KOEKELBERG WERFT AAN

Vacatures in de kijker

Offert n°280 - Beheerder EPB-dossiers (m/v/x) Niveau A voltijds: Halftijds in Ganshoren en halftijds in Koekelberg

Profiel

Diploma:

Houder zijn van een diploma van architect, ingenieur (industrieel of burgerlijk).

Competenties:

- Een goede kennis hebben (of de bereidheid om die te verwerven) van de Brusselse wetgeving op het gebied van stedenbouwkunde, meer bepaald met betrekking tot EPB alsook voor wat betreft de administratieve procedures;

- De opleiding « EPB-adviseur » bij Leefmilieu Brussel zich ertoe verbinden te zullen volgen en zich tot het uiterste inspannen om ervoor te slagen of deze opleiding gevolgd hebben;

- Kennis van bouwtechnieken;

- Kennis van en belangstelling voor energietransitie, duurzame ontwikkeling en rationeel gebruik van energie;

- Computervaardigheden: MS office, gebruik van BOS, NOVA, EPB-software (te verwerven kennis);

- Goede organisatievaardigheden, redactionele vaardigheden, goede spellingvaardigheden;

- Gestructureerd, strikt, polyvalent, beleefd;

- Communicatievaardig;

- Een goed stressmanagement hebben;

- Autonoom zijn in het beheer van het werk;

- Een goede kennis hebben van de tweede taal;

- Beschikken over een rijbewijs B.


Aanbieding

Opdrachten:

Met inachtneming van de wetgeving en voor alle gebieden waaruit de divisie bestaat, ten dienste te staan van de burgers en de beslissingen van het College en die van de Raad te doen uitvoeren met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de burgers van de gemeente, in overeenstemming met de beslissingen die werden genomen voor de andere divisies, in het algemeen belang.

Zijn/haar voornaamste opdracht betreft stedenbouwkunde en milieu in ruime zin: het plannen, het verlenen en het controleren van vergunningen, de energieprestatie van gebouwen, controles en vaststellingen van inbreuken en de hygiëne in gebouwen vanuit technisch, administratief en financieel standpunt.

 

Opdracht van de functie:

Als dossierbeheerder maak ik deel uit van stedenbouwkunde, meer bepaald van de cel ‘beheer van het grondgebied’, en ben ik belast met de dossiers die verband houden met mijn gebied van expertise (Energieprestatie van gebouwen (EPB), wat bij de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen gevoegd wordt), met inachtneming van de wetgeving, de van kracht zijnde procedures, het budget en de richtlijnen van de hiërarchie. Ik doe een beroep op de bronnen van mijn netwerk, intern en/of extern, en werk ermee samen.

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten

Hoofdactiviteiten:

 1. Het toezicht houden op de EPB-luiken in het kader van de stedenbouwkundige vergunningen: meer bepaald:
 • Het analyseren van EPB-voorstellen (ze opvragen indien nodig) en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht van Leefmilieu Brussel;
 • Het opvragen van EPB-verklaringen als ze er niet zijn met het oog op de data van de bouwwerkzaamheden die werden ingevoerd in NOVA of op basis van een schatting van de duur van de bouwwerkzaamheden;
 • Het analyseren van de EPB-verklaring en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht;
 • Het in NOVA aanvullen van de gepast evenementen en activiteiten;
 • Het invoeren van de projectverdeling van alle EPB-voorstellen in NOVA, ook van de voorstellen zonder architect;
 • Het opstellen van een jaarlijks activiteiteitenverslag.
 1. Het fungeren als referentiepersoon op het gebied van EPB in de cel ‘Beheer van het grondgebied’:
 • Het bijwonen van alle door Leefmilieu Brussel georganiseerde vergaderingen;
 • Het bijwerken en updaten van het beheersinstrument, zodat men een globaal zicht heeft op alle lopende dossiers. Dankzij dit instrument zal men op elk ogenblik kunnen weten in welke fase van de EPB-procedure een dossier zich bevindt, de ontbrekende documenten kunnen opvragen, een strafprocedure kunnen opstarten en dossiers kunnen afsluiten. Dit kan men doen op basis van het gemeentelijke EPB-verslag dat elke maand wordt opgestuurd door het CIBG.
 1. Het uitvoeren van controles op het terrein met betrekking tot dossiers en bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB:
 • Het bezoeken van toekomstige bouwplaatsen waarvan de aard van de werken waarvan de aard « EGE » is en het opstellen van de pv’s van plaatsbezoek om goed toezicht te kunnen houden op de dossiers.

