VERKIEZINGEN 2024

 

In 2024 worden er een aantal verkiezingen gehouden. Eerst zijn er op zondag 9 juni Europese, federale en regionale verkiezingen. Daarna, op zondag 13 oktober, zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is wat je moet weten..

 

Kiezers

Belgen

Alle Belgen, die minstens 18 jaar (16 jaar voor Europese verkiezingen) oud zijn en op de verkiezingsdag hun burgerrechten en politieke rechten genieten, hebben het recht en de plicht om te gaan stemmen in de gemeente waar ze in het bevolkingsregister zijn ingeschreven op de dag dat de kiezerslijst werd opgemaakt.

Niet Belgen

Burgers met een buitenlandse nationaliteit kunnen zich voor bepaalde verkiezingen als kiezers laten inschrijven:

 • Europese verkiezingen: ingezetenen van een EU-lidstaat kunnen uiterlijk tot 31 maart 2024 verzoeken om te worden ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement.
 • Gemeenteraadsverkiezingen: Zowel buitenlanders afkomstig uit Europese lidstaten of uit een land buiten de EU kunnen tot uiterlijk 31 juli 2024 verzoeken om als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen te worden ingeschreven.

► Voorwaarden waaraan Europese burgers moeten voldoen (Europese- en/of gemeenteraadsverkiezingen)

 • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
 • op de dag van de verkiezingen minstens 18 jaar oud zijn (16 jaar voor Europese verkiezingen);
 • burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • uiterlijk op de dag waarop de kiezerslijst werd opgemaakt in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente staan ingeschreven;
 • ingeschreven zijn op de kiezerslijst van zijn/haar gemeente, rechtstreeks online of via het papieren inschrijfformulier voor de Europese verkiezingen of voor de gemeenteraadsverkiezingen

► Voorwaarden waar niet-Europese burgers moeten voldoen (enkel gemeenteraadsverkiezingen):

 • minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen;
 • burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • uiterlijk op de dag dat de kiezerslijst werd opgemaakt in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente staan ingeschreven;
 • gedurende vijf jaar vóór de indiening van de aanvraag ononderbroken in België hebben verbleven;
 • ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente waar hij of zij woont en zich ertoe verbinden de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden naleven online of offline.

Deze downloadbare formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeentebestuur. Ze moeten volledig worden ingevuld en afgegeven worden aan het loket van het onthaal.

Belangrijk

 • Zodra je bent ingeschreven, is stemmen verplicht, ook voor daaropvolgende Europese en/of gemeenteraadsverkiezingen.
 • Ben je bij de vorige verkiezingen gaan stemmen, dan hoef je jezelf niet opnieuw in te schrijven. De inschrijving als kiezer blijft geldig zolang je blijft voldoen aan de verkiezingsvoorwaarden, geen afstand hebt gedaan van je status als kiezer en niet geschrapt bent uit het bevolkingsregister, ongeacht je gemeente van verblijfplaats in België.
 • Na de verkiezingen kan een niet-Belgische burger zich van de kiezerslijst laten uitschrijven.
 • Je kan iemand anders een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen.
 • Als je kiezer wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen in België, verlies je je stemrecht in je land van herkomst niet.

Oproeping

Elke kiezer krijgt een persoonlijke oproepingsbrief die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt gestuurd. Op deze brief staat het adres van het kiesbureau waar de kiezer moet gaan stemmen.

  Twitter share button Facebook share button  
 

WAAR STEMMEN IN KOEKELBERG?

Er zijn 3 stemcentra in Koekelberg

 • Sportcentrum Victoria - Ganshorenstraat, 12 (NIEUW!)
 • Athénée Rooyal de Koekelberg Secondaires  - Derooverstraat 3
 • Athénée Royal de Koekelberg Primaires - Sint-Agatha-Berchemlaan, 51

Vergeet niet te controleren waar je gaat stemmen. Uvindt deze informatie op je kiezersbriefje.

Opgelet: de stemcentrum van de Bossaertschool bestaat niet meer. Deze is voor de verkiezingen van 9 juni 2024 verplaatst naar het Sportcentrum Victoria

Kieszaken
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 68
icon email