HEBT U EEN MILIEUVERGUNNING NODIG VOOR DE BEOOGDE EXPLOITATIE?

U neemt een bestaande exploitatie over 

In dat geval werd er misschien al een milieuvergunning afgeleverd. De vorige uitbater moet u dan het vergunningsdossier bezorgen. Dit bestaat uit de vergunning en minstens een plan. U kunt ook inlichtingen inwinnen bij de milieudienst of bij de dienst Vergunningen van Leefmilieu Brussel.

Afhankelijk van de vervaldatum zijn er vier mogelijkheden:

  1. De vergunning is nog steeds geldig. U moet dan een wijziging van vergunninghouder doorgeven om deze op uw naam of op naam van uw bedrijf te zetten.
  2. De vergunning vervalt binnenkort. Maximaal een jaar voor het einde van de geldigheid kunt u een verlenging van de vergunning aanvragen.
  3. De vergunning is niet meer geldig. U moet een aanvraag indienen voor een nieuwe vergunning.
  4. De vergunning is nog geldig, maar u wijzigt de inrichtingen. U moet een aanvraag tot wijziging van de vergunning indienen.

 

U richt een nieuwe exploitatie op

Controleer eerst bij de dienst stedenbouw of de locatie geschikt is voor de activiteit die u hier wilt vestigen.

Leefmilieu Brussel heeft de algemeen toegankelijke site easyPermit gecreëerd waar u meer informatie vindt over de milieuvergunning die u nodig hebt naargelang uw activiteit(en). 

Op deze site kunt u een samenvattende tabel afdrukken van uw inrichtingen waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd.

De hoogste klasse van de inrichting bepaalt welke vergunningsklasse u moet aanvragen (van de hoogste tot de laagste klasse: 1A, 1B, 2, 1D, 1C, 3).

Meer info: easyPermit

  Twitter share button Facebook share button  
 
Ruimtelijk ordening - Stedenbouw
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 26
icon email