 

Verantwoordelijkheden:

 • De referentiepersoon van het gemeentebestuur zijn op het gebied van EPB;
 • Zorgen voor het beheer van en toezicht houden op de dossiers binnen de wettelijke termijnen;
 • Op het terrein de conformiteit controleren van de dossiers en de bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB;
 • Informatie verstrekken over de voortgang van het toezicht op de dossiers.

Bijzonderheid:

 

Deze betrekking is een voltijdse betrekking die echter verdeeld is over twee gemeenten (Koekelberg en Ganshoren). In elk van beide gemeenten zullen er volledige dagen gepresteerd worden (afwisselend 2 dagen/3 dagen). De kandidaat heeft dus niet de mogelijkheid slechts één halftijdse betrekking te kiezen.

 

Aanbod:

Voltijds (halftijds in Koekelberg en halftijds in Ganshoren)

Contract van onbepaalde duur(verbonden aan de toekenning van subsidies Leefmilieu Brussel)

Niveau A1 – bestuurssecretaris

Hiërarchische verantwoordelijken: G. VAN DER SMISSEN ( Koekelberg )

                                                           C. DE WANNEMAEKER ( Ganshoren )

 

Voordelen:

Eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tweetaligheidstoelage, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector (alle dienstjaren) en in de privésector (met een maximum van 6 jaar – indien verband met de functie), aanvullende pensioenverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten (100% MIVB, en patronaal aandeel voor de NMBS), en/of fiets- of voetgangersvergoeding, extralegale verlofdagen, opleidingen, klein aanvullend pensioen

onmiddellijke aanwerving op niveau A1.2 (na 5 jaar wordt dit A1.3), enkel voor het halftijdse deel in Koekelberg en voor de einddiploma’s architect/ingenieur

Alleen in Koekelberg: maaltijdcheques 8 euros

Alleen in Ganshoren: Collectieve sociale dienst, maaltijdcheques 4,5 euros

Verlofdagen: 26 jaarlijks (voltijds) + compensatiedagen


Contact info.

Mevrouw Maud Bissen

mbissen@koekelberg.brussels

Offert n°279 - Projectleider voor de BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE

Profiel

 

 • Zeer goede kennis van het Frans, Nederlands en Engels (kennis van andere talen is een pluspunt);
 • Master diploma
 • Goede kennis van de administratieve taken van de overheidsdienst (overheidsopdrachten, enz.);
 • Goede presentatie- en ontvangstvaardigheden;
 • Goede organisatorische vaardigheden;
 • Ervaring in HORECA en/of in verkoop en/of commerciële activiteiten is wenselijk;
 • Beschikbaarheid in het weekend en af en toe 's avonds;
 • Onmiddellijk beschikbaar;
 • Interesse in chocolade.


Aanbieding

Het Belgian Chocolate Village (BCV) is een museum gewijd aan chocolade, gevestigd in de voormalige koekjes- en chocoladefabriek Victoria in Koekelberg, vlak bij het metrostation Simonis. In een scenografische ruimte van 900 m2 wordt de geschiedenis van de chocolade verteld aan de hand van een interactieve en moderne rondleiding, een tropische kas en een atelier waar u een chocolademaker aan het werk kunt zien.  Op de eerste verdieping bevindt zich de Salon Belle-Époque met een winkel en een zithoek met 55 zitplaatsen waar bezoekers kunnen genieten van drankjes en chocoladeproducten.

Functieomschrijving: projectleider

 

Beschrijving van de taken:

 

