OPENBARE ONDERZOEKEN EN OVERLEGCOMMISSIE

Openbare onderzoeken

Tijdens de behandeling van een aanvraag om stedenbouwkundig(e)/milieu attest of vergunning, worden sommige dossiers onderworpen aan een openbaar onderzoek teneinde elkeen de gelegenheid te geven zich te informeren over de projecten en eventueel opmerkingen te maken gedurende een vastgestelde periode.
 
Worden eveneens aan een openbaar onderzoek onderworpen : de plannen van de planning en de stedenbouwkundige verordeningen.
 
 

Bestanden

Affiche OO - GBP - HIPPODROOM VAN UKKEL-BOSVOORDE

Affiche OO - PU-15.22 - Boogschuttersstraat 10

Affiche OO - PU-21.22 - Herkoliersstraat 38

Affiche OO - PU-53.21 - Besmestraat 34

Affiche OO - PU-77.21 - Sint-Annakerkstraat 106

 

Overlegcommissie

Bepaalde aanvragen zijn onderworpen aan het advies van de overlegcommissie. Deze commissie brengt vertegenwoordigers van de gemeente en van gewestelijke instanties samen, met de aanvragers en eventuele klagers. Elkeen die schriftelijk vraagt gehoord te worden door de commissie, wordt er op uitgenodigd. De vraag om gehoord te worden, moet gericht worden, via de post of via elektronische post, aan het Gemeentebestuur van Koekelberg, Henri Vanhuffelplein 6 te 1081 Koekelberg. 
 
De dagorde van de volgende overlegcommissie vindt u hieronder. De opgegeven uren zijn indicatief.
De adviezen van de overlegcommissie zijn beschikbaar op de website van de gemeente in de loop van de week volgend op de commissie. Het gedetailleerd advies kan op eenvoudige vraag bekomen worden bij de dienst Stedenbouw.  
 
De punten ingeschreven op de agenda van de Overlegcommissie worden vermeld in de taal van het dossier. De adviezen van de Overlegcommissie worden enkel ter informatie bekend gemaakt en dit in de taal van het dossier.
 

Bestanden

2022.05.13 - Adviezen Overlegcommissie

2022.03.25 - Adviezen Overlegcommissie

2022.02.11 - Adviezen Overlegcommissie

2022.02.04 - Adviezen Overlegcommissie

2021.12.17 - Adviezen Overlegcommissie

2021.10.29 - Adviezen Overlegcommissie

2021.09.24 - Adviezen Overlegcommissie

2021.07.09 - Adviezen Overlegcommissie

2021.03.19 - Adviezen Overlegcommisie

2021.01.29 - Adviezen Overlegcommissie

 
Het advies van de overlegcommissie is slechts één van de stappen in de behandeling van de aanvragen. Dit advies is bijgevolg geen definitieve beslissing van de vergunningverlenende overheid.
 

De vergaderingen van de Overlegcommissie van Koekelberg gaan door ongeveer om de 8 weken. 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Ruimtelijk ordening - Stedenbouw
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 26
icon email