MET DE FIETS, MET DE STEP

 

De gemeente Koekelberg werkt momenteel aan de uitbouw van haar fietsnetwerk om tegemoet te komen aan een groeiende vraag van de inwoners en aan de Bypad-analyse (Bicycle Policy Audit) die wordt uitgevoerd door lokale fietsersverenigingen en fietsende burgers. Een fietscommissie ziet momenteel toe op de goede opvolging van de invoering van het Bypad-actieplan. Dit actieplan voorziet onder meer in een uitbreiding van de parkeercapaciteit voor fietsen (fietspoortjes en boxen) en de aanleg van fietspaden op het grondgebied van Koekelberg waar fietsers veilig kunnen rijden.

Op dit ogenblik worden er aanbevolen fietsroutes aangegeven op ons grondgebied en voldoet het aantal gratis en beveiligde parkeerplaatsen aan de vraag.

 

Fietsboxen

Fietsboxen zijn bedoeld voor buurtbewoners, regelmatige fietsers, die geen oplossing hebben om hun fiets elders te parkeren dan op straat. Daarom gelden er toekenningsvoorwaarden en bestaat er een wachtlijst. Sinds 1 januari 2020 worden de fietsboxen beheerd door CycloParking. Indien u een plaats wenst in een fietsbox in de buurt van uw woning, kunt u terecht op de site van CycloParking om uw aanvraag online in te dienen.

Maak van uw ongebruikte garage een fietsenstalling

Om het aanbod aan fietsenstallingen verder uit te breiden, is CycloParking op zoek naar garages die het kan huren en dan omvormen tot een fietsenstalling voor de buurtbewoners. U gebruikt uw garage niet? Meer info: cycloparking.brussels

Gewestelijke fietsroutes (GFR)

GFR’s zijn aanbevolen fietswegen voor verplaatsingen over middellange en lange afstand. In het algemeen volgen deze routes lokale wegen, omdat het verkeer er minder druk is, zodat de fietsers met minder stress en sneller op hun bestemming aankomen.

Het Brussels Gewest telt momenteel 19 GFR’s, waarvan er drie door Koekelberg lopen:

 • GFR B
 • GFR C
 • GFR 11

Te raadplegen: Interactieve fietskaart (Brussel Mobiliteit)

Merk op dat al deze GFR’s verbonden zijn met de Groene Wandeling die doorheen het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt, of er binnenkort mee verbonden zullen worden.

Gemeentelijke fietsroutes (GemFR)
 

De GemFR’s vervullen dezelfde functie als de GFR’s, maar op lokaal niveau. In het kader van de realisatie van het BYPAD-plan heeft de gemeente drie GemFR’s uitgestippeld op haar grondgebied.

De GemFR’s worden geleidelijk aangelegd, met name naargelang de planning van de bouwterreinen voor de heraanleg van de wegen.

Nieuws:

 • De markeringen in de Jean Jacquetstraat en de Sint-Annakerkstraat (beide opgenomen in het gemeentelijke fietsnetwerk) werden in 2020 aangebracht.
 • Voor de Félix Vande Sandestraat en de Herkoliersstraat (ook opgenomen als GemFR’s) zijn de bouwterreinen aan de gang of voor binnenkort. De GemFR-markeringen zullen dus na afloop van deze bouwterreinen aangebracht worden.
 • De GemFR in de Sint-Agatha-Berchemlaan zal tijdens een volgende markeringscampagne worden gerealiseerd.

Te raadplegen: Kaart van de GemFR’s

Het Gewestelijk ExpressNet fiets (FietsGEN)

Het FietsGEN strekt zich uit over 400 km. Het omvat 32 routes, waarvan er 15 als prioritair werden aangeduid omwille van hun hoge potentieel. Dit is een netwerk van routes langs natuurlijke of kunstmatige barrières: fietspaden langs spoorwegen, waterwegen of autosnelwegen. Voor pendelaars die in de rand van het gewest, of zelfs in Mechelen, Halle of Leuven wonen, vormt het FietsGEN een mooi alternatief voor de wagen om zich naar hun werkplaats in Brussel te begeven. Zo kunnen ze dagelijks sporten en bijdragen aan de vermindering van de files en de vervuiling.

Diefstalpreventie

Het aantal fietsers in het Brussels Gewest neemt voortdurend toe, het aantal fietsdieven jammer genoeg ook.

Dit zijn enkele tips en aanbevelingen van de Fietscel van Brussel Mobiliteit en van de fietsersverenigingen

 

Geen fiets? Niet erg.

Gedeelde fietsen

Villo!-stations in Koekelberg

 • Leopold II-laan, in de buurt van het metrostation Simonis
 • Sint-Annakerkstraat, aan de rand van het Victoriapark
 • Novillesquare
 • Gentsesteenweg, in de buurt van het metrostation Zwarte Vijvers
 • Vrijheidslaan, in de middenberm, ter hoogte van nr. 46
 • Bastanakenplein, ter hoogte van nr. 6
 • Kasteellaan, op het kruispunt met de Frans Gasthuislaan

Gedeelde elektrische fietsen
Gedeelde steps en scooters
Gedeelde deelsteps en fietsen: drop-zones tegen wildparkeren

Zoals overal in Brussel, hinderen ook in Koekelberg de vele deelsteps en fietsen de vrije doorgang in straten en op pleinen. Zomaar ergens achtergelaten vormen ze een echt gevaar voor de voetgangers en buurtbewoners. Daar komt nu verandering in. Paal en perk stellen aan deze wanpraktijk, dat is de prioriteit! De gemeenteraad heeft een reglement goedgekeurd dat op 1 juli in werking trad en de gebruikers verplicht te parkeren op een daarvoor voorziene zone, de zogenaamde drop-zone. Elk voertuig dat niet op de juiste plaats achtergelaten wordt, wordt door de gemeentediensten weggehaald op kosten van de uitbater, die de boete (€ 125) kan verhalen op de gebruiker.

Waar step of deelfiets parkeren?

 • Eerst en vooral op de drop-zones. Momenteel zijn er verspreid over heel Koekelberg 23 die door de operatoren via geolocalisatie aangeduid zijn. Je kan ze makkelijk herkennen door afbakening op de grond. Er zullen in de toekomst waarschijnlijk nog zones bijkomen.
 • Tweede mogelijkheid: de vele fietsnietjes in Koekelberg die zowel door de gemeente als door de operatoren erkend worden als parkeerplaats voor deelsteps en -fietsen.

Zie de drop-zones.

  Twitter share button Facebook share button  
 

MEEST GEZOCHT

Villo!

Mobiliteit
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 30
icon téléphone   02 412 14 21
icon email