 • Organisatie van evenementen (Wereldcacaodag, valentijnsdag, tijdelijke tentoonstellingen, enz;)
 • Zoeken naar subsidies en sponsoring;
 • Opvolging en prospectie van bestaande partnerschappen (gemeente Koekelberg en haar vzw's, Nationale Basiliek, Brussels Museum, Chocolatiers van Koekelberg...) en prospectie van nieuwe partnerschappen;
 • Ontwikkelen van communicatiemiddelen binnen het museum (sociale netwerken, website, enz.) en zorgen voor de coördinatie met de communicatiedienst van de gemeente en externe dienstverleners;
 • De scenografische en technische behoeften van het parcours vaststellen en zorgen voor de follow-up en voortdurende verbetering van de inhoud;
 • De werking van de Victoria-zaal (tijdelijke tentoonstellingszaal) coördineren met de dienst cultuur van de gemeente;
 • Toezien op de follow-up van de algemene informatie-mailbox en telefonische follow-ups;
 • Zorg voor verkoop in de winkel en service in de hal;
 • Zorgen voor de vervanging van het team wanneer nodig (bureau/ticketbureau/ontvangst);
 • Verantwoordelijk zijn voor het museum in het weekend met het studententeam (één zaterdag + één zondag per maand).

 

 

Soort contract :

 • 3 maanden fulltime contract voor bepaalde tijd dat kan leiden tot een vast contract;
 • Universitair niveau;
 • Jong en dynamisch team;
 • Afwisselend werk in een klein team
 • Extra legale voordelen: terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer (100% MIVB, werkgeversaandeel NMBS), opleiding, extra legaal verlof, eindejaarspremie, telewerk.


Contact info.

Interesse? Stuur uw curriculum vitae, uw schriftelijke motivering, een kopie van uw diploma's en uw identiteitskaart per e-mail naar de algemeen directeur op het volgende adres: rca-agb@koekelberg.brussels.

Offert n°276 - Architect stadsvernieuwing – Gemeente Koekelberg, Stadsbeleid (m/v/x)

Profiel

Vaardigheden:

- kennis van bouwtechnieken

- kennis van stadvernieuwing (of bereid zijn deze te verwerven)

- kennis van administratief dossierbeheer (of bereid zijn deze te verwerven)

- informaticakennis: MS Office, Autocad en MS Project zijn een plus

- goede plannings- en redactionele vaardigheden

- autonoom zijn in het beheer van het werk

- aanpassingsvermogen

- zeer goede kennis van het Frans

- rigoureus en nauwkeurig zijn

- kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven)

- communicatievermogen

- stressbestendig

 

Diploma:

Architect


Aanbieding

Missie van de afdeling III:

De afdeling III omvat het beheer van het grondgebied, de investeringen, de mobiliteit en de openbare ruimten, het gemeentelijk erfgoed, de administratieve en financiële cel, het onderhoud, de energie, het milieu en het dierenwelzijn en de gemeentelijke werkplaats.

De opdracht van de afdeling is – met respect voor de wetgeving en dit voor alle domeinen die onder haar bevoegdheid vallen – ten dienste te staan van de burgers en de beslissingen van het college en de raad uit te voeren. Dit met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de burgers van de gemeente, en dit in overeenstemming met de beslissingen van andere afdelingen en altijd in het algemeen belang.

 

Missie van de cel

 

Investeringen: stadvernieuwing en gesubsidieerde projecten

De afdeling investeringen omvat de cel stadsvernieuwing en de cel gesubsidieerde projecten.

De opdracht van de dienst stadsvernieuwing is erop gericht – met respect voor duurzame ontwikkeling en dit via het algemene gevoerde beleid (duurzaam wijkcontract, stadsvernieuwingscontracten/SVC, stadsbeleid/Sb) – om binnen de gestelde termijn de verschillende beleidsprojecten op technisch, administratief en financieel vlak af te werken.

De opdracht van de afdeling gesubsidieerde projecten is – en dit met respect voor de duurzame ontwikkeling en het algemene beleid (driejaarlijkse plannen, Leefmilieu Brussel, de Franse gemeenschap, prioritair programma voor werken (PPW), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Agion, …) – het ontwerp, de bouw en de renovatie van het bestaande patrimonium op technisch, administratief en financieel vlak.

 

Opdrachten van de functie:

Het volledig afhandelen van de gesubsidieerde werken in het kader van de stadsvernieuwing, meer bepaald in het kader van het stadbeleid en dit binnen de vooropgestelde termijnen.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

- Opvolging verzekeren van de gesubsidieerde renovatiedossiers op het vlak van stadsvernieuwing, waaronder de renovatie van een gebouw in de De Neckstraat 12, de inrichting van de toegang, de kleedkamers en het sanitair van de sportzalen van de scholen, constructie van een klein gebouw met woningen waaronder een transitwoonst en een polyvalente ruimte, … en dit tot de goedkeuring van het programma voor het Stadsbeleid 2021-2026. Daarnaast ook de opvolging van de specifieke dossiers binnen dit programma: de inrichting van de culturele ruimte Cadol, de aanpassing van een schoolspeelplaats toegankelijk voor de buurtez in en de aanleg van een gemeenschappelijke tuin.

