DIENSTEN VAN HET OCMW

 

De algemene sociale dienst

Iedereen die op het grondgebied van de gemeente Koekelberg woont en in financiële en / of sociale moeilijkheden verkeert, kan genieten van de bijstand van het OCMW indien hij voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. De algemene sociale dienst ontvangt en behandelt de verzoeken om bijstand en voert sociale onderzoeken uit om de meest geschikte bijstand te bepalen.

 

François Delcoignestraat, 39
1081 Koekelberg
02 412 16 40 - 02 412 16 01 
Permanence : maandag–vrijdag, 08.30u.–11.30u. 
Op afspraak

Dispensarium

Dankzij een partnerschap met een medisch centrum in de gemeente is het OCMW van Koekelberg het enige in de Brusselse agglomeratie dat inwoners met medisch-sociale moeilijkheden toegang biedt tot dagelijkse medische consultaties in de lokalen van het OCMW.

Deze dienst zorgt ervoor dat geen beroep moet worden gedaan op spoeddiensten in het ziekenhuis en biedt het voordeel van plaatselijke en preventieve geneeskunde.

De medische raadplegingen die elke ochtend worden georganiseerd zijn voorbehouden aan de inwoners van de gemeente die een laag inkomen combineren met dure medische zorgen of die het zonder sociale zekerheid moeten stellen.

 

François Delcoignestraat, 39
1081 Koekelberg
02 412 16 23
Permanence : maandag–vrijdag, 08.30u.–11.30u. 

Socio-professionele inschakelingsdienst (SPI)

De missie van de socio-professionele inschakelingsdienst is om begunstigden van het leefloon of een gelijkwaardige bijstand te helpen bij het volgen van een opleidingstraject en het vinden van betaald werk onder de beste voorwaarden. Deze begeleiding is op maat gemaakt en kan bestaan uit:

 

  • het bepalen van een professioneel project met de mogelijkheid om vaardigheden te verbeteren door het volgen van kwalificerende opleidingen om zo tegemoet te komen aan de ambities van de begunstigden en de verwachtingen van de arbeidsmarkt
  • coaching bij het zoeken naar een baan
  • het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst met het OCMW of het ter beschikking stellen bij externe partners in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.

Er wordt een specifieke follow-up van de studenten uitgevoerd om hen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun opleiding, om hen te evalueren bij hun projecten en om hen te begeleiden in het licht van hun moeilijkheden.

De dienst heeft ook tot doel de kansen op het vinden van een studentenjob en het opdoen van een eerste beroepservaring te vergroten.

Een jongerenadviseur is specifiek belast met de algemene begeleiding van de doelgroep van 0-18 jaar.

 

 

François Delcoignestraat, 23
1081 Koekelberg
02 412 16 56

Schuldbemiddelings- en energiedienst

De erkende schuldbemiddelingsdienst van het OCMW van Koekelberg blijft het eerste aanspreekpunt voor iedereen die in Koekelberg woont en die in ernstige financiële moeilijkheden verkeert en zijn schulden niet meer kan betalen.

Twee maatschappelijk werkers met een gespecialiseerde opleiding helpen mensen in kwetsbare situaties de balans op te maken van hun situatie en begeleiden hen bij de te nemen stappen.

Ze onderhandelen als een neutrale tussenpersoon tussen de verschillende schuldeisers en de schuldenaar.

Omdat het probleem van de stijging van de energiekosten nauw verband houdt met de schuldenlast, biedt de dienst schuldbemiddeling individuele en collectieve hulp voor de gebruikers die problemen hebben met het energieverbruik. Deze dienst zorgt ook voor het onderhandelen over betalingsplannen met energieleveranciers.

 

 

François Delcoignestraat, 39
1081 Koekelberg
02 412 16 41
Op afspraak

  Twitter share button Facebook share button  
 
OCMW - Sociaal dienst
François Delcoignestraat 39
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 16 40
icon téléphone   02 412 16 01
icon email