AFWIJKINGEN VAN DE WEKELIJKSE RUSTDAG

 

Een rustdag is een ononderbroken periode van 24 u die begint hetzij om 05.00u 's morgens, hetzij om 13.00u. tijdens dewelke de directe verkoop aan de verbruiker of het verlenen van diensten, die een contact met het cliënteel vereisen, verboden is.

Iedere ambachtsman of handelaar kiest vrij zijn wekelijkse rustdag. Bij gebrek aan een keuze is dit de zondag.

Zij die een andere dag gekozen hebben en deze wensen te veranderen moeten dit meedelen aan het College van Burgemeester en Schepenen, H. Vanhuffelplein 6 te 1081 Koekelberg.

Het College kan bij uitzonderlijke gelegenheden of tijdens feesten, markten en beurzen een afwijking toestaan teneinde U in de mogelijkheid te stellen uw bedrijf open te houden voor een maximale periode van 15 dagen per jaar.

 

Rustdagen 2022

In afwijking van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 11 augustus 1960, betreffende de wekelijkse rustdag in nering en ambacht, heeft het Schepencollege het openen van de winkels, ter gelegenheid van de hieronder vermelde weken, toegestaan.

   Datums Aantal weken
  Winterkoopjes 2022   dinsdag 25 tot maandag 31 januari 2022   1
  Sint-Valentijn   zaterdag 12 februari tot vrijdag 18 februari 2022   1
  Passen   dinsdag 5 april tot maandag 18 april 2022   2
  1 Mei en Moederfeest   maandag 25 april tot dinsdag 8 mei 2022   2
  Zomerkoopjes   vrijdag 1 tot donderdag 7 juli / maandag 18 tot zondag 31 juli 2022   3
  O.L.V. Hemelvaart   zaterdag 13 augustus tot vrijdag 19 augustus 2022  
  Weekend van de klant   vrijdag 30 september tot donderdag 6 oktober 2022   1
  Allerheiligen   zaterdag 29 oktober tot vrijdag 4 november 2022   1
  Kerstmis   zondag 18 december tot zaterdag 31 december 2022   2
  Winterkoopjes 2023   dinsdag 3 januari 2023 tot maandag 9 januari 2023   1

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Lokale Economie
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 97
icon téléphone   02 412 14 88
icon email