AFVAL SORTEREN

 

Waarom moet ik mijn afval sorteren ?

Afval sorteren zorgt ervoor dat bepaalde materialen opnieuw gebruikt kunnen worden en verkleint onze ecologische voetafdruk. Als we onze afvalberg verkleinen, moet er minder verbrand worden en hoeven we minder nieuwe grondstoffen aan te boren. Zo verkleinen we dus onze CO² uitstoot, die verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming. Daarom is het sinds 2010 verplicht om huishoudelijk afval te sorteren in de Brusselse gemeenten.

 

Een oplossing voor elke soort afval

Huishoudelijk afval

Blauwe, gele, oranje en witte zakken… Kies altijd de juiste kleur voor je afval! Hieronder nog even de regels.

 

Blauwe zak

 • Plastic flessen en flacons
 • Metalen verpakkingen : blikjes, conservenblik, aluminium schaaltjes en bakjes, spuitbussen, metalen deksels,… 
 • Drankkartons
 

Gele zak

 • Proper papier en karton : kartonnen dozen en verpakkingen, kranten, tijdschriften,…

Karton van drank, pizza’s en plastic verpakkingen zijn verboden !

 

Oranje zak

 • Voedselresten : etensresten, groente- en fruitschillen, koffiedrab, theezakjes, keukenrol,…

 

U ontvangt gratis een bak voor de oranje zak

Om te vermijden dat wilde dieren de oranje zakken openscheuren op straat, geven we u gratis oranje bakken. Vraag het aan bij het onthaal van het gemeentehuis. U kan de bakken niet gebruiken zonder zak: gooi dus nooit de voedselresten direct in de bak. Haal de bak binnen zodra de afhaaldienst langsgekomen is.

 

 

Witte zak

 • Restafval dat niet gerecycleerd kan worden (bv. plastic dozen, potjes, bekers, zakjes, verpakkingen,… vet of vuil papier,…)

Glas van voedingswaren zoals flessen, bokalen en flacons, moet in de glascontainer.

 

Vuilniszakken kan u kopen in supermarkten en doe-het-zelf-zaken.

Het agentschap Net Brussel, verantwoordelijk voor het afvalbeheer in Brussel, zorgt voor de gratis weekelijkse ophaling van uw vuilniszakken die u volgens de kalender buitenzet.

Respecteer de vuilnisploegen :

 • Zorg ervoor dat uw zak niet meer dan 15 kg weegt.
 • Wikkel scherpe voorwerpen (bv. gebroken glas) in papier of doek zodat er geen ongelukken gebeuren.

Sommige afval wordt niet opgehaald aan huis, zoals glazen flessen, flacons en bokalen, of chemisch afval.

Gebruikte frituurvetten en –oliën
Groenafval

Niets zo aangenaam als even in je tuin of in een groen hoekje vertoeven midden in de stad. Er bestaan meerdere oplossingen voor uw groenafval !

 

Groene zak

 • Net Brussel haalt gratis uw groene zakken op die u de dag zelf buiten zet
 • Wat mag er in de zak: dode bladeren, verwelkte bloemen, snoeiafval van hagen en struiken, onkruid, grasmaaisel, takken.
 • Wat mag er niét in de zak: aarde, zand, uitwerpselen van dieren, kiezels, grind, canvas, hekken, palen, cement- of plastic randen, plavuizen of grasdallen, boomstronken en stammen.
 • Uw kerstboom mag u op de dag van inzameling van het groenafval op de stoep zetten. Meer info op Net Brussel
 • Groene zakken kan u kopen in supermarkten en doe-het-zelf-zaken.
 • Het agentschap Net Brussel, verantwoordelijk voor het afvalbeheer in Brussel, zorgt voor de gratis weekelijkse ophaling van uw vuilniszakken die u volgens de kalender buitenzet.
 

Wijkcomposteren

Voor veel groenafval maar ook voor voedingsresten als schillen en eierschalen, kan u de natuur gewoon haar werk laten doen. Ga daarvoor naar een van de wijkcomposten in Koekelberg. De restjes worden er verteerd tot rijke mest, die u daarna kan gebruiken voor uw planten of voor lokale teelt. Goed voor de natuur én voor uw portefeuille! Want zo hoeft u veel minder zakken te kopen.

