MELD INCIDENTEN

 

Meld incidenten in de Brusselse openbare ruimte en help je stad te verbeteren!

Fix My Street is een website waarop burgers en openbare besturen incidenten in de openbare ruimte kunnen melden. Een hulpmiddel om incidenten te lokaliseren en beschrijven. Een instrument dat de burgers en administraties informeert over elke belangrijke stap bij de oplossing van het probleem.

 

Welke problemen kan ik melden via Fix My Street?

Problemen in de openbare ruimte. Voorbeelden van problemen met bruggen, de openbare weg, voetpaden, groene zones:

 • Afval en achtergelaten voorwerpen
 • Beschadigd wegdek
 • Onkruid
 • Beschadigde fontijnen
 • Gaten
 • Defecte openbare verlichting
 • Rioolputten
 • Defecte signalisatie
 • Kapot stadmeubilair
 • Verzakking
 • Vervaagde wegmarkering
 • Enz.

Hoe meld ik een incident?

 • Surf naar fixmystreet.brussels of download de app die beschikbaar is op Google Play en de App Store
 • Voer het adres van het incident in of duid het aan op de kaart en geef aan of het zich op de weg, op het voetpad … bevindt.
 • Voeg vervolgens een of meer foto’s en commentaren toe om het incident zo goed mogelijk toe te lichten. Als u uw klacht goed documenteert, kunnen we snel de aard van het probleem bepalen en een planning opstellen.
 • Laat tot slot uw e-mailadres achter, zodat u zich kunt abonneren om op de hoogte te blijven van de ondernomen acties.

Hoe wordt uw melding verwerkt?

 • Na het invoeren wordt uw melding onmiddellijk geanalyseerd door de Wegendienst van de gemeente.
 • Gaat het om een gemeenteweg? Dan zal de Wegendienst zo snel mogelijk beginnen aan de herstelling (rekening houdend met de beschikbaarheid van personeel en materiaal, weersomstandigheden ...).
 • Gaat het om een gewestweg, een site van de MIVB, openbare verlichting, een nutsleiding ...? In al die gevallen wordt het incident onmiddellijk doorgegeven aan de juiste instantie (gewestelijke diensten, MIVB, Sibelga, Vivaqua ...).
 • Via Fix My Street blijft u op de hoogte van de opvolging van uw aanvraag tot ze volledig is opgelost.

Noodgevallen?

 • Elk probleem dat een ernstig veiligheidsgevaar vormt, moet gemeld worden aan de politie via het nummer 101.
 • Een gasgeur, een elektriciteitspanne, een storing van de openbare verlichting? Meld deze incidenten rechtstreeks aan Sibelga.
 • Voor vragen over drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering kunt u ook contact opnemen met Vivaqua.
  Twitter share button Facebook share button  
 

NOODNUMMERS

Gasreuk: 0800 19 400

Stroomstoringen: 02 274 40 66

Openbare ruimtes
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 30
icon email