ENERGIE- EN MILIEUPREMIES

 

Gewestelijke premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe naam van de fusie van de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels.

Renolution.brussels is het nieuwe platform voor alle informatie over om de gewestelijke premies voor renovatie.

Een van de belangrijkste vernieuwingen van dit gestandaardiseerde systeem is dat alle subsidieaanvragen voortaan worden ingediend na de voltooiing van de werkzaamheden, binnen 12 maanden na de laatste factuur voor het saldo van de werkzaamheden.

Er zijn in totaal 45 RENOLUTION-premies beschikbaar voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden. Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle premies waarop u recht hebt. De voorfinanciering die onder het oude premiestelsel mogelijk was, wordt in 2022 vervangen door een nieuw globaal kredietsysteem.

Een andere opmerkelijke vernieuwing is dat alle premieaanvragen voortaan verlopen via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit loket, ontworpen om de administratieve procedures te standaardiseren en te vereenvoudigen, zal het mogelijk maken bepaalde administratieve documenten automatisch te genereren, u te helpen bij het samenstellen van uw dossier, uw documenten uit te wisselen met de administratie, premiesimulaties uit te voeren, enz.

Er zijn RENOLUTION-premies voor alle soorten gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industrieën, enz. En voor een verscheidenheid aan profielen van aanvragers: eigenaars, verhuurders, huurders, beheerders van gebouwen, enz.

De twee belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van deze nieuwe generatie premies blijven ongewijzigd: zij zijn alleen beschikbaar voor werkzaamheden die door vakmensen worden uitgevoerd en zij gelden alleen voor gebouwen die meer dan 10 jaar oud zijn.

Homegrade vzw en haar team van architecten helpen u gratis bij vragen over energie, renovatie, stadsplanning, erfgoed, akoestiek en duurzaam bouwen.

Meer info:

 

  Twitter share button Facebook share button  
 

Info : Homegrade

  • advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • informatie over thema’s als premies, energie, renovatie, stedenbouw, erfgoed, akoestiek en duurzame gebouwen;
  • begeleiding van de burgers bij hun renovatieprojecten;
  • informatie over de bestaande financiële steun;
  • volledig gratis en niet-commerciëel.
Gemeentelijke premies
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 26
icon email