 

Samentuinen bij Velt
Ingang: op de hoek van de Schmitzstraat en de Van Hoegaerdestraat
veltkoekelberg@gmail.com
 
Buurtcompost Koekeliek
Ingang: tegenover de Basilieklaan 361
 
Buurtcompost Simonis
Ingang: rechts van de Herkoliersstraat 92

octobre1964@hotmail.com

Facebook: LES AMI(E)S/DE VRIENDEN COMPOST SIMONIS

Deze wijkcomposten zijn het resultaat van burgerinitiatieven en worden niet beheerd door het Gemeentebestuur.

Glas

Glazen flessen, flacons en bokalen worden niet opgehaald aan huis. U brengt dit zelf naar een glasbol.

 

Glasbollen

Koekelberg telt 10 glasbollen waarvan 7 ingegraven en 3 klassieke

 • Wat mag erin: glazen flessen, flacons en bokalen zonder dop of deksel
 • Wat mag er niet in: vlakglas, keramiek of porselein
 • Gooi niets anders in de glasbollen en laat niets achter naast de bollen
 • Respecteer de rust van de buren en gooi niets in de glasbol buiten de voorziene uren (van 7.00u. tot 20.00u.)

Waar vindt u glasbollen ?

Chemisch afval

Klein chemisch afval is afval dat gevaarlijk kan zijn voor uw omgeving :

 • Frituurvet en – olie
 • Onderhouds- en schoonmaakproducten
 • Tuinproducten
 • Spuitbussen (behalve lege bussen die cosmetica of voedingswaren hebben bevat)
 • Vernis, oplosmiddel, verf, lijm, hars, antiroestmiddel, afbijtmiddel, verdunners, ontvlekkers
 • Printmateriaal
 • Batterijen, accu’s,…
 • Lampen (spaarlampen, TL-lampen, LED-lampen,…)

Al deze producten worden verwerkt door gespecialiseerde bedrijven volgens zeer strikte veiligheidsregels.

U kan ze op volgende plaatsen afgeven:

 

Bij de vrachtwagens van proxy Chimik

 • Georganiseerd door Net Brussel
 • Op twee plaatsen: Bastenakenplein (van 16.00u. tot 16.45u.) elke 2e maandag van de maand en Jetselaan (17.00u. tot 17.45u.) elke 4e maandag van de maand.
 • Vindt hier het dichtstbijzijnde afhaalpunt 
 

Recycparks (gewestelijke containerparken)

 

Mobiele ophaalpunten (Containeracties)

Een paar keer per jaar organiseert Net Brussel in samenwerking met de gemeente mobiele ophaalpunten

Hoe herkent u afval als klein chemisch afval?

Gebruik de zoekfunctie op de website van Net Brussel.

Bedrijfsafval

Bedrijven, ondernemingen, administraties, verenigingen, zelfstandigen, elke producent of bezitter van huishoudelijk afval is verplicht een ophaalcontract af te sluiten voor zijn afval. Bovendien moet hij papier en karton, PMD, glazen flessen en bokalen die voortvloeien uit zijn activiteiten sorteren. Ook tuinafval.

De ophaaldag voor bedrijfsafval staat in de overeenkomst die de handelaars ondertekend hebben. De containers en vuilbakken mogen pas de dag zelf buiten gezet worden en moeten daarna weer binnen gezet worden.

Meer info : Net Brussel

Bovendien is het algemeen politiereglement van toepassing: 
“ Art 16. - De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk in plaatsen toegankelijk voor het publiek en buiten worden verbruikt, dienen ervoor te zorgen dat hun klanten de openbare ruimte rond hun handelszaak niet bevuilen. Zij moeten onder meer voldoende afvalrecipiënten plaatsen, die duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar zijn, tijdig deze recipiënten ledigen en het zwerfvuil dat afkomstig is van hun handel opruimen en de onmiddellijke nabijheid van hun handel schoonmaken. Behoudens de toepassing van een administratieve boete van maximum €100,- moet de verkoper die deze bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de Gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. “

Grofvuil

Wilt u kapotte of overbodige meubels wegdoen ? Voor grofvuil zijn er verschillende oplossingen.