- De werven van lopende dossiers opvolgen.

- De subsidiedossiers beheren en dit in samenwerking met de coördinator van het herwaarderingsbeleid van de wijken.

- De financiële aspecten beheren en dit in samenwerking met de coördinator van het herwaarderingsbeleid van de wijken.

- Opvolging van de lopende openbare werken en aanbestedingsdossiers en de opvolging hiervan verzekeren.

- Informatie verstrekken over de voortgang van de lopende dossiers.

Contract:

Voltijds contract van onbepaalde duur.

 

Aanbod:

Barema A1.2 (toeslag)

- Jong en dynamisch team

- Gevarieerde opdrachten in een klein team (renovatie en nieuwbouw) en enkele projecten op het gebied van stadsvernieuwing

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer (100% MIVB, werkgeversbijdrage NMBS), voetgangers- en fietsvergoeding, opleidingen, klein aanvullend pensioen, extralegale vakantie.


Contact info.

Kandidatuur indienen: CV + motivatiebrief + kopie van het diploma architect + recent bewijs van goed gedrag en zeden + kopie beide kanten identiteitskaart naar mevrouw Laura FUENTES OCAÑA – Tewerkstellingsadviseur/belast met aanwervingen per mail: lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°267 - Supervisor Backoffice dienst

Profiel

Belangrijkste taken :

Teambeheer en ondersteuning van het personeel 

Toezicht op de afdeling: coördinatie van de activiteiten, vaststelling van prioriteiten en ervoor zorgen dat alle taken worden uitgevoerd 

Ontwikkeling en organisatie van de afdeling

Functiebeschrijving op aanvraag

 

 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma in recht/ administratieve wetenschappen/ openbaar management / GSOB managementopleiding
 • Tweetalig nl/fr of fr/nl (in het bezit van de Selor-attesten art. 8 en 10)   
 • Goede schrijfvaardigheid
 • Orde en striktheid
 • Goede kennis van IT-tools (Word, Excel)

Geen ervaring vereist (ervaring in OCMW en/of management is een pluspunt)


Aanbieding

Contract van bepaalde duur 6 maanden, mogelijk verlengbaar tot een contract van onbepaalde duur, voltijds, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector en in de privé sector, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten, gratis MIVB-abonnement, tweetaligheidspremie, maaltijdcheques


Contact info.

Contact en info :

Gelieve uw CV op te sturen ter attentie van Mevr. Ann Vanderstraeten

Via mail :  

avanderstraeten@koekelberg.brussels

Per post :

OCMW Koekelberg – A. Vanderstraeten

François Delcoignestraat, 39

1081 Koekelberg

Offert n°265 - BEHEERDER PUBLIEKE RUIMTEN/MOBILITEITSADVISEUR (m/v/x)

Profiel

- DIPLOMA: houder zijn van een bachelor die verband houdt met deze functiebeschrijving

- Goede organisatiekwaliteiten, redactionele vaardigheden, goede spelling, contactvaardig

- Gestructureerd, gedisciplineerd, polyvalent, vriendelijk, stressbestendig

- Autonoom zijn in het takenbeheer

- Communicatief zijn met het publiek

- Een goede kennis (of bereid zijn deze te verwerven) van de Brusselse regelgeving op het vlak van mobiliteit, overheidsopdrachten en administratieve procedures

- De opleiding mobiliteitsadviseur (CeMa) gevolgd hebben is een plus (of bereid zijn deze te volgen)

- Interesse hebben voor projectbeheer vanaf de aanvang tot de uitvoering: het theoretische, administratieve en financiële beheer en de uitvoering ervan op het terrein

- Een goede kennis van de tweede taal

 

Informaticakennis: MS Office, BO Secretariaat, Phenix


Aanbieding

Publieke ruimten

Mobiliteit

- Als mobiliteitsadviseur (CeMa) bent u de referentie binnen de gemeente op dit vlak

- U beheert het uitwerken van de planning (GPAP, BVP, pic, SVP, PAVE, good move, regelgeving, …)

