KOEKELBERG WERFT AAN

Vacatures in de kijker

Offert n°315 - ARCHITECT EN/OF INGENIEUR GEBOUW PROJECTBEHEERDER (m/v/x)

Profiel

Vaardigheden:

 • Kennis van bouwtechnieken;
 • Kennis van wegenistechnieken (of bereidheid deze te verwerven);
 • Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);
 • Informaticakennis: MS Office, Autocad (plus), MS project (plus);
 • Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;
 • Autonomie in het beheer van de arbeidstijd;
 • Kritisch denkvermogen;
 • Goed aanpassingsvermogen;
 • Kennis van het Frans;
 • Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;
 • Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);
 • Communicatievaardigheden;
 • Stressbestendig;

 

Diploma: Master

– Architect

- Ingenieur

- Industrieel ingenieur bouwkunde

- Ingenieur-architect


Aanbieding

Opdrachten van de dienst:

 

Dienst Openbare Werken

Afdeling Openbare ruimten:

De opdracht van de dienst is – en dit met de nodige aandacht voor duurzame ontwikkeling vanuit een technische, administratieve en financiële invalshoek - het beheren van de planning, de aanleg, de renovatie, het onderhoud, het beheer van de werken, de controle op en de openbare veiligheid van alle openbare ruimten en tevens, vanuit een technische en administratieve benadering, op het beheren van de globale mobiliteit.

 

Afdeling Gemeentelijk patrimonium:

Deze eenheid omvat een technische en een administratieve cel.

Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

 

Doelstellingen van de dienst:

- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen

- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten

- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten

- nieuwe projecten ontwikkelen

 

Opdrachten van de functie:

- u bent de referent-adviseur m.b.t. de openbare veiligheid en de stabiliteit van gebouwen (indien dit vereist wordt)

- renovatie- en onderhoudsdossiers opstellen en beheren voor de gemeentelijke gebouwen, met inbegrip van een luik voor de specifieke technieken

- de werven van de lopende dossiers opvolgen

- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren

- dossiers voor marktstudies opstellen, voor complexe en structurele dossiers (indien dit vereist wordt) en voor de specifieke technische kenmerken, en het beheer van deze markten opvolgen

- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma en de algemene opzet op lange termijn te verifiëren

- dagelijks invoeren van REG, DO en energietransitie tijdens de werken aan gemeentelijke gebouwen

 

Verantwoordelijkheden en activiteiten:

Voornaamste activiteiten:

- beheer van de dossiers m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimten

- de werken m.b.t. deze opdrachten beheren

- de budgetten en subsidies m.b.t. deze opdrachten beheren

- de dossiers van het onderzoek voor overheidsopdrachten beheren voor de complexe en structurele dossiers (indien vereist) en voor de specifieke technieken

- opstellen en controleren van documenten m.b.t. energietransitie, DO en het milieu

- energiecertificaten voor openbare gebouwen opstellen (indien vereist)

 

Verantwoordelijkheden:

- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor overheidsopdrachten, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …)

- informatie geven over de voortgang van de dossiers

- meehelpen met de ontwikkeling van energietransitie, REG en DO

 

Vervangingen:

- collega’s van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen of openbare ruimten

 

Doelstellingen:

- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden bij voorkeur behandeld) 

 

 

Niveau A:

contract van bepaalde duur (tot 31/03/2024)


Contact info.

Stuur een CV met motivatiebrif naar : Mevrouw Laura FUENTES OCAÑA  wervingsmedewerker - 63, Sint-Annakerkstraat 63 1081 Koekelberg. U mag ook uw kandidatuur dossier per mail sturen naar : cellulerecrutements@koekelberg.brussels

Offert n°314 - Hoofdverpleegkundige (M/V/X)

Profiel

Het rust- en verzorgingstehuis van het OCMW van Koekelberg, is op zoek naar een Hoofdverpleegkundige om leiding te geven aan het zorgteam bestaande uit 8 verpleegkundigen, 16 zorgassistenten en 3 logistieke assistenten.

 

Het nieuwe rusthuis, gelegen in de nabijheid van verschillende openbare vervoersverbindingen, opende zijn deuren in oktober 2019. Het voldoet aan de nieuwste normen inzake comfort en veiligheid en biedt plaats aan 76 bewoners in een luchtige, rustige en vriendelijke omgeving.

