HOE LANG IS EEN VERGUNNING GELDIG?

 

De geldigheid van een milieuvergunning bedraagt:

 • 15 jaar vanaf de inwerkingtreding indien u de bevoegde instantie 15 dagen van tevoren in kennis hebt gesteld van de datum van inwerkingtreding of vanaf de datum van aflevering van de milieuvergunning indien u 15 dagen van tevoren de datum van inwerkingtreding niet hebt meegedeeld.
 • 1 jaar in geval van een tijdelijke milieuvergunning
 • 3 jaar in geval van een vergunning voor asbestverwijdering

Opmerking: Wanneer een persoon of een onderneming houder is van een milieuvergunning en de activiteiten worden stopgezet of overgedragen aan een andere persoon/onderneming, moet de houder dit melden aan de instantie die de basisvergunning heeft afgeleverd (Leefmilieu Brussel of de gemeente).

 

Nuttige links

 

Contactpersonen

Hulp nodig? Maak een afspraak!

 • Milieudienst van Koekelberg (klasse 2 en 3)
  • telefonisch: 02 600 15 26 (enkel tijdens de openingsuren van het loket)
  • via e-mail: environnement@koekelberg.brussels
  • aan de loketten of per post: Henri Vanhuffelplein 6 te 1081 Koekelberg.
 • Leefmilieu Brussel (klasse 1A/1B/2 ‘openbaar’)
  Twitter share button Facebook share button  
 
Ruimtelijk ordening - Stedenbouw
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 26
icon email