KOEKELBERG TE VOET

 

In Brussel is wandelen de meest gebruikte verplaatsingswijze, met een modaal aandeel van 37 %. Of u nu automobilist, fietser of gebruiker van het openbaar vervoer bent, op een bepaald moment in uw verplaatsingstraject bent u een wandelaar.

Met het oog op de uitdagingen inzake actieve mobiliteit en veiligheid van de kwetsbare weggebruikers, heeft Brussel Mobiliteit, in samenwerking met de vereniging Trage Wegen, het project STAPAS gelanceerd, het netwerk van trage wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een inventaris van alle trage wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Trage wegen zijn steegjes, voetgangersstraten, paden in parken, doorsteekjes in woonwijken, olifantenpaadjes en groene verbindingen, voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Deze inventaris heeft geleid tot twee praktische tools om uw wandelingen te plannen: :

  • Een appbe walking Brussels. Met deze app kunt u wandelingen plannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo kunt u ofwel de meest directe route te voet kiezen, ofwel de meest aangename route (dit is de route die u langs parken, paden of binnenwegen brengt) in de onmiddellijke nabijheid van het door u gekozen traject. Uiteraard is de meest directe ook wel eens de meest aangename!
  • Een zakatlas (editie 2017). Dit papieren boekje bevat ook alle afgebakende trage wegen. U kunt dit boekje aanvragen, zolang de voorraad strekt, via het volgende e-mailadres: mobilite@sprb.brussels

Als je wandelen in Brussel wilt steunen, nodigen we je uit om de website van Walk.brussels te bezoeken.

Walk.brussels is een initiatief van de vzw Tragen Wegen en Tous à pieds, met de steun van Brussel Mobiliteit, dat als doel heeft wandelaars te vertegenwoordigen en meer zichtbaarheid te geven aan de voetgangerscultuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Toegankelijkheid en personen met beperkte mobiliteit
 

De term ‘personen met beperkte mobiliteit’ of PBM is een algemene term voor elke persoon die, tijdelijk of permanent, moeilijkheden heeft om zich te voet te verplaatsen. Dit omvat dus zowel personen met een handicap (rolstoelgebruiker, blinde enz.), als ouderen of ouders met een kinderwagen. Meer dan 30 % van de Brusselse bevolking behoort tot de categorie van PBM.

Er wordt dan ook bijzondere aandacht besteed aan deze kwetsbare gebruikers, meer bepaald tijdens projecten voor de heraanleg of de inrichting van de openbare ruimte. Dit thema evolueert voortdurend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeente Koekelberg beschikt over een Toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte (PAVE) zodat ze goede praktijken kan hanteren bij de opening van een bouwterrein in de openbare ruimte. De gewestelijke overheidsdienst voor mobiliteit en openbare werken, Brussel Mobiliteit, alsook diverse verenigingen die voetgangers en PBM vertegenwoordigen (Trage Wegen, Tous à pied, CAWaB), werken ook aan een toegankelijkheids- en gelijkekansenbeleid in het Brussels Gewest.

Meer informatie: Mobiliteit.brussels

  Twitter share button Facebook share button  
 
Mobiliteit
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 30
icon téléphone   02 412 14 21
icon email