AFWIJKINGEN VAN DE WEKELIJKSE RUSTDAG

 

Een rustdag is een ononderbroken periode van 24 u die begint hetzij om 05.00u 's morgens, hetzij om 13.00u. tijdens dewelke de directe verkoop aan de verbruiker of het verlenen van diensten, die een contact met het cliënteel vereisen, verboden is.

Iedere ambachtsman of handelaar kiest vrij zijn wekelijkse rustdag. Bij gebrek aan een keuze is dit de zondag.

Zij die een andere dag gekozen hebben en deze wensen te veranderen moeten dit meedelen aan het College van Burgemeester en Schepenen, H. Vanhuffelplein 6 te 1081 Koekelberg.

Het College kan bij uitzonderlijke gelegenheden of tijdens feesten, markten en beurzen een afwijking toestaan teneinde U in de mogelijkheid te stellen uw bedrijf open te houden voor een maximale periode van 15 dagen per jaar.

 

Rustdagen 2021 

In afwijking van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 11 augustus 1960, betreffende de wekelijkse rustdag in nering en ambacht, heeft het Schepencollege het openen van de winkels, ter gelegenheid van de hieronder vermelde weken, toegestaan.

   Datums Aantal weken
  Winterkoopjes 2021   zaterdag 23 tot vrijdag 29 januari 2021   1
  Sint-Valentijn   zaterdag 13 februari tot vrijdag 19 februari 2021   1
  Passen   zaterdag 3 april tot vrijdag 16 april 2021   2
  1 Mei en Moederfeest   vrijdag 30 april tot donderdag 13 mei 2021   2
  Zomerkoopjes   donderdag 1 tot woensdag 14 juli / dinsdag 18 tot vrijdag 31 juli 2021   4
  Weekend van de klant   vrijdag 1 oktober tot donderdag 7 oktober 2021   1
  Allerheiligen   vrijdag 29 oktober tot donderdag 4 november 2021   1
  Kerstmis   zaterdag 11 december tot vrijdag 31 december 2021   3
     15

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Lokale Economie
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 84
icon téléphone   02 412 14 88
icon email