DIENSTEN VAN HET OCMW

 

De algemene sociale dienst

Iedereen die op het grondgebied van de gemeente Koekelberg woont en in financiële en / of sociale moeilijkheden verkeert, kan genieten van de bijstand van het OCMW indien hij voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. De algemene sociale dienst ontvangt en behandelt de verzoeken om bijstand en voert sociale onderzoeken uit om de meest geschikte bijstand te bepalen.

Het OCMW is verhuisd

Vanaf vandaag, maandag 26.10.2020, zijn de algemene sociale dienst, het dispensarium en de dienst schuldbemiddeling / energie gehuisvest in het gebouw gelegen in de Antoine Courtstraat 13-17 te 1081 Koekelberg.

Het OCMW zal dit gebouw tijdelijk gebruiken tijdens de renovatiewerken aan zijn administratief gebouw voor een geschatte periode van een jaar.

Het postadres van het OCMW blijft ongewijzigd, namelijk François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg, evenals de telefoonnummers van de maatschappelijk werkers.

 

François Delcoignestraat, 39
1081 Koekelberg
02 412 16 40
Permanence : maandag–vrijdag, 08.30u.–11.30u. 
Op afspraak

Dispensarium

Dankzij een partnerschap met een medisch centrum in de gemeente is het OCMW van Koekelberg het enige in de Brusselse agglomeratie dat inwoners met medisch-sociale moeilijkheden toegang biedt tot dagelijkse medische consultaties in de lokalen van het OCMW.

Deze dienst zorgt ervoor dat geen beroep moet worden gedaan op spoeddiensten in het ziekenhuis en biedt het voordeel van plaatselijke en preventieve geneeskunde.

De medische raadplegingen die elke ochtend worden georganiseerd zijn voorbehouden aan de inwoners van de gemeente die een laag inkomen combineren met dure medische zorgen of die het zonder sociale zekerheid moeten stellen.

 

François Delcoignestraat, 39
1081 Koekelberg
02 412 16 23
Permanence : maandag–vrijdag, 08.30u.–11.30u. 

Socio-professionele inschakelingsdienst (SPI)

De missie van de socio-professionele inschakelingsdienst is om begunstigden van het leefloon of een gelijkwaardige bijstand te helpen bij het volgen van een opleidingstraject en het vinden van betaald werk onder de beste voorwaarden. Deze begeleiding is op maat gemaakt en kan bestaan uit:

 

  • het bepalen van een professioneel project met de mogelijkheid om vaardigheden te verbeteren door het volgen van kwalificerende opleidingen om zo tegemoet te komen aan de ambities van de begunstigden en de verwachtingen van de arbeidsmarkt
  • coaching bij het zoeken naar een baan
  • het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst met het OCMW of het ter beschikking stellen bij externe partners in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.

Er wordt een specifieke follow-up van de studenten uitgevoerd om hen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun opleiding, om hen te evalueren bij hun projecten en om hen te begeleiden in het licht van hun moeilijkheden.

De dienst heeft ook tot doel de kansen op het vinden van een studentenjob en het opdoen van een eerste beroepservaring te vergroten.

Een jongerenadviseur is specifiek belast met de algemene begeleiding van de doelgroep van 0-18 jaar.

 

 

François Delcoignestraat, 23
1081 Koekelberg
02 412 16 56

Schuldbemiddelings- en energiedienst

De erkende schuldbemiddelingsdienst van het OCMW van Koekelberg blijft het eerste aanspreekpunt voor iedereen die in Koekelberg woont en die in ernstige financiële moeilijkheden verkeert en zijn schulden niet meer kan betalen.

Twee maatschappelijk werkers met een gespecialiseerde opleiding helpen mensen in kwetsbare situaties de balans op te maken van hun situatie en begeleiden hen bij de te nemen stappen.

Ze onderhandelen als een neutrale tussenpersoon tussen de verschillende schuldeisers en de schuldenaar.

Omdat het probleem van de stijging van de energiekosten nauw verband houdt met de schuldenlast, biedt de dienst schuldbemiddeling individuele en collectieve hulp voor de gebruikers die problemen hebben met het energieverbruik. Deze dienst zorgt ook voor het onderhandelen over betalingsplannen met energieleveranciers.

 

 

François Delcoignestraat, 39
1081 Koekelberg
02 412 16 72
Op afspraak

  Twitter share button Facebook share button  
 

NIEUWS

Het OCMW is verhuisd

Vanaf vandaag, maandag 26.10.2020, zijn de algemene sociale dienst, het dispensarium en de dienst schuldbemiddeling / energie gehuisvest in het gebouw gelegen in de Antoine Courtstraat 13-17 te 1081 Koekelberg.

Het OCMW zal dit gebouw tijdelijk gebruiken tijdens de renovatiewerken aan zijn administratief gebouw voor een geschatte periode van een jaar.

Het postadres van het OCMW blijft ongewijzigd, namelijk François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg, evenals de telefoonnummers van de maatschappelijk werkers.

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, zijn de volgende bepalingen van toepassing :

  • Het dragen van een mondmasker is verplicht
  • Het onthaal van het OCMW is enkel toegankelijk voor nieuwe aanvragen en noodgevallen: van maandag tot vrijdag van 08u30 t.e.m. 11u30. De dienst is bereikbaar op de volgende telefoonnummers : 02 412 16 11 - 02 412 16 40 of per email : social.cpas@koekelberg.brussels
  • De maatschappelijk werkers van verschillende diensten zijn beschikbaar op afspraak
  • de geneesheren van het dispensarium zijn beschikbaar om medische verzoeken te behandelen enkel o afspraak : van maandag tot vrijdag van 09u30 t.e.m. 12u00. De dienst is bereikbaar op de volgende telefoonnummers : 02 412 16 23 - 02 412 16 24 - 02 412 16 94
OCMW - Sociaal dienst
François Delcoignestraat 39
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 16 11
icon email