor-attest - art. 8 en 10 of bereid zijn dit te behalen)
 • Goede schrijfvaardigheid (goed kennis van de spelling)
 • Ordelijk en striktheid
 • Goede informaticakennis (Word en Excel)

Taken :

 • Eerste lijn
 • U onthaalt, informeert, adviseert en ondersteunt de rechthebbenden en zorgt voor de sociale en administratieve opvolging van uw dossiers volgens de vastgestelde procedures.
 • U voert sociale enquêtes uit zodat het OCMW sociale bijstand kan verlenen waardoor iedereen een waardig leven kan leiden.   


Aanbieding

Contract van onbepaalde duur

Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoerkosten (MIVB gratis),

extra-legaal verlof, opleiding, hospitalisatieverzekering

Waardering van anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten


Contact info.

Stuur uw motivatiebrief + CV naar :

OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg of via mail naar  avanderstraeten@koekelberg.brussels

Offert n°220 - ARCHITECT EN/OF INGENIEUR GEBOUW PROJECTBEHEERDER (m/v/x)

Profiel

Vaardigheden:

 • Kennis van bouwtechnieken;
 • Kennis van wegenistechnieken (of bereidheid deze te verwerven);
 • Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);
 • Informaticakennis: MS Office, Autocad (plus), MS project (plus);
 • Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;
 • Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;
 • Kritisch denkvermogen;
 • Goed aanpassingsvermogen;
 • Kennis van het Frans;
 • Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;
 • Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);
 • Communicatievaardigheden;
 • Stressbestendig;

 

Diploma: Master

– Architect

- Ingenieur

- Industrieel ingenieur bouwkunde

- Ingenieur-architect


Aanbieding

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken

Afdeling Openbare ruimten:

De opdracht van de dienst is – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle op en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.

 

Afdeling Gemeentelijk patrimonium:

Deze eenheid omvat een technische en een administratieve cel.

Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

 

Doelstellingen van de dienst:

- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen

- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten

- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten

- nieuwe projecten ontwikkelen

 

Opdrachten van de functie:

- u bent de referent-adviseur m.b.t. de openbare veiligheid en de stabiliteit van gebouwen (indien dit vereist wordt)

- renovatie- en onderhoudsdossiers opstellen en beheren voor de gemeentelijke gebouwen, met inbegrip van een luik voor de specifieke technieken

- de werven van de lopende dossiers opvolgen

- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren

- dossiers voor marktstudies opstellen, voor complexe en structurele dossiers (indien dit vereist wordt) en voor de specifieke technische kenmerken, en het beheer van deze markten opvolgen

- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma en de algemene opzet op lange termijn te verifiëren

- dagelijks invoeren van REG, DO en energietransitie tijdens de werken aan gemeentelijke gebouwen

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- beheer van de dossiers m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimten

- de werken m.b.t. deze opdrachten beheren

- de budgetten en subsidies m.b.t. deze opdrachten beheren

- de dossiers van het onderzoek voor overheidsopdrachten beheren voor de complexe en structurele dossiers (indien vereist) en voor de specifieke technieken

- opstellen en controleren van documenten m.b.t. energietransitie, DO en het milieu

- energiecertificaten voor openbare gebouwen opstellen (indien vereist)

 

Verantwoordelijkheden:

- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor overheidsopdrachten, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …)

- informatie geven over de voortgang van de dossiers

- meehelpen met de ontwikkeling van energietransitie, REG en DO

 

Vervangingen:

- collega’s van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen of openbare ruimten

 

Doelstellingen:

- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden bij voorkeur behandeld) 

 

 

Niveau A: contract van onbepaalde duur


Contact info.

Stuur een CV met motivatiebrif naar : Dienst Tewerkstelling van Koekelberg, Mevrouw Laura FUENTES OCAÑA Tewerkstelling adviseur  - 63, Sint-Annakerkstraat 63 1081 Koekelberg. U mag ook uw kandidatuur dossier per mail sturen naar : lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°209 - Preventieadviseur niveau II voor de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

Profiel

Functie :

De IDPB adviseert en sensibiliseert de werkgever en het geheel van het personeel over de toepassing van wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk en alle andere preventieve maatregelen en activiteiten. In het kader van deze missie handelt de preventieadviseur volledig onafhankelijk en in samenwerking met de gemeentelijke preventieadviseur.

Hoofdtaken :

Advies geven aan de hiërarchie en de directie inzake ongevallenpreventie en risicocontrole ;

Deelname aan de analyse van risico’s en de oorzaken van arbeidsongevallen ;

Uitwerken van het globale preventieplan en het jaarlijkse actieplan, evenals de trimestriële rapporten ;

Regelmatige bezoeken aan de gebouwen van het OCMW en de plaatsen van terbeschikkingstelling om het preventiebeleid en risicobeheer op te zetten en te verbeteren ;

Evalueren in samenwerking met de hiërarchie van de kwaliteit van de werktuigen en de preventiesystemen, teneinde aan hun verbetering en hun permanente ontwikkeling deel te nemen ;

Advies geven betreffende de organisatie van de werkplekken, gevaarlijke producten, uitrustingen, enz ;

Advies geven over de hygiëne van de werkplekken ;

Deelname aan de organisatie van brandpreventie, eerste hulp en dringende zorgen ;

Uitwerken van het interne noodplan ;

Advies geven betreffende opleidingen over de verschillende aspecten van het welzijns- en preventiebeleid ;

Deelname aan de voorlichting van de werknemers inzake veiligheid en welzijn op het werk en onthaal van nieuwe medewerkers ;

Aandacht besteden aan de informatie die door de verschillende actoren inzake preventie wordt aangebracht en die nuttig kan zijn voor een proactief risicobeheer, en de directie hierover informeren ;

Advies geven in het kader van aanbestedingsprocedures (drie groene lichten);

Zorg voor de organisatie van een eerste interventieteam;

Afstemming met externe preventieactoren (EDPB, preventieadviseur van de gemeente, …).

Vaardigheden :

Organisatie en autonomie

Schrijfvaardigheid en goede mondelinge communicatieve vaardigheden

Analytisch en synthetisch vermogen

Vermogen tot initiatieven, creativiteit - verantwoordelijkheid opnemen

Strengheid bij het toezicht op en de toepassing van procedures

Teamwork (samenwerking)

Voorwaarden : 

Houder zijn van een baccalaureaat (hoger onderwijs van het korte type)

Houder zijn van een getuigschrift van succesvolle afronding van de opleiding preventieadviseur niveau II

Kennis van de geldende wetgeving inzake welzijn op het werk en de evolutie hiervan

Kennis van de OCMW-wetgeving is een troef

Een eerste nuttige ervaring voor de functie is gewenst

Schriftelijke en mondelinge basiskennis van de tweede taal (Frans / Nederlands of Nederlands / Frans)

 

 


Aanbieding

Contract van onbepaalde duur, halftijds 

Graad B1

Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoerkosten, (MIVB gratis), extra-legaal verlof, opleiding, hospitalisatieverzekering

Waardering van anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten


Contact info.

Stuur uw motivatiebrief en CV naar :

OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg

of via mail : avanderstraeten@koekelberg.brussels 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Koekeljob
Sint-Annakerkstraat 114
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 889 09 42
icon email