 

Algemene opdracht :

 

Binnen het verpleeghuis is de hoofdverpleegkundige verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, controle en evaluatie van de verpleegkundige activiteit, alsook voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg die aan de bewoners wordt verleend.

 

Specifieke taken :

 

Administratieve taken

 

 • Geeft leiding aan de medische dienst van het verpleeghuis.
 • Bepaalt de doelstellingen van de dienst en zorgt voor de coördinatie van de verzorgingsactiviteiten in samenwerking met de adjuncthoofdverpleegkundige en de verpleegkundigen.
 • Zorgt voor het administratief beheer van de medische dossiers.
 • Geeft leiding aan het verplegend personeel en bevordert een doeltreffende communicatie.
 • Zorgt voor een continue evaluatie van het personeel.
 • Stelt uurroosters op en organiseert het verlof.
 • Stelt werkverdelingen en personeelsroosters op en past bestaande roosters aan, aan de behoeften van de continuïteit van de zorg.
 • Ontwikkelt en actualiseert zorg en behandelplannen.
 • Zorgt voor naleving van de regels van de beroepsethiek.
 • Zorgt voor verantwoordelijkheid voor zorgmaterialen en voorraad.
 • Beheert contacten en bezoeken van de inspectiediensten in verband met verpleegkundige activiteiten (ROB / RVT / Iriscare erkenning) en zorgt ervoor dat de activiteiten van de Medische Dienst voldoen aan de normatieve vereisten.
 • Neemt deel aan interdisciplinair overleg.
 • Neemt actief deel aan het kwaliteitsproces en aan evaluaties en opleidingen.

Zorgtaken

 • Controleert, waarborgt en verzekert de verzorging en opvolging van bewoners.
 • Verzekert de opvolging van medische orders (evolutie van situaties, ...)
 • Organiseert de opvolging, voorbereiding en verdeling van medicatie.
 • Verricht verpleegtechnische handelingen met of zonder medisch voorschrift, alsook medische handelingen die door een arts worden opgedragen.
 • Zorgt voor formele en informele contacten met artsen en bespreekt met hen mogelijke problemen van de bewoners.
 • Informeert bewoners en hun familieleden over zorg en behandeling en ondersteunt hen in moeilijke situaties.
 • Houdt toezicht bij het opdienen van de maaltijden en diëten van de bewoners.
 • Zorgt voor het psychologische, fysieke en sociale welzijn van de bewoners.

Diploma :

Bachelor verpleegkunde

 


Aanbieding

 • Een contract van onbepaalde duur (37u30/week)
 • Maaltijdcheques t.w.v. € 8,00/dag gewerkt met aftrek van het persoonlijk gedeelte van € 1,50
 • Aanvullende hospitalisatieverzekering
 • Buitenwettellijke verlofdagen
 • Gratis MIVB-abonnement, gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC)
 • Nabijheid van verschillende openbare vervoersdiensten

 


Contact info.

Kandidatuur :

Kandidaturen moeten per e-mail naar het volgende adres worden gezonden :

avanderstraeten@koekelberg.brussels

       Om in aanmerking te komen moet de kandidatuur het volgende bevatten :

 • Een bijgewerkt curriculum vitae ;
 • Een motivatiebrief ;
 • Een kopie van het vereiste diploma (met eventueel een verklaring van gelijkwaardigheid van het diploma).

Offert n°312 - Administratief assistent (M/V/X) voor de dienst financiën/ontvangerij van het OCMW te Koekelberg

Profiel

Onder toezicht van de financieel Directeur en haar adjunct zal de administratief medewerker voornamelijk adminstratieve taken uitvoeren ter ondersteuning van het departement en onder andere verantwoordelijk zijn voor het beheer van de verblijfkosten van de instellingen buiten het OCMW.

Profiel :

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs  - administratieve of economische orientatie

Talenkennis : perfecte beheersing van het Frans en goede kennis van het Nederlands

Minimum twee jaar ervaring op administratief en/of economisch gebied is vereist

Competenties :

1. Technische vaardigheden

 • Algemene kennis van de wetgeving inzake OCMW's
 • Gebruik van verschillende programma's (Excel, Word,..)