- Beheren en coördineren van de technische en administratieve taken

- Toezicht houden over het dagelijks beheer op het vlak van mobiliteit

- Het subsidiedossier en het financiële luik van de aanbestedingen beheren

- U bent de technische referentie voor het beheer van de parkeerschijven en voor de agenten die de dagelijkse uitvoering hiervan behandelen

 

Beheer van het wegennetwerk

- Indienen van dossiers in het kader van aanbestedingen, het materieel en de stadsaanleg (gemeentewegen)

- Opstellen van dossiers met betrekking tot de werken, leveringen of diensten die verband houden met mobiliteit, de opvolging van deze dossiers beheren

- Opvolgen van de werven

- Beheren van de administratieve dossiers, de subsidies en het financiële luik, het materieel en de stadsaanleg

 

- Voltijds contract van onbepaalde duur 

- Eindejaarspremie

- Gratis openbaar vervoer in het Brussels Gewest (MIVB-jaarabonnement), 90 % tussenkomst voor maandabonnementen MIVB en voor abonnementen van De lijn en TEC

- Maaltijdcheques

- Tweetaligheidspremie

- Hospitalisatieverzekering

- Aanvullende pensioenverzekering

- Jaarlijkse verlofdagen (feestdagen niet inbegrepen): 26

- Volledige erkenning van de anciënniteit uit de openbare sector

- Erkenning van maximum 6 jaar anciënniteit uit de privésector (gelijkaardige functieprofielen)

- Opleidingen

 

Bijkomende informatie over de dienst Openbare Werken

 

Opdracht van de Dienst Openbare Werken (Afdeling III)

De Afdeling III omvat het grondbeheer, de openbare ruimten, het gemeentepatrimonium, de stadsvernieuwing, de administratieve en financiële cel, de werkplaats en de dienst openbare netheid.

Haar opdrachten zijn - met respect voor de wetgeving en dit voor al haar bevoegdheidsdomeinen - ten dienste staan van de burgers en de beslissingen van het college en de raad doen naleven. De dienst doet dit met het oog op de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente – in logische samenhang met de beslissingen van de andere diensten – en het algemeen belang. 

 

De dienst Openbare Werken omvat: het beheer van het grondgebied, openbare ruimten, het gemeentepatrimonium, stadvernieuwing, administratie en een financiële cel, de gemeentewerkplaats, de dienst openbare netheid

 

Publieke ruimten:

Met veel aandacht voor duurzame ontwikkeling en vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek, heeft de opdracht van deze afdeling vooral betrekking op het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, de werken, de controle en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.


Contact info.

Motivatiebrief en cv via email naar Maud Bissen : mbissen@koekelberg.brussels

Offert n°254 - Onthaalmedewerker Studentenjob (m/v/x)

Profiel

 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels
 • Je bent tussen 18 en 25 jaar
 • Je bent dynamisch en polyvalent
 • Je bent klant- en servicegericht

Herken je jezelf in deze omschrijving? Dan hebben wij de job die bij je past! ? ?


Aanbieding

Omschrijving van de onderneming:

Het Belgian Chocolate Village (B.C.V.) is het museum gewijd aan de chocolade in de oude koekjes- en chocoladefabriek Victoria in Koekelberg. In een prachtige tentoonstellingsruimte van 900m2 maak je via een interactief parcours, een tropische serre en een atelier waar je een chocolademaker aan het werk kunt zien, kennis met de geschiedenis van de chocolade. Op de eerste verdieping is er een origineel belle-epoque salon met winkel en een ruimte met 55 zitplaatsen waar bezoekers kunnen genieten van drankjes en chocoladeproducten.

 

Functieomschrijving:

 • Onthaal van de bezoekers
 • Ticketing
 • Informeren
 • Reservaties beheren
 • Deelnemen aan diverse evenementen, team buildings, verjaardagen, verhuur aan bedrijven en andere activiteiten.
 • Dienst in de proefsalons

We bieden:

Een leuke studentenjob in een aangename en ontspannen omgeving

Wanneer? 10.00 u tot 18.00 tijdens de week of in het weekend


Contact info.

Geïnteresseerd?         Kom ons team versterken!

