VERKEERSVEILIGHEID

 

Koekelberg baseert zijn beleid inzake verkeersveiligheid op het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, goedgekeurd in maart 2020, dat de grote lijnen voor de periode 2020-2030 vastlegt.
Op termijn is het de bedoeling om het aantal dodelijke ongevallen in het Brussels Gewest tot nul terug te brengen. Daarom moedigt Koekelberg alle weggebruikers aan om de weg beter te delen, op een hoffelijke manier en door hun snelheid te matigen afhankelijk van de verkeersdrukte. Het verkeersreglement geldt voor iedereen en moet nauwgezet worden nageleefd.

 

Veiligheid van fietsers garanderen

Om fietsers niet in gevaar te brengen en om te vermijden dat fietsers zichzelf in gevaar brengen, volgen hier enkele regels:

Voor automobilisten:

  • U mag een fietser alleen voorbijrijden als de straat voldoende breed is. Houd minstens 1 meter afstand tussen de auto en het stuur van de fiets en rijd met een lage snelheid voorbij om de fietser niet in gevaar te brengen.
  • Het is verboden te parkeren op een fietspad en via een fietspad een andere wagen voorbij te steken.
  • Pas uw snelheid aan en wees extra waakzaam en voorzichtig wanneer u kinderen nadert die met de fiets rijden.

Voor fietsers:

  • Rijd nooit op het voetpad. Dit is gevaarlijk voor voetgangers en bovendien verboden (alleen kinderen mogen op het voetpad rijden, voor hun veiligheid, en alleen met een lage snelheid om de voetgangers niet in gevaar te brengen).
  • Fietsers wordt sterk aangeraden om goed zichtbare kledij of een fluohesje te dragen om zichtbaar te blijven bij regenweer en duisternis.
  • Bescherm uzelf door een helm te dragen. Zo vermindert u het risico op ernstige hersenletsels bij een val.
  • Fietslampen zijn verplicht.
  • Indien u gaten in het wegdek vaststelt, meld die dan via Fix My Street.

Schoolstraten

De gemeente heeft zich voorgenomen om de omgeving van de scholen te beveiligen door onder meer ‘schoolstraten’ in te voeren. Straten die naar een school leiden worden aan het begin en einde van de schooltijd tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op die momenten kunt u de straten enkel te voet of met de fiets bereiken. De bewoners van de straten mogen de straten echter wel uitrijden met de auto, met een lage snelheid. Er is ook een uitzondering voorzien voor hulpdiensten en nutsvoorzieningen.

Druk verkeer aan de schoolpoorten leidt tot gevaarlijke situaties en een concentratie van vervuilende stoffen in de lucht op een moment dat er zich daar veel kinderen bevinden. Ironisch genoeg is het net die chaos op de weg die ouders ertoe aanzet om de auto te nemen. Door auto’s uit de straat te weren op het moment dat de meeste leerlingen de school bereiken of verlaten, draagt u bij tot de verkeersveiligheid, een betere luchtkwaliteit en aangenamere contacten aan de schoolpoorten.

Schoolstraten in Koekelberg:

Momenteel heeft Koekelberg al één schoolstraat (Unescoschool - Kasteellaan) en er worden nog andere projecten overwogen.

 

Meer informatie over schoolstraten: Brussel Mobiliteit

Stad 30

Op 1 januari 2021 wordt de snelheid van 30 km/u de regel in de bebouwde kom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Snelheden van 50 km/u en 70 km/m worden de uitzondering. De belangrijkste doelstelling van het project Stad 30 is de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen. Het project zal ook de geluidsoverlast van het autoverkeer verminderen.

Te raadplegen:

  Twitter share button Facebook share button  
 
Mobiliteit
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 30
icon téléphone   02 412 14 21
icon email