 

2. Algemene vaardigheden

 • Nauwkeurigheid en discretie
 • Zin voor organisatie, respecteren van deadlines
 • Zin voor initiatief, aanpassings- en reactievermogen, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het beroep
 • Kunnen reageren op dringende verzoeken
 • Goede communicatie en samenwerking met de collega's

 

  

     


Aanbieding

Wij bieden u :

 • een vervangingscontract, voltijds
 • maaltijdcheques (waarde € 8,00/gewerkte dag met aftrek van het persoonlijke aandeel van € 1,50) 
 • gratis MIVB-abonnement
 • nabijheid van verschillende openbaar vervoer voorzieningen

 

 


Contact info.

Contact en info :

Gelieve uw CV en motivatiebrief sturen te attentie van Mevrouw Vanderstraeten Ann

per mail : avanderstraeten@koekelberg.brussels

per post : OCMW Koekelberg, ter attentie van Mevr. A. Vanderstraeten 

                 François Delcoignstraat 39

                 1081 Koekelberg

 

Offert n°311 - Inspecteur bij de politiezone Brussel-West

Profiel


Aanbieding

Op zoek naar een boeiende job?  Aarzel niet en solliciteer voor een werkplek bij de politiezone Brussel-West! 

 

Hou je van een uitdaging?  Dan is werken bij de politie zeker en vast iets voor jou.  De politiezone Brussel-West bestaat uit 5 gemeenten, Jette, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek, Ganshoren en Koekelberg.  Een uitdagend en gevarieerd grondgebied waar je kan leren en groeien als werknemer.  En net voor de directie Territorialiteit van deze vijf gemeenten zijn we op zoek naar gemotiveerde inspecteurs van politie.  Naar collega’s die een uitdaging willen aangaan en die met beide voeten in de dagelijkse realiteit van het werkveld staan, aanspreekbaar zijn en dicht bij de burger staan. 

 

Jouw werkdag?

Jouw gemiddelde werkdag ziet er steeds anders uit en net dat maakt jouw job zo boeiend.  Om je een idee te geven van de diversiteit van de taken, laten we twee collega’s aan het woord die wat meer vertellen over hun jobs. 

 

Inspecteur Claes Victoria maakt deel uit van een operationeel territoriaal team in Koekelberg.  Haar hoofdtaken zijn:

 

 • Het onthaal van burgers en deze helpen of doorverwijzen:
  • Het acteren van klachten en het opstellen van processen-verbaal en andere documenten en rapporten. 
  • Het verhoren van slachtoffers en daders.
  • Het zich mee engageren voor een goede informatiedoorstroming. 
 • Het verzekeren van proactieve patrouilles:
  • Samen met een collega-inspecteur een patrouille vormen en visibel en aanspreekbaar aanwezig zijn op het volledige terrein van de gemeente en vooral in de hotspots.
  • Bijdragen aan de leefbaarheid en de veiligheid van de burgers in de wijken. Er wordt gereageerd op verschillende fenomenen: drugs, diefstallen, verkeersproblemen, alle vormen van overlast, …
 • Deelnamen aan lokale operaties:
  • Met meerdere patrouilles op een georganiseerde manier het terrein te bezetten en actief op te treden tegen fenomenen, gerechtelijke arrestaties en bestuurlijke aanhoudingen horen daar uiteraard bij. 
 • Bijdragen aan de veiligheid bij van diverse lokale evenementen:
  • Zoals evenementen in parken, op markten en brocantes, tijdens buurtfeesten, …
 • Meewerken aan zonale operaties:
  • Deelnemen aan operaties in samenwerking met medewerkers uit andere directies.
  • Meewerken aan operaties in het raam van het genegotieerd beheer van de openbare ruimte (deelname operaties bij grote voetbalwedstrijden, tijdens betogingen of Europese toppen, bij evenementen zoals Francorchamps, grote processen, …)

 

Ook vanuit jouw rol als inspecteur kan je door middel van interne examens doorgroeien naar de rol van hoofdinspecteur.  Werken bij de politie staat voor doorgroei- en carrièremogelijkheden.