 • Het gemeentebestuur van Koekelberg biedt gratis ophaling van grofvuil aan voor personen van meer dan 60 jaar en personen met een beperking. Personen met een beperking moeten een invaliditeitsattest voorleggen als de vuilnisophalers langskomen. Als u aan deze voorwaarden voldoet, contacteer dan het nummer 02 600 15 01 of stuur een mail naar netheid@koekelberg.brussels met vermelding van uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en de aard van het grofvuil.
 • Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan u terecht bij Net Brussel die eenzelfde dienstverlening biedt. U kan hen contacteren op het nummer 0800 98 181.
 • Max. 3m³ 

Batterijen

Batterijen bevatten zware metalen (lood, kwik en cadmium) die giftig zijn voor de mens en schadelijk voor het milieu. Een voorbeeld : een knoopcel met kwik die in de natuur weggegooid wordt, vervuilt over een looptijd van ongeveer vijftig jaar 1 m³ grond  en 1.000 m³ water. Zware metalen zijn meestal kankerverwekkend of kunnen de vruchtbaarheid aantasten en neurotoxiciteit of allergieën veroorzaken. 

Bebat zamelt al meer dan 20 jaar gebruikte batterijen in, sorteert ze en recycleert ze. Denk aan hen als u lege batterijen heeft!

Er zijn verschillende inzamelpunten ter beschikking in supermarkten en ook in sommige winkels en een aantal administratieve gebouwen en vrijetijdspunten in de gemeente :

 • Het gemeentebestuur van Koekelberg
 • Het sportcentrum Victoria
 • De Franstalige bibliotheek
 • In de scholen?

Onder batterijen verstaan we :

 • Alle gebruikte batterijen, inclusief knoopbatterijen
 • Alle kleine accu’s en batterijen in toestellen zoals gsm’s, laptops, scheerapparaten, boormachines, radio’s, fototoestellen, videocamera’s, speelgoed, afstandsbedieningen, enz.
 • Alle gebruikte zaklampen

Textiel

Heeft u kleding die u niet meer draagt en die eigenlijk in de weg hangt? Geen zin om de kleren weg te gooien maar misschien wel een tweede leven te geven? Deponeer uw kleren en schoenen in een kledingcontainer van vzw Spullenhulp, een organisatie die gespecialiseerd is in sociale economie en die uw giften sorteert en daarna verkoopt in een tweedehandswinkel.

U vindt een kledingcontainer op de Vrijheidslaan 4.

!!! Respecteer de regels zodat de buurtbewoners geen last hebben van de containers:

 • Steek uw kledij in een gesloten zak zodat alles proper en droogt blijft
 • Schoenen per paar samenbinden

Als de container vol is, laat uw kleren dan niet achter maar bel naar het nummer dat op de container staat om een lediging aan te vragen. 

Bouwafval
 

Bouwafval (steenpuin, isolatiemateriaal, vlakglas, kunststoffen,…) kan u binnenbrengen in een van de gewestelijke containerparken : 

Ga naar de website van Net Brussel voor de openingsuren, de sluitingsdagen en de algemene regelgeving.

Andere belangrijke bepalingen : Het algemeen politiereglement stelt dat het “verboden is voor aannemers van bouwwerken en vervoerondernemers de openbare weg in de directe omgeving van hun werven of hun laad- en losplaatsen met vuil te versperren.” (Art. 22). “Behoudens de toepassing van een administratieve boete van maximum € 350,- moet diegene die deze bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de Gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder.”

Geneesmiddelen

U kan uw vervallen en ongebruikte geneesmiddelen binnenbrengen bij uw apotheker. Haal ze eerst uit de verpakking. Cosmetica of verzorgingsproducten worden niet teruggenomen, zelfs niet als u ze gekocht hebt bij de apotheker. Steek die in uw vuilzak bij het restafval.

Op basis van een akkoord tussen de farmaceutische industrie en de overheid, mogen alleen apothekers uw geneesmiddelen inzamelen. U mag ze dus niet in de witte, de blauwe of de gele vuilniszakken gooien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Twitter share button Facebook share button  
 

NUTTIGE LINKS

Sortering (Net Brussel)

Openbare netheid
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 01
icon téléphone   0800 929 09
icon email