Solliciteer via een mail naar: info@belgianchocolatevillage.be

Offert n°230 - Sociaal assistent(e) voor de algemene sociale dienst van het OCMW

Profiel

 • Bachelier sociaal werk
 • Tweetalig NL/F of F/NL (in het bezit van een Selor-attest - art. 8 en 10 of bereid zijn dit te behalen)
 • Goede schrijfvaardigheid (goed kennis van de spelling)
 • Ordelijk en stipt
 • Kennis Word en Excel

Taken :

 • Eerste lijn
 • U onthaalt, informeert, adviseert en ondersteunt de rechthebbenden en zorgt voor de sociale en administratieve opvolging van uw dossiers volgens de vastgestelde procedures.
 • U voert sociale enquêtes uit zodat het OCMW sociale bijstand kan verlenen waardoor iedereen een waardig leven kan leiden.   


Aanbieding

Contract van onbepaalde duur

Extra-legale voordelen : maaltijdcheques, vergoeding van openbaarvervoer (MIVB gratis),

extra-legaal verlof, opleidingen, hospitalisatieverzekering

Overname anciënniteit mogelijk mits voorlegging van de werkattesten


Contact info.

Stuur uw motivatiebrief + CV naar :

OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Fr. Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg of via mail naar  avanderstraeten@koekelberg.brussels

Offert n°220 - ARCHITECT EN/OF INGENIEUR GEBOUW PROJECTBEHEERDER (m/v/x)

Profiel

Vaardigheden:

 • Kennis van bouwtechnieken;
 • Kennis van wegenistechnieken (of bereidheid deze te verwerven);
 • Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);
 • Informaticakennis: MS Office, Autocad (plus), MS project (plus);
 • Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;
 • Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;
 • Kritisch denkvermogen;
 • Goed aanpassingsvermogen;
 • Kennis van het Frans;
 • Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;
 • Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);
 • Communicatievaardigheden;
 • Stressbestendig;

 

Diploma: Master

– Architect

- Ingenieur

- Industrieel ingenieur bouwkunde

- Ingenieur-architect


Aanbieding

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken

Afdeling Openbare ruimten:

De opdracht van de dienst is – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle op en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.

 

Afdeling Gemeentelijk patrimonium:

Deze eenheid omvat een technische en een administratieve cel.

Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

 

Doelstellingen van de dienst:

- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen

- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten

- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten

- nieuwe projecten ontwikkelen

 

Opdrachten van de functie:

- u bent de referent-adviseur m.b.t. de openbare veiligheid en de stabiliteit van gebouwen (indien dit vereist wordt)

- renovatie- en onderhoudsdossiers opstellen en beheren voor de gemeentelijke gebouwen, met inbegrip van een luik voor de specifieke technieken

- de werven van de lopende dossiers opvolgen

- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren

- dossiers voor marktstudies opstellen, voor complexe en structurele dossiers (indien dit vereist wordt) en voor de specifieke technische kenmerken, en het beheer van deze markten opvolgen

- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma en de algemene opzet op lange termijn te verifiëren

- dagelijks invoeren van REG, DO en energietransitie tijdens de werken aan gemeentelijke gebouwen

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- beheer van de dossiers m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimten

- de werken m.b.t. deze opdrachten beheren

- de budgetten en subsidies m.b.t. deze opdrachten beheren

- de dossiers van het onderzoek voor overheidsopdrachten beheren voor de complexe en structurele dossiers (indien vereist) en voor de specifieke technieken

- opstellen en controleren van documenten m.b.t. energietransitie, DO en het milieu

- energiecertificaten voor openbare gebouwen opstellen (indien vereist)

 

Verantwoordelijkheden:

- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor overheidsopdrachten, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …)

- informatie geven over de voortgang van de dossiers

- meehelpen met de ontwikkeling van energietransitie, REG en DO

 

Vervangingen:

- collega’s van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen of openbare ruimten

 

Doelstellingen:

- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden bij voorkeur behandeld) 

 

 

Niveau A: contract van onbepaalde duur


Contact info.

Stuur een CV met motivatiebrif naar : Dienst Tewerkstelling van Koekelberg, Mevrouw Laura FUENTES OCAÑA Tewerkstelling adviseur  - 63, Sint-Annakerkstraat 63 1081 Koekelberg. U mag ook uw kandidatuur dossier per mail sturen naar : lfuentes@koekelberg.brussels

  Twitter share button Facebook share button  
 
Koekeljob
Sint-Annakerkstraat 114
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 889 09 42
icon email