 

Inspecteur Brodure Vital werkt in Koekelberg en heeft volgend takenpakket :

 • Hij voert een aantal administratieve taken uit, waaronder:
  • Inschrijvingen in het bevolkings- en vreemdelingenregister.
  • Het behandelen van kantschriften en moraliteitsonderzoeken.
  • Beantwoorden van briefwisseling met deurwaarders en het waarborgfonds.  
 • Het vergaren van kennis en contacten:
  • Inzicht in gezinssituaties, samenstelling van gezinnen, hun beroep en hun gerechtelijk verleden.
  • Het kennen en beheren van hotspots in jouw wijk.
  • Het kennen van problematieken, kritische punten, scholen gebedsplaatsen en ziekenhuizen in jouw wijk.
 • Zichtbaar aanwezig zijn:
  • Herkenbaar en aanspreekbaar zijn door burgers.
  • Behulpzaam zijn, doorverwijzen, bemiddelen, luisteren en consequent handelen.
 • Optreden:
  • Het bijbrengen van normen, waarden en wetten.
  • Het doen naleven van reglementen en wetten.
 • Dirigeren:
  • Het samenbrengen van partners.  Voorstellen en projecten ondersteunen en helpen uitwerken. 
   • Vb: het verhogen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen.

 

Zoals je kan lezen zijn werkdagen heel divers en omvatten ze een veelheid aan taken.  Ideaal voor iemand die dynamisch en flexibel is en een gevarieerd takenpakket als een uitdaging ervaart.

 

Werken in Brussel betekent een meerwaarde

Niet enkel kom je terecht in een boeiende en diverse werkomgeving.  Je kan ook genieten van:

 • Een tweetaligheidspremie na het behalen van het Selor brevet. 
 • Een premie omdat je ervoor kiest om in Brussel te werken.
 • Een premie inspecteur.
 • Toegang tot een fitnesszaal zodat jij jouw conditie op peil kan houden.
 • Voor dienstverplaatsingen kan je gebruik maken van (elektrische) fietsen.

 

Werken in een wijkcommissariaat, kort uitgelegd

Werken in een wijkcommissariaat, dat is een polyvalente functie, gedragen door een divers team, in een super diverse omgeving. 

 

Nuttige informatie over de politie

De geïntegreerde politie bestaat uit twee niveaus, de lokale en de federale politie.  De politiezone Brussel-West behoort tot de lokale politie en is één van de zes politiezones van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.  Ze levert een dienstverlening aan de burgers in de vorm van 7 basisfunctionaliteiten : wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek, openbare orde en verkeer.  De directie Territorialiteit behoort tot de basisfunctionaliteit wijkwerking. 

 

 

De zone Brussel-West in het kort (gegevens dateren van 2022):

 

 • Gecreëerd in 2002, de zone omvat 5 gemeenten : Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Koekelberg, Jette, Sint-Jans-Molenbeek. 
 • 223.469 inwoners, dit aantal neemt steeds toe.   De zone is de 5de zone met het meeste aantal inwoners.
 • Grondgebied: 17,5 km².
 • Korpschef: Luc Ysebaert.
 • 969 personeelsleden

 

 


Contact info.

Solliciteren doe je via jobpol.be.  Er staat je een selectieprocedure met onder meer een medische- en een sportproef te wachten.  Een goede voorbereiding is de sleutel tot jouw slagen.  Wens je meer informatie over de selectiemodaliteiten, neem gerust contact op met ons Recruteam  via het nummer 0471 62 62 95 of zpz.bruwest.recruteam@police.belgium.eu

Zij staan voor je klaar met informatie, steun en nuttige tips. 

Offert n°309 - Administratief verantwoordelijke – dienst Nederlandstalig onderwijs en jeugd (m/v/x)

Profiel

-    U behaalde een bachelor diploma (niveau B)

-    U heeft idealiter werkervaring in/met een team en heeft ervaring met het administratief beheer van dossiers.

 

GEDRAGSCOMPETENTIES

 

 • Professioneel en integer handelen
 • Resultaatgericht en zelfstandig kunnen werken
 • Structureel kunnen werken
 • Netwerk kunnen uitbouwen met collega’s en externen
 • Aanpassingsvermogen
 • Nauwgezet
 • Plichtsbewust
 • Stipt
 • Positieve en constructieve houding

 

 

 

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 

 • Wetgeving: opzoeken, begrijpen en toepassen.
 • Kennis en inzicht in de werking van een lokaal bestuur (de nieuwe gemeentewet, ...)
 • Kantoortoepassingen (Internet, Intranet, Outlook, Word, Excell, …)
 • Rekenvaardig
 • Kennis uit de onderwijssector of/en ervaring met het opvolgen van projecten is/zijn een troef.

