DUURTIJD TOT HET BEKOMEN VAN EEN MILIEUVERGUNNING ?

 

De gemeente is de bevoegde instantie voor inrichtingen van klasse 2, 1C (tijdelijke werf) of 3.

Voor een vergunningsaanvraag van:

  • Klasse 2: zodra uw dossier is ingediend en volledig wordt bevonden, heeft de gemeente 80 dagen om u de vergunning af te leveren (of te weigeren)
  • Klasse 1C of 3: de milieudienst controleert of uw aangifte volledig is. Het ontvangstbewijs wordt u aangetekend toegestuurd binnen 20 dagen.

In de andere gevallen zullen Leefmilieu Brussel of Brussel Stedenbouw en Erfgoed u informeren over de verschillende proceduretermijnen van uw dossier.

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Ruimtelijk ordening - Stedenbouw
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 26
icon email