 

 

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN

 

 • Mondeling en schriftelijk gebruik van de Nederlandse en Franse taal
 • Efficiënt gebruik van email, telefoon, sociale media, …


Aanbieding

Het gemeentebestuur van Koekelberg zoekt een administratief verantwoordelijke (M/V/X) voor de dienst Nederlandstalig onderwijs en jeugd. Dit is een voltijdse opdracht voor onbepaalde duur, niveau B.

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING DIENST NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS EN JEUGD

 

Opdracht

 

Adviseren, voorbereiden en uitvoeren van het beleid binnen de bevoegdheidsdomeinen Nederlandstalig Onderwijs en Jeugd met oog op de best mogelijke dienstverlening aan de bevolking;

 

De dienst Nederlandstalig Onderwijs en Jeugd staat in voor het administratief en financieel beheer binnen zijn werkgebied, met naleving van de wetgeving, de geldende procedures en de gedragslijnen van de hiërarchie. Hiervoor doet de dienst beroep op een intern en extern netwerk (personen, instanties, hulpmiddelen, …) en werkt in synergie met hen samen.

 

TAKEN

 

De dienst Nederlandstalig Onderwijs staat, in samenwerking/overleg met de schooldirectie, het schoolsecretariaat, de scholengemeenschap en de schoolraad, in voor het loopbaanbeheer (aanstellingen, verloven, vacant verklaringen, benoemingen, …) van het onderwijzend personeel van de gemeenteschool, voor de organisatie van activiteiten (schoolreizen, schoolsportdagen, scholenveldloop, schoolfeest, zwemlessen, schoolmaaltijden, …), het beheer van de begrotingsartikelen van de dienst (begrotingscorrespondent), de verantwoording van de werkingstoelagen, …

 

De dienst Nederlandstalig Onderwijs is het aanspreekpunt voor de bevoegde schepen, de collega’s van de interne gemeentelijke diensten, de personeelsleden van de school, de coördinerend directeur van de scholengemeenschap, de diensthoofden van de gemeentediensten die deel uitmaken van de scholengemeenschap, de directies en secretariaten van de scholen op het grondgebied van de gemeente, het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming, het Onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Lokaal Overlegplatform, het Brusselplatform, leveranciers, enz…

 

De dienst Nederlandstalige Jeugd staat, in samenwerking met diverse partners, in voor de organisatie van diverse activiteiten voor de jeugd en voor de aanvraag van de subsidiëring van de speelpleinwerking en de jeugdvereniging(en).

De dienst Nederlandstalige jeugd is het aanspreekpunt van de bevoegde schepen, de collega’s van de interne gemeentelijke diensten, de gemeentelijke personeelsleden van de school, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Gemeenschapscentrum de Platoo, de ouders van de kinderen van het speelplein, leveranciers, enz…

 

ACTIVITEITEN

 

 • Opvolgen van de relevante wetgeving
 • Samenstellen van dossiers (informatie opzoeken, college- en gemeenteraadbeslissingen opmaken,
 • Beantwoorden mails, opmaken briefwisseling, opmaken nota’s
 • Begrotingscorrespondent Nederlandstalig onderwijs en jeugd: opmaak begrotingsvoorstellen, beheer van de budgetten, opmaak en controle van bestelbonnen, opmaak begrotings-aanpassingen en wijzigingen, opmaken invorderingsstaten, opvolgen facturen, …
 • Begrotingscorrespondent Brede school en Nederlandstalige bibliotheek: opvolging budgetten in samenwerking met de betrokken verantwoordelijken
 • Aanvragen en verantwoorden van subsidies (werkingstoelagen van de gemeenteschool, het speelplein, jeugdvereniging, …
 • Opvolgen en verantwoorden van de vervoersabonnementen van het onderwijzend personeel
 • Opmaak jaarverslagen
 • Vaststellen en invullen van het lestijdenpakket, aanstellingen, vacant verklaringen, benoemingen, in samenwerking met de schooldirectie en het schoolsecretariaat,
 • Deelnemen aan en organiseren van vergaderingen
 • Volgen van opleidingen,
 • Secretariaat verzorgen van overlegorganen (ABC, …) binnen het vakgebied
 • Deelnemen aan informatiesessies en overlegplatformen (Beheercomité scholengemeenschap spectrum, Onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten, Brusselplatform, Lokaal overlegplatform, …)
 • Adviseren van de burgers in verband met het inschrijvingsbeleid onderwijs in Brussel
 • Organisatie speelplein (planning activiteiten, inschrijvingen, opvolging betalingen ouders, aanwerving animatoren, …)
 • Opmaak fiscale fiches belastingvermindering voor kinderoppas (papier en digitaal)
 • Taken en werkzaamheden opgedragen door de burgemeester, de schepen, de gemeenteontvanger, de gemeentesecretaris, het diensthoofd.

 

ONS AANBOD

 

 • Voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur, vanaf 1 juni 2023
 • Een boeiende en afwisselende functie
 • Loon overeenkomstig de bezoldigingsschalen van een lokaal openbaar bestuur (niveau B)
 • Tweetaligheidspremie op basis van de door SELOR uitgereikte attesten
 • Terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer (MIVB en NMBS 100 % ; De Lijn en TEC 90 %)
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarspremie
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen


Contact info.

Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur (motivatiebrief en curriculum vitae) uiterlijk tegen 30 april 2023 te sturen naar lfuentes@koekelberg.brussels

Offert n°296 - Een attaché algemene zaken voor het OCMW te Koekelberg

Profiel

Hoofdtaak :

 • De Secretaris-generaal bijstaan in de dossiers en opdrachten die verband houden met de algemene werking van het OCMW.

Taken :

 • Deel uitmaken van het Directiecomité en meewerken aan de behandeling van openstaande dossiers ;
 • Ondersteuning en expertise bieden op het gebied van personeelsbeheer (regelingen, toezicht op het personeelskader en personeelsbestand, aanwervingen, intern sociaal overleg, pensioenzaken,...) ;
 • Samenwerken binnen de dienst secretariaat/personeel ;
 • Contactpunt voor externe belanghebbenden
 • Deelnemen aan het proces van optimaliseren van de diensten ;
 • Tussenpersoon zijn met de gemeenschappelijke DPO aangesteld binnen de gemeente in het kader van de toepassing van het Algemeen Reglement inzake Bescherming van Gegevens ;
 • Deelnemen aan de ontwikkeling van de interne en externe communicatie ;
 • Vervanging van de Secretaris-generaal in geval van afwezigheid.

Bekwaamheden :

 • Tweetalig nl/fr of fr/nl
 • Organisatie- en communicatie vermogen (schriftelijk en mondeling) en ondernemingszin
 • Vermogen tot analyse en synthese
 • Beheersing van de wetgeving en de werkingsregels van de instelling, met name de wetgeving inzake het beheer van statutair en contractueel personeel
 • Autonomie, beschikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Nieuwsgierige geest en vermogen te reageren op ontwikkelingen
 • Goede informaticakennis


Aanbieding

Aanwervingsvoorwaarden :

Niveau : A1.1.

Diploma : Master die rechtstreeks verband houdt met de functie

Contract : Voltijds van onbepaalde duur

 

Indiensttreding : zo snel mogelijk

Extralegale voordelen : maaltijdcheques (waarde: € 8/dag gewerkt met aftrek van het persoonlijk aandeel van € 1,50), gratis basishospitalisatieverzekering, terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (gratis MIVB), buitenwettelijke verlofdagen, aanvullend pensioen, restaurant binnen het OCMW, nabijheid van verschillende openbaar vervoer voorzieningen.


Contact info.

Kandidatuur :

Kandidaturen moeten per e-mail naar het volgende adres worden gezonden :

avanderstraeten@koekelberg.brussels

Om in aanmerking te komen moet de kandidatuur het volgende bevatten :

 • Een bijgewerkt curriculum vitae ;
 • Een motivatiebrief ;
 • Een kopie van het vereiste diploma (met eventueel een verklaring van gelijkwaardigheid van het diploma).

Offert n°258 - chocolatier m/v/x

Profiel

 • Goede kennis van de productie van chocoladeproducten
 • Kennis van het Nederlands naast het Frans en het Engels is een pluspunt
 •  Zich met gemak en plezier uitdrukken in het openbaar


Aanbieding

Het Belgian Chocolate Village wil zijn team chocolatiers versterken voor het regelmatig geven van workshops in ons chocolade atelier.

Omschrijving van de onderneming:

Het Belgian Chocolate Village (B.C.V.) is het museum gewijd aan de chocolade in de oude koekjes- en chocoladefabriek Victoria in Koekelberg. In een prachtige tentoonstellingsruimte van 900m2 maak je via een interactief parcours, een tropische serre en een atelier waar je een chocolademaker aan het werk kunt zien, kennis met de geschiedenis van de chocolade. Op de eerste verdieping is er een origineel belle-epoque salon met winkel en een ruimte met 55 zitplaatsen waar bezoekers kunnen genieten van drankjes en chocoladeproducten.

Taken:

 

 • Minimaal twee pralinerecepten creëren  
 • Bezoekers ontvangen
 • Het werk van een ambachtelijke chocolatier uitleggen en tonen in het atelier met de beschikbare apparatuur
 • De recepten van de dag laten proeven
 • Schoonmaken van het atelier

 

Optioneel:

 

 • Pralines produceren voor de BCV-boetiek
 • Het geven van workshops aan groepen over het maken van pralines en andere zoetigheden

Contract:

Contract via SMART, zelfstandigenstatuut of studentencontract


Contact info.

Stuur je CV en motivatiebrief naar  info@belgianchocolatevillage.be

Offert n°254 - Onthaalmedewerker Studentenjob (m/v/x)

Profiel

 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels
 • Je bent tussen 18 en 25 jaar
 • Je bent dynamisch en polyvalent
 • Je bent klant- en servicegericht

Herken je jezelf in deze omschrijving? Dan hebben wij de job die bij je past! ? ?


Aanbieding

Omschrijving van de onderneming:

Het Belgian Chocolate Village (B.C.V.) is het museum gewijd aan de chocolade in de oude koekjes- en chocoladefabriek Victoria in Koekelberg. In een prachtige tentoonstellingsruimte van 900m2 maak je via een interactief parcours, een tropische serre en een atelier waar je een chocolademaker aan het werk kunt zien, kennis met de geschiedenis van de chocolade. Op de eerste verdieping is er een origineel belle-epoque salon met winkel en een ruimte met 55 zitplaatsen waar bezoekers kunnen genieten van drankjes en chocoladeproducten.

 

Functieomschrijving:

 • Onthaal van de bezoekers
 • Ticketing
 • Informeren
 • Reservaties beheren
 • Deelnemen aan diverse evenementen, team buildings, verjaardagen, verhuur aan bedrijven en andere activiteiten.
 • Dienst in de proefsalons

We bieden:

Een leuke studentenjob in een aangename en ontspannen omgeving

Wanneer? 10.00 u tot 18.00 tijdens de week of in het weekend


Contact info.

Geïnteresseerd?         Kom ons team versterken!

Solliciteer via een mail naar: info@belgianchocolatevillage.be

Offert n°238 - Socio-professionele inschakelingsmedewerker

Profiel

Sociale-professionele ondersteuning voor mensen tussen de 18 en 63 jaar die geholpen worden door het OCWM.

Hulp, ondersteuning en begeleiding bij het bepalen en opzetten van een professioneel project, informatie, oriënatie, luisteren, interne en externe communicatie (OCMW-diensten, tewerkstellingsdienst, PWA, Actiris,...)

 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma maatschappelijk werker of graduaat socioprofessionele inschakeling 
 • Tweetalig nl/fr of fr/nl (in het bezit van de Selor-attesten art. 8 en 10)   
 • Goede schrijfvaardigheid
 • Orde en striktheid
 • Goede kennis van IT-tools (Word, Excel)

 


Aanbieding

Contract van bepaalde duur (6 maanden) met de mogelijkheid tot een contract van onbepaalde duur, voltijds, erkenning van de anciënniteit in de openbare sector en in de privé sector, gedeeltelijke terugbetaling van de openbare vervoerskosten, gratis MIVB-abonnement, tweetaligheidspremie, maaltijdcheques € 8,00.


Contact info.

Contact en info :

Gelieve uw CV op te sturen ter attentie van Mevr. Ann VANDERSTRAETEN

Via mail :  

avanderstraeten@koekelberg.brussels

Per post :

OCMW Koekelberg – A. Vanderstraeten

François Delcoignestraat, 39

1081 Koekelberg

  Twitter share button Facebook share button  
 
Koekeljob
Sint-Annakerkstraat 114
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 411 17 96
icon email